"Pārdaugava"

"Pārdaugava"

Motoru 6, Rīga, LV-1055; Imantas 7.līnija nr.4, Rīga, LV-1083

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība - jauniešu atbalsta centrs “Pārdaugava” sniedz divu veidu pakalpojumus:

1) preventīvu un psihosociālu darbu ar jauniešiem pirms un pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās;

2) ilgstošu sociālo ārpusģimenes aprūpi meitenēm vecumā no 12 līdz 18 gadiem.

Jauniešu mājas mērķis ikdienā ir nodrošināt jauniešiem drošu un stabilu vidi, kurā atjaunot vai izveidot savu iekšējo emocionālo līdzsvaru, iegūt vēlmi piepildīt savus sapņus, kā arī apgūt veidus kā sasniegt savus mērķus, saglabājot savu un apkārtējo līdzcilvēku cieņu, drošību un patstāvību.

Jauniešu mājas jaunieši ikdienā paši rūpējas par savām mājām un sevi, iegūst sevis izvēlētu izglītību un profesiju, saņemot pieaugušo atbalstu un palīdzību jaunu zināšanu apguvē un prasmju nostiprināšanā.

www.facebook.com

 

Rīgas Veselības Centrs