Biedrība „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” aicina uz labdarības kustības uzsākšanas akciju

2011-09-05 13:51 - Lita Brice

7.septembrī plkst. 11.00 biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” grupu mājas „Mēness mājā” telpās Rīgā, Putnu ielā 6  tiks aizsākta labdarības kustība par kuru informēs valdes priekšsēdētājs M.Grāvis, Rīgas domes Labklājības departamenta direktore I. Švekle un „Mēness aptiekas” pārstāvis.
Biedrība „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” savas darbības 16 gados ir radījusi otru māju sajūtu cilvēkiem ar invaliditāti, kuri šeit ir apguvuši dažādas amata prasmes un piepildīti pavadījuši savu brīvo laiku. Prasmīgu skolotāju vadībā ir tapušas filcētas piespraudes, izšūti mobilo telefonu maciņi, austas somas un paklāji, pīti grozi, grebtas virtuves lāpstiņas, sviesta nazīši un dažādās tehnikās darinātas apsveikuma kartiņas.
Valdes priekšsēdētājs M.Grāvis uzsvēra: ”Sabiedrības atbalsts mūsu iecerēm ir tikpat nozīmīgs kā gaisma augam. Turpmāk biedrībā tapušās lietas varēs iepazīt un ar savu pirkumu izteikt atzinību to gatavotājiem  aptieku tīkla „Mēness aptieka” aptiekās. Aicinu visus līdzcilvēkus ar savu rīcību apliecināt: Tu neesi viens šai pasaulē!” 
Masu mēdiju pārstāvji laipni aicināti!
Informācijai
Biedrība „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. Prasmīgu speciālistu vadībā personas ar garīga rakstura traucējumiem apgūst konkrētu amatu profesionālā līmenī, kā arī Biedrība  izglīto ģimenes, kurās aug bērns ar garīga rakstura traucējumiem, nodrošina tās ar psiholoģisko, sociālo un materiālo atbalstu.
Rīgas domes Labklājības departaments jau kopš pašiem pirmsākumiem veiksmīgi sadarbojas ar biedrību „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns””, un pērk dienas aprūpes centra, grupu mājas (dzīvokļa) un speciālo darbnīcu  pakalpojumus.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas sektora vadītāja Lita Brice, tel.67105925; mob.tel. 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv

 

Iet atpakaļ