Bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem nodrošina bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pamatvajadzības, vispusīgu audzināšanu un personības attīstību. Institūcijas sniedz sociālo un medicīnisko aprūpi, atbalsta, iedrošina un sekmē bērnu centienus būt patstāvīgiem, kā arī veicina bērnu atgriešanu ģimenē un atbalsta bērnu nodošanu adopcijā, audžuģimenē vai aizbildnībā. Rīgas pašvaldība nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem no 2 -18 gadu vecumam.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs

Vārds, uzvārds

Amats

Tālrunis

Kaspars Jasinkevičs

Direktors

67012206; 26146389

Anita Liepiņa

Direktora vietniece sociālo pakalpojumu administrēšanā

67012112; 25488592

Artūrs Švekers, Artis Millers

Mobilās brigādes sociālie darbinieki

67012045; 25488563

Struktūrvienība "Vita"
Kalnciema 131, Rīga, LV-1046, fakss 67105738

Struktūrvienības vadītāja p.i.

Arnis Bērziņš

67848820; 29204830

Struktūrvienība "Ziemeļi"
Sudrabu Edžus iela 11a, Rīga, LV – 1014

Struktūrvienības vadītāja

Sarmīte Grope

67181901; 25614837

Struktūrvienība "Apīte"
Apes iela 8, Rīga, LV – 1006

Struktūrvienības vadītāja

Inga Vēciņa

67105277; 25616023

Struktūrvienība "Ezermala" Ezermalas 36, Rīga, LV-1006

Struktūrvienības vadītāja p.i.

Jānis Eihmanis

20272663

Audzinātāji, diennakts

 

20287726

Struktūrvienība "Pārdaugava" 
Motoru iela 6, LV – 1055

Struktūrvienības vadītāja

Agnese Grauduma

67181945; 25616907

Struktūrvienība "Imanta"

Imantas 7.līnija 4, LV - 1083

Struktūrvienības vadītāja

Ira Vetrova

67848939; 25616742

Struktūrvienība "Krīzes centrs"

Maskavas 178, Rīga, LV-1019, fakss 67037894

Pakalpojums tiek nodrošināts bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam

Struktūrvienības vadītājs

Gundega Zvaigzne

67012100; 25488574

Diennakts

 

67848107; 28855596

Sociālais darbinieks

Astrīda Tūtere

67012149; 29147242

Sociālais darbinieks

Anita Veretjanova

67012118; 26431859

Rīgas domes Labklājības departamenta līgumorganizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas no kurām Rīgas pašvaldība pērk pakalpojumus

Nodibinājums "Fonds Grašu bērnu ciemats"
http://www.grasufonds.lv

grasi@apollo.lv

"Grašu pils", Cesvaines novads,
LV – 4871,
Fakss 64852081
Direktore Sandra Stade 64852702

Valkas novada ģimenes atbalsta centrs "Saulīte"

bernu.nams@valka.lv

"Čiekuriņi" Ērģemes pag., Valkas nov.
LV – 4711
Direktore Līga Veinberga 29356739

Ventspils novada bērnu nams "Stikli"

bn-stikli@inbox.lv

Stikli, Puzes pagasts, Ventspils novads,
LV – 3613
Fakss 63630354
Direktors Guntis Lučins 63630354

Alojas novada domes bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs "Zīles"

zilesozolmuiza@inbox.lv

Ozolmuiža, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads,
LV - 4064
Fakss 64030460

Direktore Dace Lapšāne 64030460

Biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" SOS bērnu ciemats Īslīcē

www.sosbernuciemati.lv

islice@sosbca.lv

Imanta 1, Īslīces pagasts, Bauskas novads,
LV – 3901,
Fakss 63960371
Direktors Gatis Matulēvičs 63960371

Biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" SOS bērnu ciemats Valmierā

www.sosbernuciemati.lv

valmiera@sosbca.lv;edijs.petersons@sosbca.lv

Ganību iela 3, Valmiera,
LV – 4201
Fakss 64220856
Direktors Edijs Pētersons 64220856

Valsts Sociālās aprūpes centrs "Rīga" filiāle "Rīga"

www.vsacriga.gov.lv

riga@vsacriga.gov.lv

Kapseļu ielā 31/18, Rīga,
LV - 1046 Fakss 67613010
Direktore Lelde Brīvere 67615005

Valsts Sociālās aprūpes centrs "Rīga" filiāle "Pļavnieki"

www.vsacriga.gov.lv

plavnieki@vsacriga.gov.lv

Zebiekstes iela 3, Rīga,
LV - 1082 Fakss 67585912
Direktore Vēsma Priedīte 67585912

Kokneses novada domes Ģimenes krīzes centrs "Dzeguzīte"

http://www.dzeguzite.lv

dzeguzite1@inbox.lv

"Dzeguzīte", Iršu pagasts, Kokneses novads,LV-5108 Direktore Lāsma Ruža – Riekstiņa 26377731

Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams

tbn-soc.d@inbox.lv

Ezera iela 23, Vecružinas ciems, Silmalas pag., Rēzeknes nov., p.n. Ružina, LV - 4636
Fakss 64646126

Direktors Žanis Feldmanis 64646135

Sociālās aprūpes centrs "Tērvete"

http://www.sactervete.lv

sactervete@sactervete.lv

 "Mežmalieši", Tērvetes pag., Tērvetes novads, LV - 3730

Direktore Signe Vintere 63726147

Asociācija "Dzīvesprieks"

liga@dzivesprieks.lv

Aizupe, Vānes pag., Kandavas nov., LV - 3131

Izpilddirektore Līga Landiša 63155094

Jelgavas novada pašvaldības Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs

nellija.veinberga@jelgavasnovads.lv

Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3023 Vadītāja Nellija Veinberga 27028431

 

 

Rīgas Veselības Centrs