Rīgas patversme

Rīgas patversme:
Maskavas ielā 208,
Rīga, LV –1019
Saziņai
Tālrunis: 67037698
Fakss: 67037267
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus, e-pasts: rigaspatversme@riga.lv

Informatīvā lapa par palīdzību bezpajumtniekiem Rīgā (lasīt vairāk

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Vīriešu nodaļā (Maskavas iela 208)
Pirmdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst.10.00 - 17.00
Otrdienās, trešdienās no 10.00 - 14.00; 16.00 - 17.00

Sieviešu nodaļa (Eiženijas iela 1)
Pirmdien, ceturtdien, piektdien no plkst.10.00 - 13.00; 14.00-17.00
Otrdien, trešdien no plkst.10.00-13.00

Apmeklētāju pieņemšana
Pie Rīgas patversmes direktores Dagnijas Kamerovskas var pierakstīties uz pieņemšanu Maskavas ielā 208 pirmdienās no plkst. 12.00- 17.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67037698.

Rīgas patversmes rekvizīti
Rīgas patversme
Reģ. 90000377652
Maskavas iela 208, Rīga, LV-1019
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods NDEALV2X
Konts LV59NDEA0021502618050

Tuvākā sabiedriskā transporta pieturvieta
Vīriešu nodaļai „ Krasta masīvs "
Sabiedriskais transports virzienā uz Rīgas centru.
Trolejbusi - 15 maršruts
Tramvajs- 3,7,9 maršruti

Sabiedriskais transports virzienā no Rīgas centra.
Trolejbusi- 15 maršruts
Tramvajs- 3,7,9 maršruti .
Sieviešu nodaļai „ Eiženijas iela"
Tramvajs- 5 maršruti abos virzienos

Sociālā pakalpojuma mērķis:
Nodrošināt:
1. naktspatversmes un patversmes pakalpojumu;
1.1. naktspatversmes nodaļās vīriešiem un sievietēm;
1.2. diennakts patversmes nodaļās vīriešiem un sievietēm;
2. dienas centra pakalpojuma nodrošināšana bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem;
3. mobilās brigādes darbs (ielu sociālais darbs) ar bezpajumtniekiem;
4. operatīvās informācijas nodrošināšana bezpajumtniecības jautājumos un palīdzības sniegšanas bezpajumtniekiem koordinēšana;
5. klientu nodarbinātības jautājumu risināšana, sadarbojoties ar valsts un pašvaldības iestādēm.

Sociālā pakalpojuma saturs :
1. sniedz ar klientu uzturēšanos Patversmē saistītos pakalpojumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
2. organizē klientu ēdināšanu (naktspatversmes nodaļu klientiem – vakariņas, diennakts patversmes nodaļu klientiem – brokastis, pusdienas un vakariņas, dienas
centra klientiem saskaņā ar sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu – pusdienas);
3. sniedz klientiem personīgās higiēnas pakalpojumus;
4. veic infekcijas slimību, īpaši tuberkulozes, preventīvos pasākumus;
5. nodrošina ģimenes ārsta pakalpojumus primārās veselības aprūpes līmenī;
6. veic klientu individuālo vajadzību un resursu novērtēšanu, nosaka klientu līdzdarbības pienākumus;
7. sniedz klientiem psihosociālu palīdzību un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šo personu iekļaušanos sabiedrībā;
8. informē un konsultē klientus par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējām un kārtību personai saprotamā veidā;
9. apzina un regulāri apseko bezpajumtnieku pulcēšanās vietas Rīgas pilsētā;
10. nepieciešamības gadījumā bezpajumtniekus nogādā Patversmē;
11. nodrošina ar klientu saistītās informācijas konfidencialitāti.

Ja vēlaties ziedot Rīgas patversmei naudas līdzekļus vai mantas, nepieciešams iepriekš sazināties pa telefonu 67037698, e-pasts: rigaspatversme@riga.lv. Ziedotājam ir tiesības norādīt konkrētu ziedojuma mērķi un pārliecināties, ka minētais ziedojums tiek izmantots norādītā mērķa sasniegšanai.

Rekvizīti ziedojumiem
Rīgas patversme
Reģ. 90000377652
Maskavas iela 208, Rīga, LV-1019
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Kods NDEALV2X
Konts LV75NDEA0081502618050

Lietotus, tīrus vīriešu un sieviešu apģērbus var nodot dežurantiem Rīgas patversmes vīriešu nodaļā Maskavas ielā 208, sieviešu nodaļā Eiženijas ielā 1 visu diennakti. Dienas centrā Katoļu ielā 57 darba laikā.

 

Rīgas Veselības Centrs