Pacienta iemaksa

Pacienta iemaksas apmērs, saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, ir noteikts Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”

 Nr.p.k.

 Veselības aprūpes pakalpojumi

 Pacienta iemaksas apmērs EUR ***

1.

Par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu*

 1.42

2.

 Par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes ārsta ambulatoru apmeklējumu (izņemot sporta ārsta apmeklējumu, lai veiktu profilaktisko pārbaudi)*

 4.27

3.

 Par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu)

7.11 

4.

 Par ģimenes ārsta mājas vizīti

 2.85

5.

 Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu:

 

5.1.

 slimnīcās

 10.00

5.2.

 valsts aģentūrās, aprūpes slimnīcās un slimnīcu aprūpes nodaļās

 7.11

5.3.

 par ārstēšanos ar onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: C00-C97, D00-D09, D37-D48 un D61) un no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības (diagnožu kodi atbilstoši SSK-10: F10-F19)

7.11 

6.

 Par stacionāri veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:

 

6.1.

 datortomogrāfiskie izmeklējumi:

 

6.1.1.

 izmeklējums bez kontrastvielas

14.23

6.1.2.

 izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

21.34

6.1.2.1.

 par izmeklējumu

14.23

6.1.2.2.

 par intravenozo kontrastvielu

7.11

6.2.

 kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi

 

6.2.1.

 izmeklējums bez kontrastvielas

28.46

6.2.2.

 izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

35.57

6.2.2.1.

 par izmeklējumu

28.46

6.2.2.2.

 par intravenozo kontrastvielu

7.11

7.

 Par ambulatori veiktajiem diagnostiskajiem izmeklējumiem:

 

7.1.

 elektrokardiogrāfiskie izmeklējumi

1.42

7.2.

 sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklējumi

4.27

 

 galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionālie izmeklējumi

neiroelektrofizioloģiskie izmeklējumi

funkcionālie kuņģa-zarnu trakta izmeklējumi;

ultrasonogrāfiskie izmeklējumi;

radionuklīdā diagnostika

 

7.3.

 endoskopiskie izmeklējumi

7.11

7.4.

 rentgenoloģiskie izmeklējumi

7.11

7.4.1.

 izmeklējums bez kontrastvielas (tai skaitā, rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kuņģa zarnu trakta kontrastvielu)

2.85

7.4.2.

 izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

9.96

7.4.2.1.

 par izmeklējumu

2.85

7.4.2.2.

 par intravenozo kontrastvielu

7.11

 7.5.

 datortomogrāfiskie izmeklējumi:

 

 7.5.1.

 izmeklējums bez kontrastvielas

14.23

 7.5.2.

 izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

21.34

 7.5.2.1.

 par izmeklējumu

14.23

 7.5.2.2.

 par intravenozo kontrastvielu

7.11

 7.6.

 kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumi

 

 7.6.1.

 izmeklējums bez kontrastvielas

28.46

 7.6.2.

 izmeklējums ar kontrastvielu**, tai skaitā:

35.57

 7.6.2.1.

 par izmeklējumu

28.46

 7.6.2.2.

 par intravenozo kontrastvielu

7.11

 8.

 Par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju

4.27

 9.

 Par medicīniskās apaugļošanas procedūrām

 

 9.1.

 intrauterīnā inseminācija

21.34

 9.2.

 olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai

21.34

 9.3.

 embrija pārstādīšana

21.34

 9.4.

 sēklinieku biopsija

21.34

*Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra. 

**Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacientu iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu.

*** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu.

No pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:

· bērni;

·grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;

·politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;

· personas, kuras slimo ar tuberkulozi, un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;

· psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;

· personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;

· personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus MK 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (turpmāk -Noteikumi) 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;

·personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;

·personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;

·personas, kurām veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus šo Noteikumu 1. un 7.pielikuma 2.punktā minētajā kārtībā;

·personas, kurām veic vakcināciju vakcinācijas kalendāra ietvaros, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;

·personas, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;

·orgānu donori;

·personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs atbilstoši šo Noteikumu 3. pielikuma 2.1.26. apakšpunktam, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;

·I grupas invalīdi;

·trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

·Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;

. patvēruma meklētāji.

- Ja persona, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, nespēj samaksāt pacienta iemaksu vai līdzmaksājumu, to var izdarīt 15 dienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas vai citā laikā, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās ar ārstniecības iestādi.

- Sniedzot stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, ārstniecības iestāde papildus pacienta iemaksai var iekasēt pacienta līdzmaksājumu ne vairāk kā 31,00 euro apmērā par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām, kas minētas šo Noteikumu 3.pielikuma 4.punktā.

- Šo Noteikumu 19.punktā minēto pacienta līdzmaksājumu neiekasē no šo Noteikumu 23.punktā minētajām iedzīvotāju kategorijām un personām, kuras uzrāda šo Noteikumu 22.punktā minēto izziņu. Šādā gadījumā pacienta līdzmaksājumu nesedz no valsts budžeta līdzekļiem, izņemot pacienta līdzmaksājumu, kas veikts par šo noteikumu 23.16. un 23.17.apakšpunktā minētajām personām.

- Kopējais pacienta iemaksas apmērs par katru stacionēšanas reizi vienā stacionārajā ārstniecības iestādē nedrīkst pārsniegt 355,72 euro.

- Pacienta iemaksu kopsumma par kalendāra gadā saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 569,15 euro. Izziņu par to, ka persona kalendāra gada laikā ir saņēmusi veselības aprūpes pakalpojumus un veikusi pacienta iemaksu (tai skaitā apdrošinātāja vai citas personas segto) 569,15 euro apmērā, izsniedz dienesta teritoriālā nodaļa atbilstoši personas uzrādītajiem maksājuma dokumentiem.

 

Rīgas Veselības Centrs