Dienas centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem

Katoļu iela 57, Rīga. Dežuranta tālrunis 67181663

Kontakti un darba laiki

Darba dienās 9.00-17.00

Rīgas patversmes ģimenes ārsta prakses darba laiks:
Prakses darba laiki    Ārsta pieņemšanas laiki
Pirmdiena 9-17        10-14
Otrdiena 9-17          10-14
Trešdiena 8-17          8-12
Ceturtdiena 9-19      15-19
Piektdiena 9-19        10-14
Sestdiena - -
Svētdiena - -

Ģimenes ārsta praksē ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem;
Rīgas patversmes ģimenes ārsta prakses darbinieki:
Ilze Pozņaka- sertificēta ģimenes ārste;
Rudīte Dzene- medicīnas māsa.
Prakses darba laikā tālrunis iepriekšējam pierakstam un konsultācijām: +371 67181664.
Ārpus prakses darba laikā ir iespējams vērsties:
pie dežūrārsta ( http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-arsti/dezurarsti-arpus-gimenes-arstu-darba-laika);
ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis +371 66016001;
neatliekamā medicīnas palīdzība 113; 112.

 

Rīgas Veselības Centrs