Sociālās rehabilitācijas un īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem

Rīgas bērniem ar funkcionālajiem ierobežojumiem un viņu ģimenēm nodrošina sekojošus sociālos pakalpojumus:

  • īslaicīgā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā;
  • sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, bērna likumiskajam pārstāvim jāvēršas dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā pie sociālā darbinieka darbā ar ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem. Klients aizpilda iesniegumu, norādot nepieciešamo pakalpojumu un funkcionālo traucējumu apstiprinošu dokumentāciju. Sociālais darbinieks apmeklē klientu dzīvesvietā, izvērtē klienta pašaprūpes spējas un vajadzības, kā arī ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas pakalpojuma nodrošināšanā, aizpildot novērtēšanas karti. Sociālais darbinieks izvērtē pakalpojuma piešķiršanu, pamatojoties uz noteikto Labklājības departamenta 2012. gada 11. janvāra iekšējo noteikumu Nr. DL-12-3-nts „Sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionēšanas ierobežojumiem saņemšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā” kārtību.
Izvērtējot pieprasītā pakalpojuma nepieciešamību, sociālais darbinieks sadarbojas ar Rīgas Sociālā dienesta ergoterapeitu, kurš veic fiziskās vides novērtējumus klienta dzīvesvietā, atkarības pakāpi ikdienas aktivitāšu veikšanai mājās un sagatavo atzinumu, iekļaujot ziņas par klienta funkcionēšanas līmeni un iespējamajiem risinājumiem fiziskās vides pielāgošanai.
Pēc pakalpojuma novērtēšanas sociālais darbinieks pieņem lēmumu par klientam atbilstošākā sociālā pakalpojuma piešķiršanu un izsniedz nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai.
Rīgas Sociālā dienesta klientiem - bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - pieejams psihologa pakalpojums. Konsultācijas nodrošina psihologs Gunta Krūma.

Pakalpojums, pakalpojuma sniedzējs,
vietu skaits
Atbildīgā persona Adrese,
e-pasts
Tālrunis, fakss

Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes dienas centrs bērniem ar invaliditāti „Mēs esam līdzās”.
Biedrība „Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās””.
Vietu skaits 20

http://www.mel.lv/

Valdes priekšsēdētāja Andra Greitāne

Lēdmanes iela 2,

rehab@inbox.lv

 

29514536

Agrīnā korekcija bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Biedrība „Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija”.
Vietu skaits 20

http://www.portage.lv/

Vadītāja Ineta
Kursiete
 
Tērbatas iela 42/44-1,
portage@portage.lv

29666158

 

Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem „Atelpas brīdis” (līdz 45 dienām gadā). Bērnu klīniskā universitātes slimnīca novietne "Gaiļezers". 
http://www.bkus.lv

 

Sociālā pakalpojuma dienesta vadītāja Juglas iela 20,
natalija.riba@bkus.lv

Kontaktpersona Natālija Riba 25601978

 

VSAC "Rīga" filiāle "Pļavnieki" un filiāle "Rīga"

http://www.vsacriga.lv

Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja 
Gundega Bolšteina

Zebiekstes iela 3 un
Kapseļu iela 31/18

gundega.bolsteina@vsacriga.gov.lv

22031014

Paliatīvā aprūpe.
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība.
www.palliative.lv

Valdes priekšsēdētāja
Anda Jansone
Vienības gatve 45,
hospis@bkus.lv

29420410

 

Biedrība "Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem". Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem ar kustību traucējumiem. Vietu skaits 10

http://lbakt.zb.lv/

Valdes priekšsēdētāja Ilze Kenne Varžu iela 3

29460606

Rīgas 3.Speciālā pamatskola, dienas aprūpes centrs "Torņakalna Rūķi"
Vietu skaits 10

Vadītāja Ligita Grafcova

Telts iela 2a

ligita.grafcova@inbox.lv

Kontaktpersona Ligita Grafcova 25938164

Sociālo Pakalpojumu Aģentūra (lasīt vairāk)

Latvijas autisma centrs (lasīt vairāk)

Valades priekšsēdētāja Dace Blaževica

Pakalpojumu var saņemt Brīvības ielā 82 (3. stāvā)

info@lvac.lv

Kontaktpersona 
Zane Kronberga
29104918

Biedrība "Svētā Jāņa palīdzība" dienas aprūpes centrs "Saulessvece" (vietu skaits 12). Pakalpojums pieejams TIKAI vasaras mēnešos

Projrktu koordinators Māris Sirmulis

Laktas 8 k.1

svjp@apollo.lv

26039913

Individuālo sociālās rehabilitācijas plānu izstrādes pakalpojums 

 

SIA "Rīgas veselības centrs"
Vietu skaits 20

http://www.mel.lv/

Galvenā speciāliste Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas jomā Lolita Cibule

RVC filiāle "Ķengarags" Kaņieru iela 13

lolita.cibule@rigasveseliba.lv

 

29121580

 

 

Rīgas Veselības Centrs