Dienas centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem

Dienas centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem

Katoļu iela 57, Rīga. Dežuranta tālrunis 67181663

Dienas centra pakalpojums bezpajumtniekiem un citām maznodrošinātajām personām. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Adrese:
Katoļu iela 57,
Rīga, LV - 1003

Saziņai
Tālrunis: 67181663
Darbinieku darba laiks:
Pirmdiena - piektdiena no plkst. 8.30 - 17.00
Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts par 2 stundām

Apmeklētāju pieņemšana :
Pie vecākā sociālā darbinieka pirmdienās no plkst. 14.00 - 16.00 ; trešdienās no plkst. 9.00 - 11.00
Nosūtījumus reģistrē darba dienās no plkst. 10.00 - 11.00 un no plkst.15.00 - 15.30
Sociālo darbinieku konsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 - 13.00 un no plkst. 14.00 - 16.00
Psihologs konsultē pirmdien, trešdien no plkst. 9.00 -16.00 pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties var personīgi vai zvanot pa tālruni: 67181670

Tuvākā sabiedriskā transporta pieturvieta „ Katoļu iela"
Sabiedriskais transports virzienā uz Rīgas centru.
Trolejbusi: 15.
Tramvaji : 3;7;9.
Sabiedriskais transports virzienā no Rīgas centra.
Trolejbusi: 15
Tramvaji: 3;7;9.

Rīgas patversmes Dienas centrs darbojas no 2009. gada maija, kā Rīgas patversmes struktūrvienība. Dienas centrā klienti var uzturēties darba dienās no 9.00 - 16.45 drošā vidē (visas nedēļas dienas no novembra līdz martam); saņemt dažādas konsultācijas (sociālais darbinieks, psihologs), saņemt centra sniegtos pakalpojumus, izmantot bibliotēku, internetu, piedalīties organizētājās aktivitātēs. Personas Dienas centrā ierodas labprātīgi. Alkohola un apreibinošu vielu ietekmē esošas personas netiek ielaistas!

Sociālā pakalpojuma mērķis:
1.Nodrošināt iespēju atrasties telpās dienas laikā
2.Nodrošināt informāciju par sociālās palīdzības saņemšanas iespējām
3.Primārus pakalpojumus

Sociālā pakalpojuma saturs:
Atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā.
Atbalsts sociālo prasmju un iemaņu uzturēšanā.
Dušas/dezinfekcijas pakalpojuma saņemšanas iespēja
Dzimumam un gadalaikam piemērotu apavu, apģērba, nodrošināšana iespēju robežās.
Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Dienas centra humānās palīdzības punkts pieņem ziedojumus (tīru apģērbu, apavus). Ziedojumu iespējams pieteikt pa tālruni  67181667 (plkst. 9.00 -16.00), e:pasts: iveta.karasniece@riga.lv; vai nogādāt personīgi Katoļu ielā 57. Dežurants 67181663 (pēc plkst. 16.00 un brīvdienās).

Dienas centra pakalpojumus nodrošina Rīgas patversme, kura ir RD Labklājības departamenta pakļautības iestāde, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina īslaicīgu patvērumu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus, kā arī veic klaidonības un bezpajumtniecības novēršanas preventīvus pasākumus Rīgā. 
Dienas centrā nodrošina klientiem sekojošus pakalpojumus:
* iespēju uzturēties Dienas centrā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.45;
* sociālā darba speciālistu un psihologa pakalpojumus;
* izglītojošas prasmju apguves un sociālās rehabilitācijas nodarbības;
* ģimenes ārsta pakalpojumus primārās veselības aprūpes līmenī reģistrētiem klientiem;
* klientu vajadzībām pielāgotas sanitārās telpas ar tualeti un dušu (higiēnas līdzekļi nav iekļauti);
* dezinfekcijas pakalpojumus;
* veļas mazgāšanas pakalpojumu atbilstoši līgumam starp klientu un Dienas centru (mazgāšanas līdzekļi nav iekļauti).
Lai varētu saņemt Dienas centra pakalpojumus, personai jāvēršas Dienas centrā pie sociālā darbinieka vai Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros, kur sociālais darbinieks izvērtēs personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniegs nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai. Dienas centra pakalpojumu saņemšanai darbspējīgiem klientiem jāveic līdzdarbības pienākumi!
Dienas centrā darbojas noliktavas-humānās palīdzības punkts.
Atsevišķā telpā var skatīties televīzijas pārraides, kā arī piedalīties tematiskajās nodarbībās.
Dienas centrs pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Ar Rīgas Centrālās bibliotēkas atbalstu darbojas grāmatu izsniegšanas punkts, kā arī nodrošināta interneta pieeja.

Dienas centra- Katoļu ielā 57 tālruņi.

 Amats  Vārds, uzvārds  Tālrunis  Mob. tālr.  Kabinets
DEŽURANTS   67181663   104.kab.
Vec.soc.darbinieks Iveta Karašniece 67181667 25498061 214.kab.
Sociālais darbinieks (konsultācijas)   67181666   213.kab.
Sociālais darbinieks (nosūtījuma reģistrācija)    67181668   215.kab.
Sociālais darbinieks (konsultācijas)    67181669   304.kab.
Rīgas patversmes sociālais darbinieks   67181672   216.kab.
Psihologs   67181670   217.kab.
Ģimenes ārsts   67181664   117.kab.
Bibliotekārs   67181671   305.kab.
MOBILĀ BRIGĀDE
Mobilā brigāde     27023550 204.kab.

 

Rīgas patversmes ģimenes ārsts pieņem pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: 67181664.
Vairāk par ģimenes ārsta prakses darba laiku lasīt Nacionālā veselības dienesta mājas lapas sadaļā: Veselības aprūpes pakalpojumi/Ģimenes ārsti/Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām/Rīgas reģiona ģimenes ārsti un meklētājā jāieraksta Ilze Pozņaka. Mājas lapa: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-arsti/gimenes-arsti-atbilstosi-teritorijam
Ģimenes ārsta praksē ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Ārpus prakses darba laikā ir iespējams vērsties:
pie dežūrārsta ( http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-arsti/dezurarsti-arpus-gimenes-arstu-darba-laika);
ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis +371 66016001;
neatliekamā medicīnas palīdzība 113; 112.

Visu informāciju par ģimenes ārstiem, dežūrārstiem un slimnīcu uzņemšanas nodaļām vari saņemt zvanot darba dienās uz Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē vai darba dienās zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234.

 

Rīgas Veselības Centrs