Sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem

 

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā .

Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk). Dienas aprūpes centros nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju (iemaņu) saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, izglītojošas un saturīgas brīvā laika aktivitātes, kā arī psihosociālu atbalstu. (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums).

Specializētajās darbnīcās personām ar garīgā rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā darba dienās, dienas laikā nodrošina aroda prasmju un iemaņu attīstīšanu speciālistu uzraudzībā, sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, vienlaicīgi atslogojot personas piederīgos pakalpojuma saņemšanas laikā no uzraudzības pienākumu veikšanas. Specializēto darbnīcu pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums nodrošina mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums).
Grupu mājā/dzīvoklī personas ar garīgā rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā speciālistu uzraudzībā apgūst prasmes un iemaņas patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).

Īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)
Īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojums kalendārajā gadā līdz 30 dienām nodrošina diennakts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu (sociālā aprūpe, uzraudzība, ēdināšana, fiziskās aktivitātes, pašaprūpes un sociālo prasmju uzturēšana un attīstīšana, saturīga brīvā laika pavadīšana, speciālistu konsultācijas).
Īslaicīgās sociālā aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Rīgas Sociālajā dienestā, bet, ja persona atrodas ārstniecības iestādē, vēršas pie ārstniecības iestādes sociālā darbinieka.

 

Pakalpojums un tā sniedzējs Adrese Tālrunis Atbildīgā persona

Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem"Cerību māja"

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

Rēzeknes iela 2a 67241209
fakss 6714209
Dace Bondere

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem"Cerību ligzda"

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

Balvu iela 11 67112725 Elīna Buzina

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem "Cerību tilts"

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

Ieriķu iela 2b 67562191 Inese Levāne

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem  "Mēness māja"

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

Putnu iela 6 67607557  

Sanita Laurena

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem  "Cerību skola"

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

Ludzas iela 43 20001182

 Ieva Paskare

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

Dienas aprūpes centrspersonām ar garīgā rakstura traucējumiem "Saule"
SIA "SARC "Saule""
http://saule.org.lv
Kolkasraga iela 18 67617609
fakss 7626000
Irina Rulle

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem "Saule"

SIA "SARC "Saule" Ezera filiāle

http://saule.org.lv

Ezera iela 21 67617609 Irina Rulle

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem  "KOPĀ"

Nodibinājums "Fonds KOPĀ"

http://www.fondskopa.lv

Raunas iela 64

67840295

25633775
fakss 7840293

Olga Ruberte

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām)"Gaismas stars"

Biedrība "Gaismas stars" 

http://gaismasstars.lv

Pērnavas iela 62 67272873 Brigita Siliņa

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām)"Saulessvece”

Biedrības „Svētā Jāņa Palīdzība”

http://svjp.lv

Cēsu iela 8

67339190

26039913

Melānija Grundšteina - Gruzdiņa

Dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīga veselības traucējumiem 

Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"

http://www.lkndz.lv/lv/

Imantas 8. līnija 1, k-3

26176901

Inga Šķestere

Grupu māja (dzīvoklis) personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"

http://www.samariesi.lv

Dzērvju iela 1 66917754, 29749913 Edgars Grotāns

Grupu māja (dzīvoklis) personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem

Nodibinājums "Fonds KOPĀ"

http://www.fondskopa.lv

Slimnīcas iela 2

26154081

Tālrunis/fakss

67436261

Tamāra Vahļina

Grupu māja (dzīvoklis) personām ar garīgā rakstura traucējumiem "Šūpoles"

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

Platā iela 9

67433501

28451510

Dace Kļaviņa

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

 

Grupu māja (dzīvoklis) "Mēness māja" personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem 

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

Putnu iela 6

67607557

28451510

Sanita Laurena

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

Grupu māja (dzīvoklis) "Cerību dore" personām ar garīgā rakstura traucējumiem 

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

Lubānas iela 39b  

67607557

28451510

Dace Seržāne

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

Grupu māja (dzīvoklis) personām ar garīgā rakstura traucējumiem

SIA "Bērnu oāze"

http://www.bernuoaze.lv

Biešu iela 6

67898279

26529318

Inga Štokmane

Grupu māja (dzīvoklis) personām ar garīgā rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām)

Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"

http://www.lkndz.lv/lv/

Imantas 8. līnija 1, k-3 26176901 Inga Šķestere

Grupu māja (dzīvoklis)"Rožkalni" personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Camphill nodibinājums "Rožkalni"

http://www.camphillrozkalni.lv

"Rožkalni" Rencēnu pagasts,
Burtnieku novads
LV-4232

64233211

29108235

Ieva Zunda

Specializētā darbnīca "Skaida" personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"

http://www.rupjuberns.lv

Lubānas iela 41 26003865 Skaidrīte Ozolniece

Klientu apkalpošanas vadītāja Margita Erele - 28451510

Specializētā darbnīca personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Biedrība „Svētā Jāņa Palīdzība”

http://www.svjp.lv/

Cēsu iela 8,   6733 9190, 29414710  Melānija Grundšteina – Gruzdiņa 

Specializētā darbnīca personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Nodibinājums "Fonds KOPĀ"

http://www.fondskopa.lv

Slimnīcas iela 2

26154081

Tālrunis/faksss 67436261

Tamāra Vahļina

 

 

Rīgas Veselības Centrs