Informācija par kompensējamām zālēm

Kādas ir iespējas saņemt kompensējamās zāles

Zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts un kuri ir iekļauti Kompensējamo zāļu sarakstā. Vairāk informācijas: www.vmnvd.gov.lv, sadaļā “Kompensējamie medikamenti” vai pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.

Kompensējamo zāļu saraksts sastāv no:
•A saraksta, kurā iekļauti līdzvērtīgas efektivitātes medikamenti;
•B saraksta, kurā iekļautajiem medikamentiem kompensējamo zāļu sarakstā nav līdzvērtīgas efektivitātes zāļu.
•C saraksta, kurā tiek iekļautas zāles, kuru izmaksas viena pacienta ārstēšanai gadā pārsniedz 4268,62 euro un ražotājs zāļu kompensācijas izdevumus noteiktam pacientu skaitam apņemas segt no saviem līdzekļiem.

Zāles valsts kompensē 100%, 75% un 50% apmērā atkarībā no diagnozes.

Iegādājoties kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles, kuras valsts kompensē 100 % apmērā, aptiekā jāmaksā 0.71 euro par katru recepti.
No šī maksājuma tiek atbrīvotas šādas pacientu grupas:
1.pacienti, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīti par trūcīgiem;
2.bērni līdz 18 gadu vecumam;
4. visi pacienti, ja uz receptes būs izrakstītas zāles, kuru Nacionālā veselības dienesta noteiktā aptiekas cena nepārsniedz 4.27 euro.

No Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem saskaņā ar Rīgas domes 2013. gada 15. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”, personām, kuras atbilstoši šiem noteikumiem ir tiesīgas saņemt veselības aprūpes pabalstu, Rīgas Sociālais dienests piešķir pabalstu zāļu un medicīnisko līdzekļu, kuri iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā, iegādes izdevumu daļas (t.i., valsts nekompensētās daļas) samaksai.

 

Rīgas Veselības Centrs