Ģimenes asistenta pakalpojums

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).
Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā , bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu. Pakalpojumu piešķir Rīgas Sociālais dienests izvērtējot personas vajadzības.
Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir :
•jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai (līdz 4 stundām nedēļā vienai personai);
•ģimenēm ar bērniem, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē (līdz  14 stundām nedēļā vienai ģimenei);
•personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciešams atbalsts un apmācības sociālo prasmju apgūšanā, t.sk. nodarbinātības jautājumu risināšanā (līdz 24 stundām nedēļā vienai personai)
•personām bez noteiktas dzīvesvietas, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
Ģimenes asistenta pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldībā 2017. gadā sniedz šādas organizācijas:
1.Nodibinājums ”Sociālo pakalpojumu aģentūra” Elizabetes iela 31-5, Rīga, kontaktpersona Ulla Antona tālr. 67012515, 67398383.
2.Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” Visbijas prospekts 18, Rīga, kontaktpersona Jana Goba tālr. 29969451, tālr. 67069262.
3.Biedrība „Svētā Jāņa palīdzība” Hospitāļu iela 55, Rīga, kontaktpersona Māris Sirmulis tālr. 67339265, mob. tālr. 26039913.
4.Biedrība „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns” Balvu iela 11, Rīga, kontaktpersona Ieva Krusta tālr. 67144194, mob. tālr. 28456678.

 

Rīgas Veselības Centrs