Valsts budžeta finansētie un līdzfinansētie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

No valsts budžeta finansē un līdzfinansē šādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:
•neredzīgām un nedzirdīgām personām;
•no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem;
•no vardarbības cietušām pilngadīgām personām;
•vardarbību veikušām pilngadīgām personām;
•no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgām personām;
•cilvēku tirdzniecības upuriem;
•personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. personām ar prognozējamu invaliditāti,
•Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un tās rezultātā cietušām personām;
•politiski represētām personām.
•psihosociālas rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvajā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem;
•psihosociālas rehabilitācijas pakalpojumus personām ar onkoloģisku slimību un to tuviniekiem.

Par visiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un kontaktinformāciju lasīt vairāk ŠEIT.

 

Rīgas Veselības Centrs