Personām bez noteiktas dzīvesvietas

Ģimenes ārste Ilze Pozņaka
 

Personām bez noteiktas dzīvesvietas akūtu un hronisku saslimšanu gadījumos valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus sniedz sertificēts ģimenes ārsts Rīgas Patversmes Dienas centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem Rīgas iedzīvotājiem, Katoļu ielā 57, Rīgā, LV-1003.

Rīgas patversmes sniegto veselības aprūpes maksas pakalpojumu cenrādis*

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN, EUR

1.

Ģimenes ārsta mājas vizīte (neskaitot transporta izdevumus)

1

21,34

2.

Ģimenes ārsta mājas vizīte pie pensionāra, kurš vecāks par 75 gadiem (neskaitot transporta izdevumus)

1

7,11

3.

Sanitārās grāmatiņas noformēšana

1

2,85

4.

Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli

1

2,85

5.

Ģimenes ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā pacienta kartes

1

7,11

6.

Injekcija muskulī

1

0,71

7.

Injekcija vēnā

1

1,42

8.

Elektrokardiogrammas pieraksts

1

4,98

*17.01.2012. Rīgas domes lēmums Nr. 4072 "Par Rīgas patversmes sniegto veselības aprūpes maksas pakalpojumu cenrādi"

 

Rīgas Veselības Centrs