Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” Veselības aprūpes nodaļas fizioterapeita amata (0.7/0.6 slodze) uz noteiktu laiku pretendentu konkurss

Amata mērķis: Nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” (turpmāk – Centrs) klientu funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu, novērtēšanu un ārstēšanu, palīdzēt pacientam atgūt zaudēto funkciju, mazināt tās trūkumu vai to kompensēt.

Prasības:
-profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita profesionālā kvalifikācija;
-reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
-valsts valodas zināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
-patstāvība uzdevumu izpildē;
-prasme organizēt savu darbu;
-labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
-veikt Centra klientu funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu, novērtēšanu un ārstēšanu, palīdzēt pacientam atgūt zaudēto funkciju, mazināt tās trūkumu vai to kompensēt;
-novērtēt un veikt ikdienas fizioterapijas nodarbību uzskaiti Centra klientiem;
-konsultēt Centra klientus par vingrinājumu veikšanu patstāvīgi;
-noteikt īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, sastādīt programmu to īstenošanai;
-nodarbību laikā sekot Centra klientu veselības stāvoklim.

Pretendentiem līdz 05.03.2018. plkst.17:00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079 vai nosūtot uz e-pastu: iveta.pusmucane@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas fizioterapeita amata (0.7/0.6 slodze) uz noteiktu laiku pretendentu konkursam”:
-Profesionālās dzīves aprakstu (CV);
-Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-Atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darbavietas vai CV norādīt personas, kas var sniegt rekomendējoša rakstura informāciju.

Kontakttālruņi papildus informācijai personāla atlases jautājumos 67817054 un ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem 67817043.

......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt iestādes bērnu un jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Veicināt uzlabojumus bērnu un jauniešu sociālajā attīstībā.

Prasības:
•otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
•prasme pielietot normatīvos dokumentus,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
•labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
•vadīt, organizēt, pārraudzīt un īstenot sociālā darba organizēšanas un sniegšanas procesu Krīzes centrā,
•koordinēt un pārraudzīt bērnu un jauniešu sociālo problēmu noteikšanas procesu un sociālā gadījuma risināšanas gaitas vadīšanu,
•pārraudzīt sociālo gadījumu risināšanas gaitā piesaistītos resursus un koordinēt dažādu sociālā darba metožu izmantošanas praksi Krīzes centrā,
•apkopot informāciju par darba procesa kvalitāti un atbilstību bērnu un jauniešu sociālo vajadzību specifikai,
•identificēt Krīzes centrā ievietotā bērna sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma gaitu.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 15.03.2018. plkst.17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667, Gunita Bramberga tālr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa izsludina sociālā rehabilitētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Sociālā rehabilitētāja amata pienākumu veikšana

Prasības:
- Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
- Valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei;
- Pārzināt sociālā darba, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes darba procesa norisi;
- Pārzināt sociālās rehabilitācijas mērķus, uzdevumus, funkcijas un metodes.

Galvenie amata pienākumi:
- Piedalīties klientu individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
- Sekot klientu rehabilitācijas procesa norisei un veikt ierakstus aktivitātes klientu kartēs;
- Motivēt klientu iesaistīšanos viņu sociālās rehabilitācijas procesā;
- Organizēt un vadīt nodarbības klientu brīvā laika pavadīšanai Centrā, kā arī ārpus tās;
- Organizēt un vadīt darba terapiju;
- Veicināt klientu sociālo prasmju saglabāšanu un pilnveidi;
- Attīstīt un uzlabot klientu sociālās un saskarsmes prasmes;
- Veicināt un uzlabot klientu pašaprūpes iemaņu saglabāšanu.

Piedāvājam:
- Darbu dinamiskā un profesionālā kolektīvā;
- Stabilu atalgojumu 650 eiro apmērā (1.0 slodze);
- Sociālās garantijas.

Pretendentiem līdz 28.02.2018. plkst. 16.00 iesniegt RSAC “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi „sociāla rehabilitētāja amatam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai:
Irita Intenberga, tālr. 29396536; Daira Bogdanova, tālr. 67026214.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

.................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Aprūpētāja amata pienākumu veikšana

Prasības:
- Vispārējā vidējā izglītība, arodizglītība, vēlama kvalifikācijas apliecība;
- Valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei;
- Labas komunikācijas prasmes un augsta saskarsmes kultūra;
- Labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem un klientiem ar demenci.

Darbs saistīts ar mazkustīgo klientu aprūpi, palīdzēšanu ikdienas aktivitātēs (ģērbšanās, mazgāšanās), gultas veļas mainīšanu, kārtības uzturēšanu klientu dzīvojamās istabās, ēdienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugāmo klientu apsekošanu, kārtības un klusuma uzturēšanu atpūtas un nakts laikā.

Pretendentiem līdz 28.02.2018. plkst. 16.00 iesniegt RSAC „Stella maris”:
Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi „aprūpētāja amatam”:
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Irita Intenberga, tālr. 29396536, Daira Bogdanova, tālr. 67026214

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
•augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība (vēlams pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai sociālās aprūpes jomā),
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī.
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas,

Galvenie darba pienākumi:
•plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas,
•vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās,
•veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē,
•sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus,
•sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 05.03.2018. plkst.17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667, Gunita Bramberga tālr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aukļa amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
•vidējā speciālā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība,
•vēlama praktiskā darba pieredze,
•teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem,
•prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas,
•prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku.

Galvenie darba pienākumi:
•kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā,
•pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību,
•veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām,
•palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā,
•palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās,
•atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes,
•atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 05.03.2018. plkst.17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aukļa amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667, Gunita Bramberga tālr.67037066

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

....................................................................................................................................................

 

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina kvalificēta strādnieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt iestādes ēku un teritorijas apsaimniekošanas darbu izpildi.

Prasības:
•vēlama vidējā speciālā izglītība,
•vēlama praktiskā darba pieredze 1 gads,
•valsts valodas zināšanas,
•prasme veikt dažādus sadzīves remontdarbus,
•autovadītāja tiesības,
•patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie darba pienākumi:
•nodrošināt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra ēku un teritorijas apsaimniekošanas darbu izpildi,
•pēc vadītāja norādījumiem veikt dažāda veida remontdarbus (sadzīves, santehniskos, galdniecības u.tml.),
•kontrolēt ēku ārējo komunikāciju un bērnu rotaļu konstrukciju tehnisko stāvokli un, ja nepieciešams, likvidēt konstatētos defektus.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•darba alga – 454.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem līdz 05.03.2018. plkst.17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Kvalificēta strādnieka amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Aigars Sviķis 29449112; Gunita Bramberga 67037066; Zane Sudrabiņa- Prauliņa tālr. 67037667.

 

......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” veselības aprūpes nodaļa izsludina medicīnas māsas amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus Centra klientu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Prasības:
-Vidējā vai augstākā profesionālā izglītība, Ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts.;
-Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe;
-Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi;
-Zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā;
-Prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
-Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
-Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
-Zināšanas par dezinfekcijas, higiēnas līdzekļiem.

Darbs saistīts ar kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu norises nodrošināšanu Centrā, kas paredz klientu dzīves kvalitātes uzlabošanu, pastāvīgi veicot ārsta nozīmētās ordinācijas, ārstnieciskās manipulācijas, dokumentējot katrā veselības aprūpes posmā padarīto darbu, nodrošinot informācijas pieejamību aprūpē iesaistītajam personālam.

Piedāvājam:
-darbu uz nenoteiktu laiku;
-stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
-apmācības, supervīzijas;
-atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz 28.02.2018. plkst. 16.00 iesniegt RSAC “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi „medicīnas māsas amatam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikāta kopijas un informāciju par reģistru,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Veselības aprūpes nodaļas vadītāja Ilze Andersone, tālr. 67026203.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

 

......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Veikt sociālā darbinieka pienākumus

Galvenie amata pienākumi:
- Identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
- Atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- Sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- Informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- Organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- Apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības;
- Sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Mēs piedāvājam:
-mūsdienīgu darba vidi;
-lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
-stabilu atalgojumu;
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
-sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu;
-apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības pretendentiem:
- Augstākā (otrā līmeņa profesionālā) vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
- Prasme pielietot normatīvos aktus;
- Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules;
- Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- Labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
-Labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pretendentus dokumentus lūdzam iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010; fax: 67105053, e-pasts: PKVS@riga.lv  ar norādi „Sociālais darbinieks” amatam.
-motivētu pieteikumu,
-CV,
-izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.
Kontakttālrunis papildus informācijai: Inga Bērziņa, tālr. 67105695, Una Vingre tālr. 67037958.

Pielikums

...........................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā ergoterapeitu

Galvenie darba pienākumi:
1. Informēt klientus par viņu tiesībām saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, t.sk., sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem un par šo tiesību realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu saņemšanā.
2.Apsekot klientu dzīves vietā.
3.Sadarbībā ar klientu novērtēt klienta fizisko un garīgo veselības stāvokli, klienta personību un psiholoģiskās īpatnības, identificēt klienta pašaprūpes spējas un to trūkumu.
4.Novērtēt tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību un klienta mājokļa pielāgošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5.Traumu un balsta-kustību aparāta slimību profilaksei konsultēt klientus par ergonomikas principu ievērošanu darbā, sadzīves procesā, veicot pašaprūpi vai cita cilvēka aprūpi.
6.Pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu veikt ergoterapeita slēdziena vai izziņas sagatavošanu par Dienesta klienta funkcionālām spējām un/vai fiziskās vides izvērtēšanas rezultātiem u.c.

Prasības:
Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ergoterapijā.
Brīvi pārvalda valsts valodu;
Vēlamas labas krievu valodas zināšanas;
Prasme orientēties likumdošanā;
Teicamas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
Augsta saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei.

Mēs piedāvājam:
-profesionālo apmācību;
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- sociālās garantijas.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga-803 eur
Darba vieta - Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā „Āgenskalns”.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

.......................................................................................................................................................

 

Rīgas Veselības Centrs