Projekti sadarbībā ar Labklājības ministriju

Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” 

Labklājības ministrija sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu aicina uzņēmumus ar nestandarta darba laiku piedalīties reģionālos semināros par projektu “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”.
Kā uzņēmumiem ar nestandarta darbalaika grafiku palielināt savu produktivitāti, samazināt personāla mainību un veicinat darbinieku lojalitati? Kā samazināt darbinieku pārejošās darbnespējas gadījumus? Kā darba ņēmējiem saskaņot savu darba un privāto dzīvi? Kā iegūt ģimenei draudzīgā komersanta statusu pēc pilnveidotiem kritērijiem?
Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem Jums sniegs Labklājības ministrijas, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta, Latvijas uzņēmumu un citi eksperti.
Vienlaikus semināros uzņēmumiem ar nestandarta darbalaika grafiku tiks piedāvātā iespēja piedalīties projekta dalībnieku atlasē un organizēt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu savu darbinieku bērniem, saņemot līdzfinansējumu no projekta līdzekļiem.
Seminārs notiks 2015.gada 25. novembrī Rīgā plkst. 14.00-17.00 Rīgas domes sēžu zālē
ši tiek aicināti piedalīties Jelgavas darba devēji, kuru darbinieki strādā pēc nestandarta darba laika grafika.
Semināri organizēti ciešā sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
Aicinām uzņēmumu pārstāvjus ne vēlāk kā vienu dienu pirms semināra norises datumam pieteikt savu dalību, aizpildot pieteikuma anketu Labklājības ministrijas māja lapā 
http://www.lm.gov.lv/news/id/6772.
Projekts ir līdzfinansēts ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020. gadam ietvaros un tā mērķis ir attīstīt elastīga laika bērnu aprūpi vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.
Detalizētā informācija par projektu un kontaktinformācija ir pieejama Labklājības ministrijas māja lapā:ttp://www.lm.gov.lv/text/3152, kā arī zvanot projekta koordinatoriem.
Aizpildīto anketu lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresēm: Linda.Pauga@lm.gov.lv,Maksims.Ivanovs@lm.gov.lv, neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt uz tel.nr. 67021520 vai 67782961.

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi  
   

 

Rīgas Veselības Centrs