Personām bez noteiktas dzīvesvietas

Ģimenes ārste Ilze Pozņaka

Dienas centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem Rīgas iedzīvotājiem, Katoļu ielā 57,strādā sertificēts ģimenes ārsts, kurš pieņem arī personas bez noteiktas dzīvesvietas.
Personas var saņemt visus valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus un valsts kompensējamos medikamentus.
Akūtu un hronisku saslimšanu gadījumos konsultācijas un ārstēšana notiek ģimenes ārsta praksē Katoļu ielā 57, pārsiešanas un medicīniskās konsultācijas pie Rīgas patversmes medmāsas Maskavas ielā 208.
Pieņemšana: darba dienās no plkst. 9.00- 14.00, tālrunis uzziņām:67181664

Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšana un finansēšanas kārtība” nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, to ārstniecības pakalpojumu veidus un apjomus, kuri tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem. Šajos noteikumos ir noteikti arī veselības aprūpes pakalpojumi, kurus neapmaksā no valsts budžeta, un tie ir maksas veselības aprūpes pakalpojumi. Lai Rīgas patversmē strādājošais ģimenes ārsts varētu pilnībā pildīt līgumā ar Nacionālo veselības dienestu noteiktos pienākumus, 17.01.2012. tika pieņemts Rīgas domes lēmums Nr. 4072 „Par Rīgas patversmes sniegto veselības aprūpes maksas pakalpojumu cenrādi”.

Nr.

p.k.

 

Pakalpojuma veids

 

 

Mērvienība

Cena bez  PVN,
euro

1.

Ģimenes ārsta mājas vizīte (neskaitot transporta izdevumus)

1

 21,34

2.

Ģimenes ārsta mājas vizīte pie pensionāra pēc 75 gadu vecuma (neskaitot transporta izdevumus)

1

 7,11

3.

Sanitārās grāmatiņas noformēšana

1

 2,85

4.

Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli

1

 2,85

5.

Ģimenes ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā pacienta kartes

1

 7,11

6.

Injekcija muskulī

1

 0,71

7.

Injekcija vēnā

1

 1,42

8.

Elektrokardiogrammas pieraksts

1

 4,98

 

 

Rīgas Veselības Centrs