Pārtikas pakas trūcīgajiem Rīgas iedzīvotājiem

Pārtikas preču, higiēnas un saimniecības preču izdales vietas Rīgā

Plašāka informācija pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā: www.sif.gov.lv sadaļā “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”.
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros saņemt pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu, kā arī piedalīties papildpasākumos var tikai trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, balstoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 18 gadiem) un individuālos mācības piederumus vai skolas somas (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem).
2015. gadā neizdalītos mācību piederumu komplektus trūcīgas vai krīzes situācijā esošās ģimenes ar skolas vecuma bērniem no 5 līdz 16 gadiem varēs saņemt līdz 2015./2016.mācību gada beigām, tas ir, līdz 2016. gada 10. jūnijam. 2016. gada un turpmāko gadu mācību piederumu komplektus varēs saņemt vienu reizi konkrētā kalendārā gada laikā.

Sabiedrības integrācijas fonda atbalsta komplektus varēs saņemt tikai ģimene vai persona, kurai Rīgas Sociālais dienests izdevis:
1) izziņu par atbilstību trūcīgas personas statusam,
2) izziņu (lēmumu) kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā, un kas izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei (personai) piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā.
Gan Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām atbalsta saņēmējus - mērķgrupu, gan pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektos iekļaujamās preces, gan pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdales biežumu un daudzumu katrai mērķgrupas personai nosakaMinistru kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi".
Informatīvais materiāls par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta veidiem un nosacījumiem atbalsta saņemšanai.

Pārtikas preču komplektā 2015. gadā iekļautas šādas pārtikas preces šādā daudzumā:
1.pilnpiena pulveris – 0,4 kg;
2.auzu pārslas – 0,5 kg;
3.griķi – 0,4 kg;
4.manna – 0,5 kg;
5.rīsi – 0,4 kg;
6.makaroni – 1 kg;
7.kviešu milti (augstākā labuma) – 0,5 kg;
8.rapšu eļļa – 0,5 l;
9.cukurs – 0,25 kg;
10.sautēta cūkgaļa – 0,25 kg.

Higiēnas un saimniecības preču komplekts:
1.šķidrās ziepes - 300 ml;
2.šampūns - 300 ml;
3.zobu pasta - 50 ml;
2.zobu birste- 1 gab.;
3.universāls veļas mazgāšanas līdzeklis - 1000 ml;
4.Veļas pulveris krāsainai veļai - 400 gr;
5.trauku mazgāšanas līdzeklis - 500 ml.
Atbalsta komplektu katra trūcīgā persona var saņemt tikai par tekošo mēnesi (nevar saņemt par iepriekšējo mēnesi, nevar par nākamo mēnesi)! Atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas!

 

Latgales priekšpilsēta

 

Adrese Pārtikas paku izsniegšanas laiki Organizācija, kas izsniedz pārtikas pakas

Aglonas iela 35/3

No pirmdienas līdz ceturtdienai

no plkst. 10.00-15.00

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"

KONTAKTINFORMĀCIJA:27543441

Gaiziņa iela 7

No pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 10.00-13.00 un plkst. 13.30 līdz 16.00

Piektdienās no plkst. 10.00-13.00 un plkst. 13.30 līdz 15.00

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"

KONTAKTINFORMĀCIJA:67336650

Zemgales priekšpilsēta

 

 
Adrese Pārtikas paku izsniegšanas laiki Organizācija, kas izsniedz pārtikas pakas

Ernestīnes iela 21A

Otrdienās no plkst. 11.00 līdz 17.00

Piektdienās no plkst. 11.00-18.00

Nodibinājums "Samāriešu fonds"

KONTAKTINFORMĀCIJA: 26393575

 

Ziemeļu rajons

 

 
Adrese Pārtikas paku izsniegšanas laiki Organizācija, kas izsniedz pārtikas pakas

Aptiekas ielā 8

Pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās

no plkst.11.00-15.00 

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"

KONTAKTINFORMĀCIJA:22063029

Ganību dambis 17A, K-3

(Ieeja no Ganībju dambja puses)

Otrdienās un ceturtdienās 

no plkst. 12.00-15.00

Biedrība "Svētā Jāņa Palīdzība"

KONTAKTINFORMĀCIJA:67339265

 

Kurzemes rajons

 

 
Adrese Pārtikas paku izsniegšanas laiki Organizācija, kas izsniedz pārtikas pakas

Slokas iela 161

 

Pirmdienās no plkst.11.00 - 16.00

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 10.00-16.00 

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"

KONTAKTINFORMĀCIJA:27160586

 

Vidzemes priekšpilsēta un Centra rajons

 

 
Adrese Pārtikas paku izsniegšanas laiki Organizācija, kas izsniedz pārtikas pakas

Tallinas iela 81

(LSA ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam")

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00-17.00

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"

KONTAKTINFORMĀCIJA:25409838

Laktas iela 8, K-1

Pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 11.00-15.00

Biedrība "Svētā Jāņa Palīdzība"'

KONTAKTINFORMĀCIJA:67339265

Burtnieku iela 37

Otrdienās no plkst. 10.00-14.00, Ceturtdienās no plkst. 16.00-19.00

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"

KONTAKTINFORMĀCIJA: 26589819

 

 

Rīgas Veselības Centrs