Krīzes centri

Krīzes centrs ir sociālās rehabilitācijas institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga sociāla, psiholoģiska un cita veida palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām. Lai saņemtu sociālo pakalpojumu persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros vai tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

Krīzes centra pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Diennakts krīzes tālruņa pakalpojuma mērķis ir sniegt psihosociālu un informatīvu atbalstu personām krīzes situācijās, veicināt sadarbību ar institūcijām, kā arī informēt sabiedrību par iespējām saņemt psihosociālu palīdzību krīzes situācijā. Diennakts krīzes tālruņi: 67222922 / 27722292. Vairāk informācijas: www.skalbes.lv

Diennakts krīzes tālruņa psihosociālā palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

 

Krīzes centri

Rīgas pašvaldības krīzes centra pakalpojums
Sociālā institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija krīzes situācijā nonākušām personām

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra Krīzes centrs bērniem

Pakalpojums tiek nodrošināts bērniem no 1.5 līdz 18 gadu vecumam
(30 uzturēšanās vietas)

Maskavas iela 178, Rīga, LV - 1019

 

Vadītāja

Gundega Zvaigzne

gundega.zvaigzne@riga.lv

 

Diennakts tālrunis/ diennakts uzņemšana:
28855596 67848107

Sociālie darbinieki:
67012149 67012147 67012118

 

Rīgas pašvaldības pirktie krīzes centra pakalpojumi
Sociālā institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija krīzes situācijā nonākušām personām

Nodibinājums Sociālo pakalpojumu aģentūra Ģimenes krīzes centrs "Mīlgrāvis"
Mājas lapa: www.krize.lv
E-pasts: gimenes@krize.lv

Pakalpojums tiek nodrošināts sievietēm ar bērniem un grūtniecēm
(17 vietas)

Ezera iela 21, Rīga, LV - 1034

 

Vadītāja

Inese Tentere

inese.tentere@inbox.lv

Diennakts tālrunis:
67398383 65908100

 

"Latvijas Sarkanais Krusts" Krīzes centrs "Burtnieks"
Pakalpojums tiek nodrošināts ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem
www.redcross.lv

Pakalpojums tiek nodrošināts ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem
(51 vieta)

Burtnieku iela 37 (5 stāvs), Rīga,
LV - 1084

 

Vadītāja Ieva Antonsone

ieva.antonsone@redcross.lv

Diennakts tālrunis: 67202737 27338389

67202732 67202832

Rīgas pašvaldības pirktie konsultatīvā krīzes centra pakalpojumi
Institūcija, kurā tiek nodrošinātas klātienes sociālpsiholoģiskās individuālās un grupu konsultācijas, un diennakts krīzes tālruņa pakalpojums krīzes situācijā nonākušām personām

Biedrība "Skalbes"
www.skalbes.lv
Nodrošina diennakts krīzes tālruņa pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām personām

 

Tērbatas iela 69, Rīga,
LV - 1001

 

Direktore Zane Avotiņa

skalbes@skalbes.lv

 

Krīzes telefons 67222922 (Lattelecom)

27722292 (Bite)

Fakss: 67214720

Informatīvais tālrunis (informācijas saņemšanai, pieprasīšanai):

24551700 katru darba dienu no plkst. 9.00 - 15.00

Nodibinājums "Centrs Dardedze"
www.centrsdardedze.lv
Nodrošina individuālās speciālistu konsultācijas bērniem un viņu ģimenei, kuri cietuši no vardarbīabs; Mazo bērnu vecāku informatīvi izglītojošās atbalsta grupas un „Bērnu emocionālās audzināšana” grupas vecākiem
Lai saņemtu minētos pakalpojumus personai vai tās pārstāvim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā

Cieceres iela 3a, Rīga,
LV - 1002

Valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Egle

info@centrsdardedze.lv

67600685 29556680

Fakss 67612614

 

 

Rīgas Veselības Centrs