Iedzīvotāju ievērībai

Iedzīvotāju ievērībai!
Lai organizētu vienmērīgu apmeklētāju plūsmu pie sociālās palīdzības organizatoriem teritoriālajos centros, Rīgas Sociālais dienests iesaka atbilstošām iedzīvotāju grupām izvēlēties apmeklējumu datumus skat. tabulā. 

1.- 10.datums

Bezdarbnieki (izņemot algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos nodarbinātos)

Iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšana, visa veida sociālā palīdzība, vienošanās izpildes kontrole

11.-18.datums

Ģimenes, kurās ir darbspējīgas, strādājošas personas, kurām nepieciešams iesniegt algas izziņu

Iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšana, visa veida sociālā palīdzība, vienošanās izpildes kontrole

15.-18.datums

Bezdarbnieki, kuri nodarbināti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos

Iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšana, visa veida sociālā palīdzība, vienošanās izpildes kontrole. Algas izziņa nav jāiesniedz, informācija pieejama tiešsaistē.

 

19.- 24.datums

Pensionāri un personas ar invaliditāti, kuri pretendē uz pabalstu veselības aprūpei vai dzīvokļa pabalsta pārrēķinu

(Ne biežāk kā reizi 3 mēnešos Pabalsts pacienta iemaksas segšanai, valsts kompensējamo medikamentu nekompensētās daļas, higiēnas līdzekļu apmaksai) un dzīvokļa pabalsts

25.-31.datums

Visas grupas dzīvokļa pabalsta aprēķinam

Pēc īres kvīts saņemšanas

Mēneša dienas

Iedzīvotāju grupa

Plānotās darbības

Informatīvs buklets par apmeklētāju pieņemšanas kārtību Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālajos centros, lai saņemtu sociālo palīdzību (lasīt vairāk). 

Trūcīgās, maznodrošinātās personas, kā arī ģimenes, kuru ienākumu līmenis nepārsniedz noteikto līmeni, atbilstoši kuram tiek piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss, bet statusam neatbilst citu nosacījumu dēļ, var saņemt ēdināšanas pakalpojumus.
Silto ēdienu persona var saņemt, uzrādot personalizēto elektronisko viedkarti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta attiecīgā izziņa: Maskavas 250, Stūrmaņa ielā 25, Tvaika ielā 54/3, Brīvības gatvē 399, Slokas ielā 33, Zaļenieku ielā 40.(Lasīt vairāk)

Valsts noteiktais atbalsts veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai trūcīgajām personām
Trūcīgajām personām, kuras par tādām ir atzītas Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajā kārtībā un ir saņēmušas izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam no pašvaldības sociālā dienesta:
*nav jāmaksā pacientu iemaksas pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista;
*nav jāmaksā pacientu iemaksas par ārstēšanos slimnīcā;
*nav jāmaksā līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku operāciju;
*nav jāapmaksā dienas stacionārā sniegtie pakalpojumi;
*tiks pilnībā apmaksāti kompensējamie medikamenti (ja persona izvēlēsies lētākos kompensējamos medikamentus līdzvērtīgu zāļu grupā).
*Personai, dodoties pie ģimenes ārsta vai pie ārsta speciālista, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā, ir jāuzrāda pašvaldības izsniegtā izziņa.

*Trūcīgas un maznodrošinātas personas katru mēnesi par pirmajām 100 izlietotajām kilovatstundām (kWh) var norēķināties par cenu kas atbilst līdzšinējam Starta tarifam. Plašāka informācija pa bezmaksas informatīvo tālruni 80200400 vai AS Latvenergo mājas lapā.

*Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām palīdzības programma Rīgā (lasīt vairāk). Vairāk informācijas Starptautiskā integrācijas fonda mājas lapas sadaļā Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020.

*Trūcīgas personas saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Par noteikumiem un situācijām, kādās šis atbalsts paredzēts, varat izlasīt Juridiskās palīdzības administrācijas informācijā.  

 

Rīgas Veselības Centrs