Būsim aktīvi - brīvprātīgais darbs senioriem - labākai veselībai un labklājībai!

„Būsim aktīvi! - Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā”

Rīgas pilsētas pašvaldības Labklājības departaments piedalās projektā „Būsim aktīvi! - Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā”, kas tiek īstenots, sadarbojoties Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociācijai un trim “veselīgajām pilsētām” – Rīgai, Pērnavai un Turku.

Projekta „Būsim aktīvi!” mērķis ir veicināt aktīvu dzīvesveidu Pērnavas, Rīgas, un Turku senioriem, iesaistot tos brīvprātīgajā darbā. Vecāka gadagājuma cilvēki ar savu dzīves pieredzi, dažādām prasmēm un zināšanām var sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā. Neskatoties uz to, seniori bieži vien ir vientuļi un sociāli izolēti, kas atstāj negatīvu ietekmi uz viņu veselības stāvokli un vispārējo labklājību.

Kas ir projekta mērķa grupa?
Projekta primārā mērķa grupa ir Pērnavas, Rīgas un Turku vecāka gadagājuma iedzīvotāji. Mēs vēlamies tos uzrunāt gan personīgi, gan iesaistot dažādas organizācijas un sociālo pakalpojumu sniedzējus. Mēs sadarbosimies arī ar veselības aprūpes speciālistiem un sociālajiem darbiniekiem, lai popularizētu brīvprātīgo darbu senioru vidū, kas ir viens no veidiem, kā veicināt senioru sociālo integrāciju.
Projekts paredz rast atbildes uz sekojošiem jautājumiem:
-kādas iespējas brīvprātīgā darba jomā šobrīd tiek piedāvātas mūsu pilsētās - kādas organizācijas pieņem brīvprātīgos un kā šo kustību attīstīt un paplašināt?
-kā panākt, lai seniori kļūst aktīvāki un izmanto dažādas piedāvātās brīvā laika pavadīšanas iespējas?
-kā motivēt vecāka gadagājuma cilvēkus kļūt par brīvprātīgajiem un iesaistīties brīvprātīgajā darbā?

Projekta aktivitātes:
-analizēt esošo situāciju par brīvprātīgā darba pieejamību senioriem;
-izveidot informācijas un atbalsta sistēmu senioriem (zvanu centru Rīgā, interneta platformas Pērnavā un Turku);
-veikt pētījumu un aptaujas senioru un sociālo darbinieku vidū, lai noskaidrotu to iespējas iesaistei brīvprātīgajā darbā;
-konsultācijas un sadarbība ar senioru radiniekiem;
-semināri un apmācības senioriem, kā arī pašvaldību sociālajiem darbiniekiem;
-starptautiski pieredzes apmaiņas semināri, lai dalītos pieredzē un kopīgi izveidotu senioru atbalsta sistēmu.

Projekta rezultāti:
-veicināta vecāka gadagājuma cilvēku iesaiste brīvprātīgajā darbā;
-uzlabota sadarbība starp sabiedrības veselības speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem un senioru organizācijām, lai sniegtu labāku atbalstu vecāka gadagājuma cilvēkiem;
-uzlabota sabiedrības izpratne par veselīgu un aktīvu novecošanu.

Informācija par projektu:
Projekta ilgums: 2015. gada 1. maijs – 2016. gada 31. decembris
Projekta kopējais budžets: 264 006,87 EUR
ES līdzfinansējums: 208 053,65 EUR
Projektu līdzfinansē projekta partneri un Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 – 2020. gadam.
Sazinieties ar mums – uzziniet vairāk un iesaistieties!

Projekta koordinatore: Aija Vecenāne, Rīgas pilsētas pašvaldības Labklājības departaments, e-pasts: aija.vecenane@riga.lv , tālrunis: 67037114
www.letusbeactive.eu
www.facebook.com/letusbeactive/timeline

Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras “Latvijas Fakti” pētījumd “Seniori un brīvprātīgo aktivitātes” (lasīt vairāk).

Vairāk par projekta aktivitātēm mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv

„Integrēta pieeja veselības un sociālajiem pakalpojumiem Somijā un Zviedrijā”

Noslēdzies projekts „Integrēta pieeja veselības un sociālajiem pakalpojumiem Somijā un Zviedrijā”
Novembrī noslēdzās Rīgas domes Labklājības departamenta (turpmāk – Labklājības departaments) projekts „Integrēta pieeja veselības un sociālajiem pakalpojumiem Somijā un Zviedrijā” (turpmāk – Projekts), kurš tika īstenots ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts pārvalde” līdzfinansējumu.
Vairāku jomu pakalpojumu: sociālo, veselības, nodarbinātības u.c., integrēšana Rīgas pilsētas pašvaldībā ir aktuāla gan saistībā ar to, ka katru gadu Rīgas pašvaldībā pieaug to iedzīvotāju skaits, kuriem nepieciešams vienkopus nodrošināt gan veselības aprūpes (vai rehabilitācijas) pakalpojumus, gan sociālos pakalpojumus.
Projekta ietvaros notika divi pieredzes apmaiņas braucieni uz Turku un Stokholmas pašvaldībām. Abām pašvaldībām ir nozīmīga pieredze sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu integrētā nodrošināšanā.
Labklājības departamenta speciālisti guva plašu priekšstatu par sabiedrības veselības politikas un sociālās sistēmas struktūru un pakalpojumiem Skandināvijas valstīs. Projekta laikā tika gūtas idejas kā efektīvāk organizēt iepirkumus, nodrošinot pakalpojumu augstā kvalitātē, kā labāk organizēt sazināšanos ar pakalpojumu esošajiem un potenciālajiem saņēmējiem, kā novērtēt sniegtā integrētā pakalpojuma rezultātu, u.c. atziņas. Projekta dalībnieki tika iepazīstināti gan ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, gan sabiedrībā balstītu (nevalstiskā sektora) pakalpojumu darbību. Labklājības departamenta speciālisti ir pārliecināti, ka Projekta laikā gūtās idejas izdosies pārņemt un iedzīvināt Rīgas pilsētas pašvaldībā.

 

Rīgas Veselības Centrs