Rīga dalās pieredzē ar citām Eiropas pilsētām par IKT risinājumiem sociālās palīdzības jomā24.10.2019 14:12

Aizvadītājā nedēļas nogalē Berlīnē notika Eiropas Sociālā tīkla (angl. Europe Social Network, www.esn-eu.org) organizētā darba grupa “Gadījumu pārvaldības sistēmas, ko izmanto sociālie dienesti” sanāksme. Uz šo darba grupu uzaicinājumu saņēma arī Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvis, lai dalītos ar pieredzi par Rīgas pilsētas pašvaldības informāciju un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēmu "SOPA".

Rīdziniekiem tiek nodrošināti bezmaksas veselības veicināšanas pasākumi23.10.2019 17:03

Veselības veicināšanas Eiropas sadarbības tīkls “EuroHealthNet” ir publicējis pārskatu par 2019. gada Eiropas Savienības Semestri par veselības vienlīdzības perspektīvu (vairāk informācijas: https://eurohealthnet.eu/). Pārskatā norādīts, ka Eiropas iedzīvotāji vidēji dzīvo ilgāk un labāk nekā jebkad agrāk, tomēr daudzi cilvēki tiek atstāti novārtā. Joprojām pastāv lielas atšķirības veselības jomā starp cilvēku grupām un Eiropas savienības dalībvalstīm. Tāpat arī pārskatā ir norādīts, ka nepieciešams ieviest efektīvu slimību profilakses un veselības veicināšanas politiku. 

Novembrī Rīgas politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki saņems svētku pabalstu23.10.2019 11:38

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki – valsts pensiju saņēmēji saskaņā ar Rīgas domes 25.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr. 26 "Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem" var saņemt svētku pabalstu.

Rīgā darbojās septiņas nakts patversmes15.10.2019 13:43

Rīgas domes Rīcības plāns „Palīdzības sniegšana bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos Rīgā” paredz no 1. oktobra palielināt bezpajumtniekiem sniegto palīdzības apjomu: pagarināti nakts patversmju darba laiki, palielināts vietu skaits nakts patversmēs, palielināts zupas virtuvēs izsniegto porciju apjoms.

Notiks pasākums "Diena labām domām" iedzīvotājiem vecumā 55+09.10.2019 14:59

Rīgas domes Labklājības departaments projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!" ietvaros sadarbībā ar SIA “OnPlate” 2019. gada 1. novembrī aicina iedzīvotājus vecuma grupā virs 55 gadiem apmeklēt pasākumu "Diena labām domām", kas jau izveidojies par tradīciju un notiek vairākus gadus pēc kārtas.

Starptautiskajā Senioru dienā Rīgas seniori tiekas Dobelē08.10.2019 16:52

Biedrība “LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” Starptautiskajā Senioru dienā, 1. oktobrī, saviem biedriem organizēja braucienu uz Dobeli, Pētera Upīša dārzu, kā arī tikās ar Dobeles pilsētas pensionāru biedrību, lai kopīgi pārrunātu  senioru aktivitāšu iespējas un problēmas.

Eiropā atzinīgi novērtē Rīgas senioru aprūpes pakalpojumus07.10.2019 13:06

Šī gada septembra beigās Dānijas pilsētā Orhūsā notika Eiropas programmas “Active Assisted Living” forums, kurā piedalījās daudzu valstu pārstāvji, lai pārrunātu aktualitātes, kas saistītas ar veselīgu novecošanos un tehnoloģiju risinājumiem. Forumā piedalījās arī Rīgas domes Labklājības departamenta un SIA “Senior Riga” pārstāvji un atsevišķā sesijā sniedza prezentāciju par to, kā Rīgas pašvaldība veicina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu sociālajā aprūpē.

Rīgas patversmē turpinās sociālās integrācijas projekts "Izzināt sevi"07.10.2019 09:53

Latvijā šobrīd neirozīmēšana kļūst arvien populārāka. Tā ir pavisam jauna metode, kas palīdz ielūkoties sevī un ieraudzīt risinājumus emocionāliem sastrēgumiem, pārvarēt šķēršļus ceļā uz sevis iepazīšanu. To iepazina Rīgas patversmes Dienas centra darbinieki, tagad iepazīs arī apmeklētāji - bezpajumtnieki un maznodrošinātie iedzīvotāji. 

Rīgas Sociālajā dienestā pēdējo mēnesi var iesniegt iesniegumu pabalstam izglītības ieguves atbalstam07.10.2019 09:29

Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus par pabalstu izglītības ieguves atbalstam, saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Rīgā pieejami jauni HIV profilakses punkti03.10.2019 11:24

No 2019. gada 1. oktobra papildus divās Latvijas Sarkanā Krusta Veselības istabās darbu uzsāk HIV profilakses punkti. Veselības istabu pakalpojumu Rīgā nodrošina Rīgas domes Labklājības departaments kopā ar Latvijas Sarkano Krustu. Turpmāk HIV profilakses punkta pakalpojumi būs pieejami Latvijas Sarkanā krusta Veselības istabās Šarlotes ielā 1B un Slokas ielā 161, Rīgā, savu darbību turpina HIV profilakses punkts Veselības istabā Gaiziņa ielā 7, Rīgā.

 

Rīgas Veselības Centrs