"Apīte"

"Apīte"

Apes 8, Rīga, LV-1006

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā “Apīte”  dzīvo 27 jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem.

Jauniešu mājas darbības mērķis ir sekmēt uz pašizaugsmi vērstu jauniešu stabilu un vispusīgu personības attīstību, pastāvīgu piedalīšanos izglītības procesā un integrēšanos darba tirgū.

Jauniešu ikdiena tiek organizēta ņemot vērā jauniešu mājas darbības mērķus. Jaunieši apmeklē savām spējām un interesēm atbilstošas mācību iestādes Rīgā. Tās ir dažādas vidusskolas, arodskolas un augstskolas. Ir jaunieši, kuri mācības mēģina apvienot ar algotu darbu, lai veidotu uzkrājumus, kurus plāno tērēt uzsākot neatkarīgu dzīvi.

Katrs jaunietis ik nedēļu savā bankas kontā saņem ēdināšanas naudu, lai var iegādāties pārtikas produktus un patstāvīgi pagatavot ikdienas maltītes. Liela interese jauniešiem ir par dažādām kulinārijas nodarbībām, kurās viņi apgūst dažādu ēdienu pagatavošanas prasmes.

Jaunieši patstāvīgi rūpējas par personīgo un jauniešu mājas sadzīves organizēšanu (apģērbu, istabiņas un koplietošanas telpu tīrību, kārtību un piemājas teritorijas sakopšanu). Jaunieši labprāt piedalās dažādos izglītojošos pasākumos. Ar lielu interesi dodas pārgājienos, apmeklē izklaides pasākumus Rīgā.

www.facebook.com

 

Rīgas Veselības Centrs