RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu apstrādes nolūks: līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.

Personas datu saņēmēji: atlases konkursa komisija

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 2 gadus.
......................................................................................................................................................

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija (www.sosbernuciemati.lv) ir starptautiska, sociāla labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un sniedz palīdzību ģimenēm ar bērniem Latvijā kopš 1997.gada. Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ PROGRAMMA īsteno kompleksu preventīvu, bērnu interešu aizstāvības, izglītošanas un sociālās rehabilitācijas darbu ar ģimenēm Rīgā un Latvijā (tuvāk par Rīgas programmām lasiet: www.sosbernuciemati.lv).

Aicinām savā komandā: Rīgas reģionālās programmas DIREKTORU/I

Mēs meklējam līderi, kurš/a:
• Vadīs reģionālās programmas darbu (stratēģiskā, finanšu un administratīvā vadība) un izpildīs saistības atbilstoši sadarbības nosacījumiem ar programmas finansētājiem un partneriem.
• Uzturēs sadarbību ar pašvaldības, valsts un nevalstiskajām institūcijām un citiem sadarbības partneriem, lai sekmētu Programmas darbību un attīstību nākotnē.
• Kļūs par līderi spēcīgai un profesionālai komandai, kas strādā sociālo pakalpojumu jomā ģimenēm un bērniem.
• Sagatavos un īstenos reģionālās programmas pašfinansēšanās stratēģiju un plānu, lai nodrošinātu pakalpojumu ilgtspēju.

Aicinām atsaukties:
• Pieredzējušu un aktīvu sociālā darba profesionāli ar izpratni par darbu ar sociālā riska ģimenēm, izpratni par nepieciešamību pilnveidot starpinstitucionālo un starpprofesionālo sadarbību ģimeņu labklājības veicināšanai.
• Kandidātu/i ar profesionālu redzējumu par to, kas ir galvenie izaicinājumi darbā ar ģimenēm un bērniem, kā arī spēju attīstīt šo darba jomu.
• Kandidātu/i ar sekmīgu pieredzi komandas darba vadīšanā un sadarbības veidošanā ar valsts, pašvaldību un/vai nevalstiskajām organizācijām.
• Kandidātu/i ar pieredzi ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projektu sagatavošanā un vadīšanā.
• Vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī sadarbībai starptautiskos projektos.
• B. kat. autovadītāja apliecība.

Pievienojoties mūsu komandai Jūs iegūsiet:
• Dinamisku un radošu darbu starptautiskā nevalstiskā organizācijā.
• Nozīmīgu vietu spēcīgā komandā, ar kuru kopā īstenosiet reģionālās programmas darbu.
• Profesionālu apmācību darbu uzsākot.
• Labus darba apstākļus.

Darba slodze: pilna laika darbs (40 darba stundas nedēļā).

Sīkākai informācijai lūdzam zvanīt Asociācijas vadītājai Ilzei Palejai, mob. tālrunis: 29621451.

CV un motivācijas vēstuli sūtiet līdz 23.11.2018. personāla vadītājai elina.niemiro@sosbca.lv ar norādi "Rīgas programmas direktors/e". www.sosbernuciemati.lv www.sos-childrensvillages.org

Informējam – iesniedzot/nosūtot savu pieteikumu, kandidāts/e brīvprātīgi piekrīt personas datu apstrādei personāla atlases procesa nodrošināšanai. Kandidāta/es dati tiks uzglabāti uz personāla atlases laiku un dzēsti sešus mēnešus pēc atlases konkursa beigām. Personas datu vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu veic Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija reģ.nr. 40008029381. Garantējam, ka nodrošināsim Jūsu personas datu konfidencialitāti.

.......................................................................................................................................................

RSAC "Stella maris" izsludina veselības aprūpes nodaļas fizioterapeita amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt klientu vispārējā fiziskā stāvokļa saglabāšanu un/vai uzlabošanu, slimību un traumu profilaksi fizioterapijas ietvaros. Nodrošināt funkcionālās rehabilitācijas sniegšanu pēc traumām, akūtu un hronisku slimību periodā, izmantojot funkcionālos palīglīdzekļus. Balstoties uz klientu funkcionālo veselības stāvokli, izstrādāt rekomendācijas klientiem, sociālās un veselības aprūpes personālam.

Prasības:
• fizioterapeits ar 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību;
• vismaz 1gada praktiskā darba pieredze fizioterapeita darbā;
• vēlama pieredze darbā ar veciem cilvēkiem un personām ar invaliditāti;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
• augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta;
• krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Darbs saistīts ar RSAC "Stella maris" klientiem, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas vecuma personām un citām personām, kuras ir iesaistītas klientu aprūpes un rehabilitācijas procesos.

Fizioterapeitam piedāvājam: pilnas slodzes darba laiku, atalgojumu 780.00 EUR mēnesī, atsevišķu fizioterapeita kabinetu, atsaucīgus un laipnus kolēģus.

Pretendentiem līdz 27.11.2018. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centra "Stella maris", Rīgā, Birzes ielā 54, LV-1016 vai nosūtot uz e-pastu: stella.maris@riga.lv ar norādi "Fizioterapeita amata konkursam":
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personu, pie kuras vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67012698, 67026214.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" izsludina Sociālās aprūpes struktūrvienības Aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt RSAC "Mežciems" klientu pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, aprūpēt klientus, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību un higiēnas prasību ievērošanu.

Prasības pretendentiem:
• pamatizglītība, vēlama vidējā vai vidēja profesionālā izglītība un/vai aprūpētāja/māsas palīga kvalifikācija;
• valsts valodas prasme atbilstoši B līmeņa I. pakāpei.

Galvenie amata pienākumi:
• saskaņā ar klienta individuālo sociālās aprūpes plānu, veikt klienta aprūpi un sociālā darba speciālistu norādījumus klienta pamatvajadzību apmierināšanai, dokumentējot veiktās darbības;
• veikt ikdienas higiēnas procedūras (rīta un vakara tualeti, apmazgāt klientu, mazgāt rokas, seju, sakārtot matus);
• sekot līdzi klienta apģērba un veļas tīrībai, nepieciešamības gadījumā apmainīt to, palīdzēt apģērbties, noģērbties;
• saņemt no virtuves ēdienu, pasniegt ēdienu (atbilstoši kontrolporcijai), nepieciešamības gadījumā nodrošināt barības sasmalcināšanu, pabarot klientu, mazgāt klienta traukus;
• sekot līdzi, lai klientam vienmēr būtu dzeramais ūdens, dzirdīt mazkustīgos klientus un klientus ar demenci, fiksēt izdzertā ūdens daudzumu speciāli šim mērķim paredzētās veidlapās u.c..

Darba alga: stundas tarifa likme 2.7646 EUR stundā.

Pretendentiem līdz 30.11.2018. plkst. 15.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā "Mežciems" Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr. 67181954, sociālās aprūpes struktūrvienības vadītājs tālr. 26499740, 25642903, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi "Aprūpētāja amata konkursam":
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" izsludina Uzkopšanas un apkalpojošās struktūrvienības Apkopēja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt uzkopšanas un apkalpojošā personāla struktūrvienības darbu Rīgas sociālās aprūpes centrā "Mežciems".

Prasības pretendentiem:
• vispārējā pamatizglītība;
• valsts valodas prasme I līmeņa A pakāpei;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie amata pienākumi:
• uzkopt RSAC "Mežciems" telpas – kabinetus, klientu dzīvojamās telpas, koplietošanas un citas telpas;
• kontrolēt uzkopto telpu tīrību;
• veikt dažādus darbus, lai uzturētu tīrību un kārtību; apkopj telpas, lietojot kopšanas inventāru, t.sk., grīdas mazgājamo mašīnu; mazgā grīdas; mazgā logus no iekšpuses un to rāmjus, palodzes; pulē mēbeles; veic sanitāro mezglu un citu telpu uzkopšanu saskaņā ar sanitāri tehniskajām prasībām; iztukšo atkritumu tvertnes.

Darba alga: stundas tarifa likme - 2.2795 EUR.

Pretendentiem līdz 30.11.2018. plkst. 15.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā "Mežciems" Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr. 67181954, Uzkopšanas un apkalpojošas struktūrvienības vadītāja tālr. 20619705 e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi "Apkopējas amata konkursam":
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" Veselības aprūpes nodaļas medicīnas māsas amata pretendentu konkurss

Amata mērķis: nodrošināt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus Centra klientiem sociālās aprūpes ietvaros.

Prasības:
- vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība – medicīnas māsa;
- sertifikāts "Internās aprūpes māsa" vai "Ambulatorās aprūpes māsa";
- praktiska darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 2 gadi;
- valsts valodas zināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
- labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
- piedalīties veselības aprūpes un sociālās aprūpes personāla komandas darbā;
- ievērot antiseptisku un aseptisku;
- sekot klientu veselības stāvoklim un gulošo klientu aprūpei sadarbībā ar aprūpes personālu;
- nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību Centra klientiem;
- nodrošināt Centra klientiem nozīmēto medikamentus izdali saskaņā ar ārsta nozīmētām ordinācijām, aizpildot ieprasījuma veidlapu;
- koordinēt Centra klientu pierakstu pie ģimenes ārsta.

Darba alga un darba laiks: summētais darba laiks saskaņā ar darba grafiku, stundas tarifa likme 3.773 EUR.

Pretendentiem līdz 23.11.2018. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā "Gaiļezers": Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079 vai nosūtot uz e-pastu: solvita.smilga@riga.lv ar norādi "V“eselības aprūpes nodaļas medicīnas māsas amata pretendentu konkursam":
- profesionālās dzīves aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu, t.sk. sertifikāta, kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai: personāla atlases jautājumos tālr. 67817054 un ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem tālr. 67817043.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" Sociālās aprūpes nodaļas sociālā aprūpētāja amata pretendentu konkurss

Amata mērķis: nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu Rīgas sociālās aprūpes centrā "Gaiļezers" (turpmāk – Centrs) klientiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt paši saviem spēkiem.

Prasības:
- 1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība, ar kvalifikāciju sociālais aprūpētājs vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība, ar kvalifikāciju sociālais darbinieks;
- praktiska darba pieredze sociālās aprūpes jomā;
- valsts valodas pārzināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer, MS Outlook) un biroja tehniku;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu un vadīt citu darbu;
- labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
- vadīt, organizēt un kontrolēt sociālo aprūpi Centra klientiem, t.i. klientu individuālo sociālās aprūpes plānu izstrāde un kontrole;
- kontrolēt klientu ēdināšanas procesa norisi;
- vadīt, organizēt un kontrolēt aprūpētāju darbu, t.i. aprūpētāju darba organizēšana, atbilstoši grafikam, aprūpētāju darba grafikā nepieciešamo izmaiņu ierosināšana;
- dalība starpprofesionāļu komandas darbā, t.sk. Centra speciālistu iesaistīšana klientu sociālās aprūpes nodrošināšanā;
- dokumentēt klientu aprūpes procesus klientu kartēs;
- motivēt klientus iesaistīties brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs Centrā un ārpus tā;
- uzturēt kontaktus ar klientu tuviniekiem klientu interesēs.

Darba alga un darba laiks: 5 dienu darba nedēļa pa 8 stundām dienā, amata alga 630.00 EUR (bruto).

Pretendentiem līdz 23.11.2018. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā "Gaiļezers": Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079, fax: 67547750, vai nosūtot uz e-pastu: solvita.smilga@riga.lv ar norādi "Sociālās aprūpes nodaļas sociālā aprūpētāja amata pretendentu konkursam":
- motivētu pieteikumu;
- profesionālās dzīves aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai: personāla atlases jautājumos tālr. 67817054 un ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem tālr. 67817023, 67817041.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" Saimniecības nodaļas saimniecības pārziņa amata pretendentu konkurss

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" klientu kvalitatīvas aprūpes vajadzībām nepieciešamo inventāru un higiēnas preces, rūpēties par klientu un koplietošanas telpu uzturēšanu kārtībā.

Prasības:
- vispārējā vidējā, vidējā speciālā;
- valsts valodas prasmes atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam;
- svešvalodas (vēlams krievu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī;
- vēlama pieredze darbā, kas saistīts ar inventāra izsniegšanu;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- labas komunikācijas prasmes (spēja sadarboties ar kolēģiem un klientiem).

Galvenie amata pienākumi:
- organizēt saimniecisko darbu Rīgas sociālās aprūpes centrā "Gaiļezers" (turpmāk – Centrs) konkrēti ierādītajā darba vietā (stāvā, korpusā, nodaļā);
- nodrošināt netīrās un tīrās veļas uzskaiti, šķirošanu un sagādi;
- veikt veļas ratu dezinfekciju pirms tīrās veļas saņemšanas;
- veikt rakstisku pieprasījumu sagatavošanu atbilstoši nepieciešamībai;
- piedalīties Centra jauno klientu uzņemšanā, nodrošinot klientu personīgo mantu uzskaiti;
- veikt klientu veļas marķēšanu;
- sekot Centra klientu kustībai, nodrošināt aktuālu vizuālu informāciju par klientiem;
- sekot, lai klienti neveic darbības, kas ir pretrunā ar Centra klientu iekšējās kārtības noteikumiem;
- nodrošināt mazgājamo un dezinfekcijas līdzekļu telpu uzkopšanai izsniegšanu apkopējiem;
- nodrošināt materiālu un inventāra kustības uzskaiti un sagatavot pārskatus par to.

Darba alga un darba laiks: 5 dienu darba nedēļa pa 8 stundām, amata alga 560.00 EUR (bruto).

Pretendentiem līdz 23.11.2018. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā "Gaiļezers": Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079, fax: 67547750, vai nosūtot uz e-pastu: solvita.smilga@riga.lv ar norādi "Saimniecības nodaļas saimniecības pārziņa amata pretendentu konkursam":
- profesionālās dzīves aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai: personāla atlases jautājumos tālr. 67818054 un ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem tālr. 67817099.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" izsludina Sociālā darba struktūrvienības Interešu pulciņa audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: veicināt klientu aktivitātes, iesaistot un vadot interešu pulciņa nodarbības Rīgas sociālās aprūpes centrā "Mežciems".

Prasības pretendentiem:
• vidējā profesionālā izglītība;
• brīvi pārvalda valsts valodu;
• labas krievu valodas zināšanas;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie amata pienākumi:
• atbilstoši klientu interesēm vadīt grupu nodarbības;
• apmācīt klientus interesējošās jomās;
• sniegt konsultācijas un palīdzību telpu noformēšanā;
• organizēt klientu darbu izstādi;
• apzināt resursu nepieciešamību;
• ziņot par darba terapijas aktualitātēm struktūrvienības vadītājam, sociāliem darbiniekiem.

Pretendentiem līdz 23.11.2018. plkst. 15.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā "Mežciems": Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079; tālr. 67181954 e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi "Interešu pulciņa audzinātāja amata konkursam":
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: personāla speciāliste Kristīne Kokoreviča, tālr. 67181954.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Uzkopšanas un apkalpojošās struktūrvienības Veļas mazgātāja (uz noteiktu laiku) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: organizēt un vadīt veļas mazgātāju darbu; veikt veļas pieņemšanu, mazgāšanu un nodošanu, kontrolēt nepieciešamo materiālu darbam, to izlietojumu.

Prasības pretendentiem:
• vispārējā pamatizglītība;
• valsts valodas prasme I līmeņa A pakāpei;
• labas krievu valodas zināšanas;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie amata pienākumi:
• organizēt un vadīt veļas mazgātāju darbu;
• veikt klientu veļas pieņemšanu mazgāšanai no saimniecības pārziņiem. Šķirot netīro veļu pēc veļas tīrības pakāpes;
• veļu skalot, mazgāt ar veļas mazgājamiem līdzekļiem, centrēt, žāvēt un gludināt; tīro veļu locīt un izsniegt saimniecības pārziņiem;
• mazgāt darbinieku speciālos darba apģērbus un struktūrvienību izmantoto citu veļu (dvieļus, galdautus, salvetes, paklājus u.c.).

Darba alga - 215.50 EUR

Pretendentiem līdz 16.11.2018. plkst. 15.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā "Mežciems" Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079; tālr. 67181954; Uzkopšanas un apkalpojošas struktūrvienības vadītāja tālr. 20619705, e-pasts: kristine.kokorevica@riga.lv, ar norādi "Veļas mazgātāja amata konkursam" uz noteiktu laiku:
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

RSAC "Stella maris" veselības aprūpes nodaļa izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amata pretendentu konkursu (profesijas kods 2221 01)

Amata mērķis: nodrošināt RSAC "Stella maris" klientiem nepārtrauktu un kvalitatīvu veselības aprūpi.

Prasības:
• augstākā profesionālā izglītība (vēlams maģistra grāds); ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts;
• valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe;
• labas krievu valodas zināšanas;
• praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi;
• zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā;
• prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
• zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;

Piedāvājam:
• darbu uz nenoteiktu laiku;
• stabilu atalgojumu (880.00 EUR, pirms nodokļiem) un sociālās garantijas;
• apmācības, supervīzijas;
• atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz 19.11.2018. plkst. 16.00 iesniegt RSAC "Stella maris": Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi "Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amatam":
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikāta kopijas un informāciju par reģistru,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. 67012698.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

.......................................................................................................................................................

RSAC "Stella maris" sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: aprūpētāja amata pienākumu veikšana.

Prasības:
• vispārējā vidējā izglītība, arodizglītība, vēlama kvalifikācijas apliecība;
• valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei;
• labas komunikācijas prasmes un augsta saskarsmes kultūra;
• labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem un klientiem ar demenci.

Darbs saistīts ar mazkustīgo klientu aprūpi, palīdzēšanu ikdienas aktivitātēs (ģērbšanās, mazgāšanās), gultas veļas mainīšanu, kārtības uzturēšanu klientu dzīvojamās istabās, ēdienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugāmo klientu apsekošanu, kārtības un klusuma uzturēšanu atpūtas un nakts laikā.

Pretendentiem līdz 19.11.2018. plkst. 16.00 iesniegt RSAC "Stella maris": Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, e-pasts stella.maris@riga.lv ar norādi "Aprūpētāja amatam":
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Irita Intenberga, tālr. 67012672, 29396536; Daira Bogdanova, tālr. 67026214

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

RSAC "Stella maris" sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa izsludina sociālā rehabilitētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: sociālā rehabilitētāja amata pienākumu veikšana.

Prasības:
• pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
• valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei;
• pārzināt sociālā darba, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes darba procesa norisi;
• pārzināt sociālās rehabilitācijas mērķus, uzdevumus, funkcijas un metodes.

Galvenie amata pienākumi:
• piedalīties klientu individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
• sekot klientu rehabilitācijas procesa norisei un veikt ierakstus aktivitātes klientu kartēs;
• motivēt klientu iesaistīšanos viņu sociālās rehabilitācijas procesā;
• organizēt un vadīt nodarbības klientu brīvā laika pavadīšanai Centrā, kā arī ārpus tās;
• organizēt un vadīt darba terapiju;
• veicināt klientu sociālo prasmju saglabāšanu un pilnveidi;
• attīstīt un uzlabot klientu sociālās un saskarsmes prasmes;
• veicināt un uzlabot klientu pašaprūpes iemaņu saglabāšanu.

Piedāvājam:
• darbu dinamiskā un profesionālā kolektīvā;
• stabilu atalgojumu 650 eiro apmērā (1.0 slodze);
• sociālās garantijas.

Pretendentiem līdz 19.11.2018. plkst. 16.00 iesniegt RSAC "Stella maris": Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi "Sociāla rehabilitētāja amatam":
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Eva Kauliņa, tālr. 67012672; Irita Intenberga tālr. 29396536; Daira Bogdanova, tālr. 67026214

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas patversme izsludina Ģimenes ārsta prakses Ambulatorās medicīnas māsas (uz noteiktu laiku) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt un sniegt medicīnisko palīdzību klientiem.

Darba vieta: Katoļu iela 57, Rīga

Galvenie pienākumi:
• sniegt klientiem pirmo un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
• pēc ģimenes ārsta norādījumiem īstenot pacientu veselības aprūpi, ārstēšanu un rehabilitāciju, patstāvīgi veicot procedūras un manipulācijas;
• dokumentēt pacienta novērtēšanas datus, izvirzītās aprūpes problēmas, plānotās aprūpes darbības, aprūpes darbu un ārstniecisko manipulāciju izpildi;
• veikt infekciju novērošanas un ierobežošanas pasākumus pacientu aprūpes darbā;
• apkopot aprūpes plāna datus, lai novērtētu aprūpes rezultātus un nepieciešamību mainīt aprūpes plānu;
• nodrošināt higiēnas procedūru izpildi;
• veikt lipīgo un sociāli bīstamo slimību profilaksi, ārstēšanu un ierobežošanu likumdošanā noteiktajā kārtā;
• atskaitīties ģimenes ārstam par izlietotajiem medikamentiem, materiāliem un instrumentiem.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• pilnas slodzes darba laiku;
• darbam nepieciešamās apmācības;
• lielisku, pieredzējušu un atsaucīgu kolēģu un vadības atbalstu;
• apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības:
• izglītība: vidējā vai augstākā - medicīnas māsas diploms;
• atbilstošs medicīnas māsas sertifikāts;
• reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
• valsts valodas prasmes atbilstoši: C līmenim 1.pakāpei;
• svešvalodu zināšanas;
• prasme organizēt savu darbu;
• precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Darba alga: 590.00 EUR un piemaksa pēc padarītā darba pamatojoties uz NVD aprēķināto maksājumu.

Pretendentiem pieteikties līdz 27.11.2018. plkst. 16.00, CV un motivācijas vēstuli, iesniedzot vai nosūtot pa pastu Rīgas patversmei, Maskavas ielā 208, LV – 1019 vai nosūtot uz e-pastu: rigaspatversme@riga.lv ar norādi "Ambulatorā medicīnas māsa".

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037698, 67037691.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Garantējam informācijas konfidencialitāti un personas datu aizsardzību un apstrādi saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes 27.04.2016. regulu (ES) 2016/679.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
•augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība (vēlams pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai sociālās aprūpes jomā),
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī.
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas,

Galvenie darba pienākumi:
•plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas,
•vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās,
•veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē,
•sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus,
•sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 21.11.2018. plkst. 16:00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037667.
Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aukļa amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
•vidējā speciālā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība,
•vēlama praktiskā darba pieredze,
•teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem,
•prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas,
•prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku.

Galvenie darba pienākumi:
•kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā,
•pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību,
•veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām,
•palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā,
•palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās,
•atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes,
•atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 21.11.2018. 16:00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aukļa amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037667.
Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: veikt sociālā darbinieka pienākumus.

Galvenie amata pienākumi:
- identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
- atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības;
- sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Mēs piedāvājam:
- mūsdienīgu darba vidi;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu atalgojumu;
- braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
- sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība(otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā);
- prasme pielietot normatīvos aktus;
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
- ļoti labas (C1) latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
- labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pretendentus dokumentus lūdzam iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010; fakss: 67105053, e-pasts: PKVS@riga.lv ar norādi „Sociālais darbinieks” amatam.
- motivētu pieteikumu,
- CV,
- izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

...........................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu trūkumā nonākušām personām;
 • novērtēt personas/ ģimenes sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • pieņemt un reģistrēt sociālās palīdzības pieprasītāja iesniegumus ;
 • veikt piešķirtās un saņemtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti;
 • sniegt precīzas un klientam saprotamas atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība;
 • izcila saskarsmes kultūra;
 • spēja strādāt stresa apstākļos;
 • prasmi rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
 • vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei;
 • prasme strādāt ar datoru;
 • precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:

 • profesionālo apmācību;
 • lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
 • stabilu darbu;
 • mūsdienīgu darba vidi;
 • sociālās garantijas;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • veselības polisi;
 • braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga – 715. 00 eur (pirms nodokļu nomaksas)
Darba vieta – Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu , pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

 

Rīgas Veselības Centrs