„IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ”
1.4.1.2.4. apakšaktivitāte „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” 
ORGANIZĀCIJU SARAKSTS AR KURĀM RĪGAS DOMES LABKLĀJĪBAS DEPARTAMENTAM VAI RĪGAS SOCIĀLAJAM DIENESTAM IR NOSLĒGTS SADARBĪBAS LĪGUMS PAR LĪDZDALĪBU PROJEKTĀ

Projekta nosaukumsProjekta iesniedzējs
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība un pilnveide centrā „Dardedze”

Nodibinājums „Centrs „Dardedze”” (vairāk par projektu).

Aicinām pieteikties ģimenes uz bezmaksas konsultācijām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmā centrā „Dardedze” (lasīt vairāk)

Turpinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana centrā "Dardedze" (lasīt vairāk)

Pilnveidoti esošie un izstrādāti jauni sociālās rehabilitācijas pakalpojumi centrā „Dardedze” (lasīt vairāk)

Bezmaksas konsultācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmā (lasīt vairāk)

Vēl četrus mēnešus varēs saņemt bezmaksas konsultācijas projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība un pilnveide centrā Dardedze” ietvaros (lasīt vairāk)

Turpinās darbs pie projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība un pilnveide centrā Dardedze” (lasīt vairāk)

Tuvojas noslēgumam projekts „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība un pilnveide centrā Dardedze” (lasīt vairāk).

Noslēdzies darbs pie sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilnveidošanas centrā „Dardedze” (lasīt vairāk). Foto1. Foto2

Motivācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Rīgā

SIA "V.E.L.G." (vairāk par projektu) Projekta gaita (lasīt vairāk).

SIA „V.E.L.G.” turpina īstenot 2012.gada 2.janvārī uzsākto Eiropas Sociālā fonda projektu „Motivācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība Rīgā” , 2012.gada 1.augustā projekta pirmajiem dalībniekiem tika izsniegtas Apliecības par piedalīšanos projektā (lasīt vairāk).

SIA "V.E.L.G." atskaite par projekta norisi (lasīt vairāk).

SIA "V.E.L.G." par projekta realizācijas gaitu (lasīt vairāk)

SIA "V.E.L.G." par projekta realizācijas gaitu (lasīt vairāk)

SIA "V.E.L.G." atskaite par projekta norisi (lasīt vairāk)

Sociālo pakalpojumu attīstība personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī viņu ģimenēm Rīgas pašvaldībā

SIA "Senioru aprūpes dienests" (vairāk par projektu)

Par projekta norises gaitu (lasīt vairāk)

Atskaite par projekta norises gaitu 7.06.2013. (lasīt vairāk)

Projekts noslēdzies (lasīt vairāk)

Sociālās kompetences veidošana un atbalsta sniegšana sociālā riska ģimenēm ar bērniem

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" (vairāk par projektu)

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība SIA „Ķīpsalas peldbaseins”

SIA „Ķīpsalas peldbaseins”

Pašpalīdzības ābece katram

Biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” (vairāk par projektu).

Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde ir noslēgusies. (Lasīt vairāk)

Projekta gaita: 20.09.2012.; 18.12.2012.; 20.02.2013.; 19.03.2013. Ieskats foto galerijā

Uzsākts sociālās rehabilitācijas programmas otrais gads (lasīt vairāk)

Turpinās darbs pie sociālās rehabilitācijas programmas otrā gada aktivitātēm (lasīt vairāk)

Noslēgsies darbs pie sociālās rehabilitācijas programmas otrā gada (lasīt vairāk)

Atbalsta un motivēšanas pasākumi dažādām sabiedrības grupām Rīgā

Biedrība "Skalbes" (vairāk par projektu). Projekta norise.

Motivācijas programmu izstrāde un ieviešana bezpajumtniekiem - bezdarbniekiem

Rīgas patversme

Ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu Rīgas patversmes Dienas centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem (Katoļu ielā 57) no 2012. gada janvāra tiek realizēts projekts „Motivācijas programmu izstrāde un ieviešana bezpajumtniekiem - bezdarbniekiem” (vairāk par projektu).

Projekta gaita (lasīt vairāk)

Projekta gaitas apraksts (lasīt vairāk)

Projekta norises gaita augusts-oktobris (lasīt vairāk)

2012.-2013. gada statistika (lasīt vairāk)

Projekta ieviešanas periodā pakalpojumu saņēma 240 personas. Izvirzītie projekta mērķi sasniegti. (Lasīt vairāk par projektu)

31.12.2013. beigusies Rīgas patversmes projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/179 „Motivācijas programmu izstrāde un ieviešana bezpajumtniekiem-bezdarbniekiem” realizācija, kuras rezultātā izstrādāta “Alternatīvā sociālās rehabilitācijas un motivācijas programma”.
Programma paredzēta  kā  pasākumu kopums, kas vērts uz bezpajumtnieku pašvērtējuma celšanu, sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, darba meklēšanas iemaņu un darba prasmju atjaunošanu vai apgūšanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
Katrs darba grupas vadītājs var izmantot izstrādāto programmas materiālu tādā laika posmā, kādā uzskata par nepieciešamu un/vai vadoties pēc darba grupas sastāva. Kā arī pēc nepieciešamības un saviem ieskatiem mainīt nodarbību secību.
Interesenti, kuri vēlas izmantot programmu, var vērsties elektroniski rigaspatversme@riga.lv.

Nepalikt vieniem klusumā NR.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/042

2012.gada aprīlis Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" (vairāk par projektu).

29.06.2012. Projekta norise (lasīt vairāk).

06.09.2012 .Tikšanās Pensionāru Centrā (lasīt vairāk).

Februāris 2013.gads;21.05.2013. Projekta norises gaita prezentācijā (Skatīt)

26.09.2013. Bukleti: Atbalsta personas pakalpojums dzemdībās un Atbalsta personas pakalpojums pēcdzemdību periodā

Septembrī pirmā mazuļa piedzimšana projekta laikā (Lasīt vairāk. Foto)

LNS projekts „Nepalikt vieniem klusumā” – starp 100 labākajiem (lasīt vairāk). 

Piektā ģimene, kura dzemdībās varēja izmantot atbalsta personas klātbūtni un palīdzību (lasīt vairāk).

Mārtiņu Rubeni kamanu ceļš atved uz Dienas centr (lasīt vairāk). Foto 1, Foto2, Foto3, Foto 4

Projekta noslēgums (lasīt vairāk).