Institūciju diennakts palīdzība Rīgā

Institūcijas, kuras sniedz diennakts palīdzību krīzes situācijā nonākušiem bērniem un ģimenēm Rīgas pilsētā.
Informējam, ka ievietojot bērnu institūcijā, jāņem vērā institūcijas sniegtā pakalpojuma specifika un uzņemšanas bērna vecums.
Bērns, kurš ir nonācis krīzes situācijā, jāievieto valsts sociālās aprūpes centrā vai krīzes centrā. Tikai tad, ja krīzes centrs vai valsts sociālās aprūpes centrs attaisnojošu iemeslu dēļ (nav brīvas vietas u.c. iemesli) nevar uzņemt bērnu, viņš tiek ievietots bērnu namā.
Lūdzam ņemt vērā iepriekš minēto kārtību un sniegto informāciju!

Institūcija Institūcijas adrese Bērna vecums

Kontakttālrunis
darba dienās

Diennakts kontakttālrunis
Valsts sociālās aprūpes centri* bērniem līdz 2 gadu vecumam

Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāle„Pļavnieki"

www.vsacriga.lv

Zebiekstes 3, Rīgā, LV-1082 Līdz 2 gadu vecumam

Vadītājs:
67585912; 67585618

67585618

Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāle„Rīga"

www.vsacriga.lv

Kapseļu 31/18, Rīgā, LV-1046 Līdz 2 gadu vecumam

Vadītājs: 67613010

Sociālie darbinieki: 67621602

67615005
Krīzes centra** pakalpojums bērniem
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra Krīzes centrs bērniem

Maskavas iela 178, Rīga,
LV-1019

Bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem

Vadītājs: 67012100

Sociālie darbinieki:
67012149; 67012147; 
28855596

Diennakts:
67181242; 28855596

Apsargs: 29100504; 67512991

Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība" Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs"
http://www.samariesi.lv
Cieceres ielā 1, Rīga,
LV - 1002
Bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem

Vadītājs:67609260

Sociālie darbinieki 67609262(65)

67609263, 27808244
Bērnu nama*** pakalpojums (uzņem bērnus vecumā no 2 gadiem)
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Ziemeļi" Sudrabu Edžus ielā 11a, Rīga,
LV - 1014
Bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem

Vadītājs:
67181901

Sociālie darbinieki: 67540044; 67801182

25614837

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Imanta" Imantas 7.līnijā 4, Rīga,
LV - 1083
Bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem

Vadītājs: 67408944

Sociālie darbinieki: 67408945(46)

67403637,
25488589

Bērnu nama pakalpojums (uzņem bērnus vecumā no 7 gadiem)
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Vita" Kalnciema ielā 131, Rīga,
LV - 1046
Bērni vecumā no 7 līdz 18 gadiem

Vadītājs: 67409489

Sociālie darbinieki: 67409487; 67617700

67409491(92); 67613793

25488569

Institūcijas pakalpojums ģimenēm, sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem, tēviem ar nepilngadīgiem bērniem, sievietēm, grūtniecēm 

Nodibinājums Sociālo Pakalpojumu Aģentūra Ģimenes krīzes centrs„Mīlgrāvis"

http://www.krize.lv

Ezera ielā 21, Rīga,
LV - 1034

Sievietes ar nepilngadīgajiem bērniem Vadītājs/sociālais darbinieks 67012515 67012515

Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība" Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs"

http://www.samariesi.lv

Cieceres ielā 1, Rīga,
LV - 1002
Sievietes ar nepilngadīgajiem bērniem

Vadītājs:67609260

Sociālie darbinieki 67609262(65)[nbsp

67609263, 27808244
"Latvijas sarkanais Krusts" Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem"Burtnieks" Burtnieku iela 37, Rīga,
LV - 1084
Ģimenes, sievietes ar nepilngadīgiem bērniem, tēvi ar nepilngadīgiem bērniem Vadītājs: 67202732 67202737

* valsts sociālās aprūpes centrs - bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 2 (divu) gadu vecumam sniedz sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu.
** krīzes centrs - sociālā institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga (līdz trīs mēnešiem, uzturēšanās laiks var tikt pagarināts ar komandas sanāksmes lēmumu) sociāla, psiholoģiska un cita veida palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām.
*** bērnu nams - bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem. Bērnu nama mērķis ir radīt bērnam aizsargātības sajūtu, nodrošināt apstākļus viņa attīstībai un labklājībai, atbalstīt centienus būt patstāvīgam.

 

Rīgas Veselības Centrs