Atkarību profilakse

Speciālistu, jauniešu un vecāku izglītošana sabiedrības veselības veicināšanas, tai skaitā atkarību profilakses, jautājumos
 
Speciālistu, jauniešu un vecāku izglītošana sabiedrības veselības veicināšanas, tai skaitā atkarību profilakses, jautājumos. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).
Ikdienā atkarības profilakses jomā Rīgas pilsētā ar speciālistiem, bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm strādā arī Rīgas domas Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas speciālisti. Labklājības departamenta uzdevums šajā jomā ir sniegt informāciju un īstenot pašakumus atkarības profilaksē un veselības veicināšanā, kā arī veidot sabiedrisko domu pret atkarības vielu lietošanu Rīgas pilsētā.
 
Atkarības profilakses speciālistu individuālo un grupu konsultāciju nodrošināšana
 
Atkarības profilakses speciālistu individuālo un grupu konsultāciju nodrošināšana. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).
 
Veikt konsultācijas (individuālas vai ģimenei), veidot grupas - jauniešiem (ar mērķi izglītot par atkarību izraisošām vielām), atbalsta grupas līdzatkarīgajiem un atbalsta grupas vecākiem
 
Konsultēšana atkarības jautājumos www.veseligsridzinieks.lv sadaļā “Jautājumi un atbildes”
 
Konsultēšana atkarības jautājumos www.veseligsridzinieks.lv sadaļā “Jautājumi un atbildes”. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).
 
Sekmēt atkarības slimības novēršanu, nodrošinot tabakas, alkohola, medikamentu, psihoaktīvo vielu, azartspēļu, datorspēļu un interneta atkarīgo konsultāciju un informāciju par iespējām saņemt palīdzību, motivējot tos iesaistīties ārstnieciskās un psihosociālās korekcijas programmās; sadarboties ar citām iestādēm šajā jomā; veikt atkarības profilakses darbu.

Veselības pārvaldes speciālisti savā darbā ir atbildīgi par dažādām atkarības profilakses īstenošanas aktivitātēm, kas paredzētas gan jauniešiem, gan viņu vecākiem un speciālistiem:
◾ Izglītojošas diskusijas un diskusiju cikli bērniem un jauniešiem;
◾ Atkarības profilakses programmu grupu nodarbības bērniem un jauniešiem;
◾ Atkarības profilakses izglītības programmu semināri speciālistiem darbam ar bērniem un jauniešiem;
◾ Izglītojošas lekcijas un programmas vecākiem;
◾ Informācijas nodrošināšana par atkarību un tās profilaksi;
◾ Projekti un sabiedriski pasākumi;
◾ Iespēja saņemt informatīvos materiālus.

Speciālisti ikdienā sadarbojas ar Rīgas skolām, tiekoties ar jauniešiem un atbildot uz viņu jautājumiem par atkarību, atkarību izraisošām vielām, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem, kuri vienmēr izriet no šīs tēmas:
◾ kā pasargāt sevi un savus draugus;
◾ kā palīdzēt saviem draugiem, ģimenes locekļiem;
◾ kā efektīvāk risināt konfliktus;
◾ kā pilnveidot savas saskarsmes prasmes;
◾ kā apzināties, ko patiesībā vēlos un kas ir svarīgs, bet kas nav.

Tāpat savā ikdienas darbā sadarbojas ar dažādiem speciālistiem (sociālajiem pedagogiem vai darbiniekiem, psihologiem, policistiem, mediķiem, pedagogiem, utt.), papildinot viņu zināšanas un prasmes par jauniešiem un atkarību izraisošām vielām, cenšos sniegt atbildi uz jautājumu “Kādēļ jaunieši izvēlas apreibinošās vielas nevis, piemēram, mācīties”.
Piedāvā dažādas lekcijas un nodarbības vecākiem, sniedzot tiem informāciju par jauniešu attīstību, apreibinošo vielu lomu tajā un vecāku ietekmi, kontroles robežām, iespējām pieaugot bērnu vecumam.

Izglītojošie diskusiju cikli un lekcijas bērniem un jauniešiem:
◾ Alkohola lietošanas risks un kaitējums jauniešu periodā, iespējas sevi pasargāt no alkohola lietošanas uzsākšanas un sekām.
◾ Smēķēšanu izraisošie faktori jauniešu vidū, iespējas neuzsākt vai pārtraukt smēķēšanu,
◾ Narkotiku ietekme uz jauniešu personību un veselību, attiecībām ar apkārtējiem, un to ietekme uz cilvēka psiholoģisko labsajūtu, uzvedību skolā un ģimenē,
◾ Jauno tehnoloģiju pārmērīgas lietošanas sekas, kontroles un paškontroles iespējas, datora un citu jauno tehnoloģiju lietošanas robežas, lai nenodarītu pāri sev un apkārtējiem,
◾ Atkarība, tās veidošanās jauniešu periodā un esot jau pieaugušiem, galvenās atšķirības un sevis pasargāšanas iespējas.

Diskusiju saturs un ilgums tiek piemērots bērnu un jauniešu informētības līmenim, psiholoģiskajai un sociālajai attīstībai.

Uzvedības izmaiņu programmas jauniešiem:
◾ "Agresijas intervence bērniem un jauniešiem" paredzēta bērniem un jauniešiem, kuri ikdienā regulāri nokļūst konfliktsituācijās ar apkārtējiem savas agresīvās uzvedības dēļ, vai norobežojas no vienaudžiem, jo tie izvairās no bērnu agresijas un nespējas kontrolēt savu uzvedību. Programmas mērķis ir palīdzēt apgūt prasmes, kas palīdzētu sekmīgāk iekļauties vienaudžu grupā, nepielietojot agresīvu uzvedību un neuzsākot vielu lietošanu, kas vairāk pastiprina agresīvu uzvedību.
◾ Programma "Jauniešu smēkēšanas intervence" ir jauniešiem, kuri jau ir uzsākuši smēķēšanu un vēlas to pārtraukt vai saprast tās nozīmi un ietekmi savā ikdienā. Programmas mērķis ir palīdzēt pārtraukt smēķēšanu un nostiprināt nesmēķējošu uzvedību.
◾ Programma "Sociāli emocionālo dzīves prasmju attīstīšana" iekļauj informāciju par sociāli emocionālo dzīves prasmju nozīmi kopējā cilvēka attīstībā.
◾ "Stresa ietekme uz jauniešu veselību un iespējas to pārvaldīt"
Programmas ietvaros aplūkotas praktiskas metodes, kā skolniekiem palīdzēt izvērtēt stresa situācijas un kā efektīvi tikt galā ar tām eksāmenu laikā un citās dzīves situācijās.
◾ "Atkarības profilakse pirmskolā un sākumskolā"
Programmas ietvaros dalībniekiem ir iespēja apgūt metodi, kuru izmantot darbā ar bērniem, veicinot viņu izpratni par atkarības problēmām, kā arī saskarsmes iemaņu attīstību un nostiprināšanos, savu interešu apzināšanos, mērķa uzstādīšanu un realizēšanu.
◾ "Jauniešu datoratkarības intervence"
Programmas ietvaros iegūs zināšanas par Informācijas tehnoloģiju ietekmi uz jauniešu attīstību, informācijas uztveres, domāšanas specifiku, par datoratkarības dinamiku, izpausmēm, sabiedrības uzskatiem un stereotipiem par informācijas tehnoloģijām.

Visas programmas ietver grupu nodarbību ciklu, kas tiek vadīts vietās, kurās jaunieši mācās vai pavada brīvo laiku. Programmas tiek piedāvātas klašu kolektīviem, ja kāda programmās aprakstītā problēma ir aktuāla visai vai lielai daļai klases, gan arī skolēniem no dažādām klasēm, veidojot vienu grupu.

Izglītojošie pasākumi pieaugušajiem:
Speciālistiem, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, ir iespēja piedalīties semināros par atkarības jautājumiem, atkarības profilakses iespējām darba vietā.
Tiek piedāvāta iespēja noklausīties lekcijas par atkarības profilaksi un noorganizēt seminārus Rīgas skolās un citās iestādes, kurā kolektīvs vai daļa no kolektīva grib uzzināt vairāk par noteiktu tēmu vai par noteiktu programmu.

Iespēja saņemt informatīvos materiālus:
Piedāvājām brošūras, plakātus un mācību videofilmas par atkarību tēmām
Baznīcas ielā 19/23 - 213. kabinetā.
Vairāk informācija pieejama mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv:
• Informācija par atkarības profilaksi un atkarības veidiem;
• Palīdzības iespējas;
• Speciālistu viedoklis;
• Noderīga informācija vecākiem ;
• Informāciju par literatūru ar atkarību un tās profilaksi saistītos jautājumos;
• Jaunākie pētījumi un jaunākās ziņas atkarību un tās profilakses jomā;
• Noderīgas saites un informācija medijiem;
• Latvijas Republikas normatīvie akti, kas saistīti ar atkarības tēmām;
• Notikumu kalendārā ērti sekot līdzi jaunākajiem notikumiem;
• Iespēja uzdot sev interesējošo jautājumu speciālistiem sadaļā jautājumi un atbildes: www.veseligsridzinieks.lv
 
Lai uzzinātu vairāk par nodaļas darbu un / vai sadarbības iespējām, lūdzam sazināties ar nodaļas darbiniekiem.
Kontakti:
Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas vadītāja Vivita Ķīkule
Tālrunis 67105174
E-pasts vivita.kikule@riga.lv
Galvenā speciāliste-eksperte Rūta Ligere
Tālrunis 67105845
E-pasts ruta.ligere@riga.lv
Galvenā speciāliste Alise Dūdiņa
Tālrunis 67181312
E-pasts alise.dudina@riga.lv
Galvenā speciāliste - eksperte Anna Auziņa
E-pasts anna.auzina@riga.lv
Tālrunis 67181860
Galvenā speciāliste Inita Zaltāne
E-pasts inita.zaltane@riga.lv
Tālrunis 67105873
Galvenā speciāliste Līga Priedīte
E-pasts liga.priedite@riga.lv
Tālrunis 67105193
Galvenā speciāliste Ivonna Grīnvalde
E-pasts ivonna.grinvalde@riga.lv
Tālrunis 67181859
Galvenais speciālists Roberts Šlivka
Tālrunis 67012080

Informācija par izglītojošiem pasākumiem, speciālistiem un iespēju saņemt informatīvos materiālus ir RD Labklājības departamenta (Baznīcas iela 19/23, otrajā stāvā) Veselības pārvaldes 213. kabinetā:
Apmācību un informācijas sektora vadītāja, nodaļas vadītāja vietniece Ieva Grietēna
Tālrunis: 67037319
E-pasts ieva.grietena@riga.lv
Galvenā speciāliste Gunta Purvēna
Tālrunis 67105680
E-pasts:gunta.purvena@riga.lv
Galvenā speciāliste Inese Upelniece
Tālrunis 67037318
E-pasts inese.upelniece@riga.lv

 

Rīgas Veselības Centrs