"Krīzes centrs"

"Krīzes centrs"

Maskavas iela 178, Rīga

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā "Krīzes centrs" ir paredzēts vietu nodrošinājums 30 bērniem un jauniešiem.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Krīzes centrs" ir īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura nodrošina mājokli, pilnu aprūpi, sociālo un psiholoģisko rehabilitāciju bērniem vecumā no 1,5  gadiem un jauniešiem.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībai "Krīzes centrs" piesaistītā Mobilā brigāde sniedz sociālu un informatīvu atbalstu sociālā riska grupas ģimenēm ar bērniem, veicot dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā, kā arī reaģējot uz krīzes un ārkārtas situācijām, kurās atrodas bērni un jaunieši.

 

Rīgas Veselības Centrs