"Ezermala"

"Ezermala"

Ezermalas 36, Rīga, LV-1014

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība “Ezermala” ir Jauniešu māja, kurā dzīvo 12 jaunieši vecumā no 12  līdz 18 gadiem, tai skaitā krīzes situācijās nonākušie jaunieši.

Jauniešu mājas darbības mērķis ir veicināt jauniešu stabilu un vispusīgu personības attīstību, attīstot un nostiprinot sociāli patstāvīgu un pieņemamu uzvedību.

Jauniešu mājas uzdevums ir sniegt jauniešiem iespēju dzīvot drošā un mājīgā vidē, nodrošinot aprūpi, audzināšanu, sociālo un psiholoģisko rehabilitāciju.

Jauniešiem, dzīvojot Jauniešu mājā, ir savi pienākumi. Jaunieši rūpējas par tīrību un kārtību mājā un tās teritorijā, kopā ar darbiniekiem plāno pārtikas iegādi, maltīšu gatavošanu.

Jaunieši iesaistās ikdienas dzīvē, lēmumu pieņemšanā. Jaunieši saņem atbalstu izglītības iegūšanai atbilstoši savām spējām, gūst darba pieredzi.

www.facebook.com

 

Rīgas Veselības Centrs