Pieejamie sociālie pakalpojumi Rīgas pašvaldībā ģimenēm un bērniem

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu, kā arī nepieciešamības gadījumā citus dokumentus atbilstoši  attiecīgā pakalpojuma/palīdzības veidam!

1. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem pakalpojums (lasīt vairāk)

2. Sociālās korekcijas programmas bērniem ar uzvedības traucējumiem (pakalpojuma sniegšana uz laiku ir apturēta!)

3. Īslaicīgas sociālās aprūpes institūcijā bērniem (atelpas brīdis) pakalpojums (lasīt vairāk).

4. Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīves vietā:

4.1. Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā (lasīt vairāk)

4.2. No valsts budžeta līdzekļiem finansētā asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti (lasīt vairāk)

4.3. Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem pakalpojums (lasīt vairāk)

4.4. Sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem (lasīt vairāk)

5. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā:

5.1. Krīzes centra pakalpojums (palīdzība krīzes situācijās nonākušajiem bērniem un ģimenēm ar bērniem) (lasīt vairāk)

5.2. Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums (lasīt vairāk

6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā 

6.1. Psiholoģiska konsultēšana, psihoemocionāla atbalsta un psiholoģiskas izpētes nodrošināšana (lasīt vairāk)

6.2. Konsultatīvā krīzes centra un psiholoģiskie pakalpojumi (lasīt vairāk).

6.3. Diennakts krīzes tālruņa psihosociālā palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām (lasīt vairāk).

6.4. Psiholoģiskā palīdzība ārkārtas situācijā (lasīt vairāk)

6.5. Atbalsta ģimenes/uzticības personas pakalpojums (lasīt vairāk)

6.6. Dienas centra bērniem pakalpojums (lasīt vairāk)

6.7. Ģimenes asistenta pakalpojums (lasīt vairāk)

6.8. Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem (lasīt vairāk)

7. Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba ar gadījumu pakalpojums (lasīt vairāk)

8.Speciālistu, jauniešu un vecāku izglītošana sabiedrības veselības veicināšanas, tai skaitā atkarību profilakses, jautājumos (lasīt vairāk)

9. Krīzes intervences pakalpojums krīzes situācijā nonākušām personām (lasīt vairāk)

 

Rīgas Veselības Centrs