tl_files/bildes/Ceribu maja1.JPGSociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā .

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem ir institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas. (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums)  

Specializētā galdniecības darbnīcā tiek nodrošinātas galdniecības iemaņu apguves iespējas kvalificētu speciālistu uzraudzībā personām ar garīgās attīstības traucējumiem.

Grupu mājas/dzīvokļi ir pastāvīgās uzturēšanās mītne, kurā personas ar garīgās attīstības traucējumiem zinošu profesionāļu vadībā realizē savas patstāvīgās dzīves iemaņas. Grupu māja (dzīvoklis) nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašnās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums)

Pakalpojums un tā sniedzējsAdreseTālrunisAtbildīgā persona

Dienas aprūpes centrs "Cerību māja" Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

Rēzeknes ielā 2a 67241209
fakss 6714209
Dace Bondere

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

Dienas aprūpes centrs "Cerību sala"
Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

 

Balvu iela 11 (1.stāvā) 20023576  Signe Sirsniņa 

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

Dienas aprūpes centrs "Cerību ligzda" Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

Balvu ielā 11

 

67112725

 

Sandra Miķelsone

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

Dienas centrs "Cerību tilts" Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

Ieriķu ielā 2b 67562191 Gundega Tumpele

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

Dienas aprūpes centrs "Saule"
SIA "SARC "Saule""
http://saule.org.lv
Ventspils ielā 29 67617609
fakss 7626000
Irina Rulle

Dienas aprūpes centrs "Saule" Ezera filiāle SIA "SARC "Saule""

http://saule.org.lv

Ezera ielā 21 67617609 Irina Rulle

Dienas aprūpes centrs "KOPĀ"
Nodibinājums "Fonds KOPĀ"

http://www.fondskopa.lv

Raunas iela 64 67840295
fakss 7840293
Karina Kaktiņa

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās veselības traucējumiem "Gaismas stars"
Biedrība "Gaismas stars" 

http://gaismasstars.lv

Pērnavas ielā 62 67272873 Brigita Siliņa

Atbalsta centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenēm "Asniņš"
Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

Balvu ielā 11 67245776 Ludviga Vaivade

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

Specializētās galdniecības darbnīcas "Skaida"
Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

Lubānas iela 41 26003865 Elīza Jakobsone

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

Grupu māja "Mēness māja"
Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

Putnu ielā 6

67607557

28451510

Sanita Laurena

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

Grupu dzīvoklis "Šūpoles"
Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

Platā ielā 9

67433501

28451510

Tamāra Zaiceva

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

Grupu dzīvoklis
Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"

http://www.samariesi.lv

Maskavas iela 221

67241221(arī fakss)

26243559

Inga Rundāne
Grupu māja "Rožkalni" Camphill nodibinājums "Rožkalni" Rencēnu pagasts,
Valmieras rajons
p/n Lizdēni LV-4231
64233260
fakss 64233210
Valdes priekšsēdētāja Ieva Zunda
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem "Saulessvece" biedrība "Svētā Jāņa palīdzība" http://svjp.lv Hospitāļu iela 55 67339265
67339190
Melānija Grundšteina - Gruzdiņa

Divu grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu pakalpojums nodibinājums "Fonds KOPĀ"

http://www.fondskopa.lv

Slimnīcas iela 2 Tālrunis/faksss 67436261 Tamāra Vahļina