Veselības aprūpe slimnīcās

Rīgas teritorijā esošās stacionārās ārstniecības iestādes un steidzamās palīdzības punkti, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus


1.Nacionālais veselības dienests (NVD) slēdz līgumu par stacionāro veselības aprūpi ar šādām stacionārām ārstniecības iestādēm:
1.1. Valsts SIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" (www.bkus.lv)
1.2. Valsts SIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"(www.stradini.lv) ;
1.3. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (www.aslimnica.lv).

2. NVD slēdz līgumus par specializēto stacionāro pakalpojumu sniegšanu ar šādām stacionārajām ārstniecības iestādēm:
2.1. SIA "Rīgas Dzemdību nams" (www.rdn.lv).
2.2. SIA "Rīgas 2.slimnīca” (www.slimnica.lv);
2.3.Valsts SIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" (www.rpnc.lv);
2.4.Valsts SIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" (www.tos.lv).

Sīkāku informāciju var iegūt Nacionālā veselības dienesta mājas lapā - www.vmnvd.gov.lv. Plašāku informāciju par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var iegūt zvanot pa bezmaksas tālruni 80001234.

 

 

Rīgas Veselības Centrs