RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu apstrādes nolūks: līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.

Personas datu saņēmēji: atlases konkursa komisija

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 2 gadus.
......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu (profesijas kods 5322 02)

Amata mērķis: aprūpētāja amata pienākumu veikšana

Prasības:
- vispārējā vidējā izglītība, arodizglītība, vēlama kvalifikācijas apliecība;
- valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei;
- labas komunikācijas prasmes un augsta saskarsmes kultūra;
- labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem un klientiem ar demenci.

Darbs saistīts ar mazkustīgo klientu aprūpi, palīdzēšanu ikdienas aktivitātēs (ģērbšanās, mazgāšanās), gultas veļas mainīšanu, kārtības uzturēšanu klientu dzīvojamās istabās, ēdienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugāmo klientu apsekošanu, kārtības un klusuma uzturēšanu atpūtas un nakts laikā.

Piedāvājam:
- darbu uz nenoteiktu laiku;
- stabilu atalgojumu (455.00 EUR, pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
- apmācības;
- atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz 10.06.2019. plkst. 16.00 iesniegt RSAC „Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, e-pasts stella.maris@riga.lv ar norādi “Aprūpētāja amatam”:
- profesionālo aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Irita Intenberga, tālr. 67012672, 29396536; Daira Bogdanova, tālr. 67026214.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” veselības aprūpes nodaļa izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amata pretendentu konkursu (profesijas kods 2221 01)

Amata mērķis: nodrošināt RSAC „Stella maris” klientiem nepārtrauktu un kvalitatīvu veselības aprūpi.

Prasības:
- augstākā profesionālā izglītība (vēlams maģistra grāds), ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts;
- valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe;
- praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi;
- zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā;
- prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
- zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
- augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;

Piedāvājam:
- darbu uz nenoteiktu laiku;
- stabilu atalgojumu (880.00 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
- apmācības, supervīzijas;
- atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz 10.06.2019. plkst. 16.00 iesniegt RSAC “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amatam”:
- motivētu pieteikumu;
- profesionālo aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikāta kopijas un informāciju par reģistru;
- atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. 67012698.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” izsludina veselības aprūpes nodaļas fizioterapeita amata pretendentu konkursu (profesijas kods 2264 02)

Amata mērķis: nodrošināt klientu vispārējā fiziskā stāvokļa saglabāšanu un/vai uzlabošanu, slimību un traumu profilaksi fizioterapijas ietvaros. Nodrošināt funkcionālās rehabilitācijas sniegšanu pēc traumām, akūtu un hronisku slimību periodā, izmantojot funkcionālos palīglīdzekļus. Balstoties uz klientu funkcionālo veselības stāvokli, izstrādāt rekomendācijas klientiem, sociālās un veselības aprūpes personālam.

Prasības:
• fizioterapeits ar 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību;
• vismaz 1gada praktiskā darba pieredze fizioterapeita darbā;
• vēlama pieredze darbā ar veciem cilvēkiem un personām ar invaliditāti;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
• augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta;

Darbs saistīts ar RSAC ”Stella maris” klientiem, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem, pansijas vecuma personām un citām personām, kuras ir iesaistītas klientu aprūpes un rehabilitācijas procesos.

Piedāvājam:
• darbu uz nenoteiktu laiku;
• stabilu atalgojumu (800.00 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
• atsevišķu fizioterapeita kabinetu;
• draudzīgus un atsaucīgus kolēģus.

Pretendentiem līdz 10.06.2019. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centra “Stella maris” Rīgā, Birzes ielā 54, LV-1016 vai nosūtot uz e-pastu: stella.maris@riga.lv ar norādi “Fizioterapeita amata konkursam”:
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personu, pie kuras vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67012698, 67026214.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" izsludina konkursu uz Sociālā darba nodaļas sociālā darbinieka (profesijas kods 2635 01) amatu uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" (turpmāk - Centrs) sociālo darbu klientiem dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Prasības pretendentiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā vai karitatīvajā darbā;
• valsts valodas zināšanas C līmeņa 1 pakāpe;
• iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Outlook Express un Internet Explorer lietošana) un biroja tehniku;
• vēlama prasme strādāt programmā SOPA;
• augsta saskarsmes kultūra, organizatora spējas un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
• prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
• praktiskā darba pieredze sociālajā darba jomā vismaz trīs gadi;
• vēlamas krievu un angļu vai vācu valodas zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:
• noteikt klienta sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas. Apzināt, mobilizēt, organizēt un piesaistīt resursus;
• piedalīties un/vai organizēt starpprofesionālās komandas darbu, nodrošināt tās regulāru un ilglaicīgu funkcionēšanu, kas balstīta uz profesionāļu sadarbību klienta labā, protokolēt sanāksmes;
• apkopot klienta dokumentus, izveidot klienta lietu kā arī atbilstoši prasībām, savlaicīgi noformēt, aizpildīt un regulāri, ne retāk kā vienu reizi gadā, aktualizēt attiecīgos klientu lietas dokumentu pielikumus, sadarbojoties ar citiem Centra speciālistiem un darbiniekiem;
• nodrošināt kopīgas un individuālas konsultācijas klientiem un viņu piederīgajiem, lai sniegtu atbalstu klienta sociālo problēmu risināšanā, nodrošinātu informāciju par iespējām uzlabot sociālo situāciju, sniegtu informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem Centrā un ārpus tā, kā arī viņu tiesībām un pienākumiem;
• veicināt sociālo kontaktu veidošanos un saglabāšanos starp klientiem un viņu ģimenēm;
• veicināt Centra klientu līdzdalību savu sociālo prasmju regresa mazināšanā, uzturēšanā un uzlabošanā;
• veikt klientu uzņemšanu un izrakstīšanu no Centra, sadarbojoties ar Centra speciālistiem, citiem darbiniekiem un valsts vai pašvaldību darbiniekiem;
• centra veicamā sociālā darba procesu attīstīšanai, piedalīties apstiprināto projektu realizācijā un sadarboties ar piesaistītajiem brīvprātīgajiem;
• regulāri sniegt informāciju Nodaļas vadītājam par sociālā darba norisi - sasniegumiem, neizpildēm un citiem procesiem.

Darba alga – 762 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Sociālās garantijas - atlaides mēnešbiļetes iegādei, braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, apmaksāti redzes korekcijas līdzekļi (atbilstoši OVP atzinumam), apmaksātas supervīzijas un kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Pretendentiem līdz 14.06.2019. plkst. 15.00 Rīgas sociālās aprūpes centrā "Mežciems", Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079; tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi "Sociālā darba nodaļas sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam" iesniegt:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV), norādot kur un kādā veidā iegūtas iepriekšminētās noteiktās prasmes;
• pieteikuma/motivācijas vēstuli;
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Papildus informāciju varat iegūt pie Sociālā darba nodaļas vadītāja, vecākā sociālā darbinieka - tālr. 26769655.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas patversme izsludina Mobilās brigādes sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: veikt sociālā darbinieka pienākumus

Darba vieta: Katoļu iela 57, Rīga

Galvenie pienākumi:
• piedalīties apsekošanā noteiktā maršrutā Rīgas pilsētā, apsekot konkrētas vietas pēc operatīvās informācijas un vajadzības;
• noskaidrot klienta situāciju, vajadzības un problēmas;
• informēt klientu par iespējamo palīdzību un tās saņemšanas procedūru;
• motivēt klientu (-us) risināt savas sociālās problēmas;
• sniegt atbalstu adekvātu klienta situācijai un vajadzībām;
• nepieciešamības gadījumā veikt klientu pārvadāšanu;
• reizi gadā iesniegt mobilās brigādes darba plānu visam gadam un atskaiti par iepriekšējo gadu;
• apkopot, analizēt un reģistrēt informāciju par klientu un viņa sociā¬lajām problēmām, ievadīt nepieciešamos datus Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā SOPA.

Mēs piedāvājam:
• mūsdienīgu darba vidi;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanu;
• pilnas slodzes darba laiku;
• darbam nepieciešamās apmācības;
• lielisku, pieredzējušu un atsaucīgu kolēģu un vadības atbalstu;
• apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības:
• augstākā (otrā līmeņa profesionālā) vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• prasme pielietot normatīvos aktus;
• prasme organizēt savu darbu;
• precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• emocionālo noturību stresa situācijās;
• labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
• pieredze ar Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību.

Darba alga: 774 EUR.

Pretendentiem pieteikties līdz 31.05.2019. plkst. 16.00, CV un motivācijas vēstuli, iesniedzot vai nosūtot pa pastu Rīgas patversmei, Maskavas ielā 208, LV – 1019 vai nosūtot uz e-pastu: rigaspatversme@riga.lv ar norādi „Sociālais darbinieks”.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037698 vai 67037691.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" izsludina konkursu uz Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas noliktavas pārziņa (profesijas kods 4321 03) amatu uz noteiktu laiku (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" (turpmāk - Centrs) mīkstā inventāra, darba apģērba, inventāra plānošanu, iepirkšanu, uzskaiti un izsniegšanu.

Prasības pretendentiem:
• vidējā profesionālā izglītība vai pirmā līmeņa augstākā izglītība (vēlama augstākā izglītība);
• valsts valodas zināšanas (B līmeņa 1.pakāpe);
• prasme strādāt komandā, sadarboties ar visiem Centra darbiniekiem;
• labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer) un biroja tehniku;
• pārzināt iepirkumu procedūru organizēšanu.

Galvenie amata pienākumi:
• gatavot preču un pakalpojumu tehniskās specifikācijas;
• iepirkt un izsniegt Centra darbiniekiem darba apģērbu un apavus atbilstoši katra individuālajām vajadzībām, organizēt to izsniegšanu, uzskaiti un norakstīšanu;
• veikt mīkstā inventāra apavu iepirkšanu, uzskaiti, izsniegšanu un norakstīšanu;
• sagatavot līgumu projektus par preču un inventāra iepirkšanu un sekot līdzi līgumu nosacījumu izpildei;
• apkopot Centra vajadzībām nepieciešamo materiālo un tehnisko resursu pieprasījumu, koordinēt tā saņemšanu, uzskaiti, glabāšanu, izsniegšanu un norakstīšanu;
• kontrolēt un uzraudzīt Centrā preču un pakalpojumu iegādi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;
• organizēt inventāra, mīkstā inventāra, dezinfekcijas līdzekļu, individuālo kopšanas līdzekļu, darba apģērbu, darba apavu, mēbeļu iegādi, veikt tā uzskaiti, glabāšanu, izsniegšanu un norakstīšanu.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• mūsdienīgu darba vidi;
• mēnešalga – 548.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem līdz 24.maijam plkst. 15.00 Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi “Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas noliktavas pārziņa pretendentu konkursam" iesniegt:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV), norādot kur un kādā veidā iegūtas iepriekšminētās noteiktās prasmes;
• pieteikuma/motivācijas vēstuli;
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Papildus informāciju varat iegūt pie Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas vadītājas, tālr. 67012049; 26324950, e-pasts: agnese.audrina@riga.lv.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers" izsludina Sociālās aprūpes nodaļas sociālā aprūpētāja amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers” (turpmāk – Centrs) klientiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt paši saviem spēkiem.

Darba alga: 630.00 EUR

Prasības:
- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā;
- praktiska darba pieredze sociālās aprūpes jomā;
- valsts valodas pārzināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer, MS Outlook) un biroja tehniku;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu un vadīt citu darbu;
- labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
- vadīt, organizēt un kontrolēt sociālo aprūpi Centra klientiem, t.i. klientu individuālo sociālās aprūpes plānu izstrāde un kontrole;
- kontrolēt klientu ēdināšanas procesa norisi;
- vadīt, organizēt un kontrolēt aprūpētāju darbu, t.i. aprūpētāju darba organizēšana, atbilstoši grafikam, aprūpētāju darba grafikā nepieciešamo izmaiņu ierosināšana;
- dalība starpprofesionāļu komandas darbā, t.sk. Centra speciālistu iesaistīšana klientu sociālās aprūpes nodrošināšanā;
- dokumentēt klientu aprūpes procesus klientu kartēs;
- motivēt klientus iesaistīties brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs Centrā un ārpus tā;
- uzturēt kontaktus ar klientu tuviniekiem klientu interesēs.

Pretendentiem līdz 24.05.2019. plkst.16.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā "Gaiļezers": Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079, vai nosūtīt uz e-pastu: iveta.pusmucane@riga.lv ar norādi "Sociālās aprūpes nodaļas sociālā aprūpētāja amata pretendentu konkursam" šādus dokumentus:
- motivētu pieteikumu;
- profesionālās dzīves aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai: personāla atlases jautājumos tālr. 67817025 vai 67817054; ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem tālr. 67817023.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.nr. LV90011524360) izsludina Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas Aprūpētāja (profesijas kods 532202) (uz nenoteiktu laiku) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” klientu pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, aprūpēt klientus, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību un higiēnas prasību ievērošanu.

Darba apraksts: veikt klientu aprūpi sociālā darba speciālista uzraudzībā saskaņā ar klienta individuālo sociālās aprūpes plānu; palīdzēt personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, t.i., veikt klientam ikdienas higiēnas procedūras; sakārtot matus; palīdzēt apgulties vai piecelties no gultas; palīdzēt apģērbties, nomazgāties, apmainīt gultas veļu; sekot klienta apģērba un veļas tīrībai, ja nepieciešams apmainīt to, sekot apavu kārtībai, tīrībai; saņemt ēdienu no virtuves un izdalīt klientiem istabiņās, nepieciešamības gadījumā barot; novēro klientu veselības stāvokli un informēt par to medicīnas māsu vai sociālo darbinieku; veikt klientu uzraudzību u.c.

Prasības pretendentiem:
• pamatizglītība, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• latviešu valoda – pamata līmenis – A2;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Darba alga: 458,00 EUR (stundas likme 2.7549) (pirms nodokļu nomaksas)

Summētais darba laiks

Sociālās garantijas: atlaides mēnešbiļetes iegādei, braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, apmaksāti redzes korekcijas līdzekļi (atbilstoši OVP atzinumam), apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Pretendentiem līdz 30.06.2019. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīga, LV - 1079; tālr. 67181954. e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi "Aprūpētāja amata konkursam" uz nenoteiktu laiku:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas.

Papildus informāciju varat iegūt no sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas, tālr. 67181957, e-pasts: vija.botcka@riga.lv

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina kvalificēta strādnieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt iestādes ēku un teritorijas apsaimniekošanas darbu izpildi.

Prasības:
• vēlama vidējā speciālā izglītība;
• vēlama praktiskā darba pieredze 1 gads;
• valsts valodas zināšanas;
• prasme veikt dažādus sadzīves remontdarbus;
• autovadītāja tiesības;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie darba pienākumi:
• nodrošināt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra ēku un teritorijas apsaimniekošanas darbu izpildi;
• pēc vadītāja norādījumiem veikt dažāda veida remontdarbus (sadzīves, santehniskos, galdniecības u.tml.);
• kontrolēt ēku ārējo komunikāciju un bērnu rotaļu konstrukciju tehnisko stāvokli un, ja nepieciešams, likvidēt konstatētos defektus.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• mūsdienīgu darba vidi;
• darba alga – 480.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem līdz 23.05.2019. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi "Kvalificēta strādnieka amata pretendentu konkursam":
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Aigars Sviķis, tālr. 29449112; Gunita Bramberga, tālr. 67037066; Gunta Pļaviņa, tālr. 67037667.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt iestādes bērnu un jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu un jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• prasme pielietot normatīvos dokumentus;
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē;
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
• organizēt katram bērnam un jaunietim nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu;
• iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu un jauniešu personas lietu;
• kārtot ar bērnu un jauniešu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai;
• sadarboties ar citiem darbiniekiem, vadīt un pārraudzīt komandas darbu ar mērķi nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu vajadzībām;
• pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu vai jaunieti un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• mūsdienīgu darba vidi;
• darba alga – 850.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 23.05.2019. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi "Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam":
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Gunita Bramberga, tālr. 67037066; Gunta Pļaviņa, tālr. 67037667.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aukļa amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
• vidējā speciālā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība;
• vēlama praktiskā darba pieredze;
• teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem;
• prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas;
• prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku.

Galvenie darba pienākumi:
• kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā;
• pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību;
• veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām;
• palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā;
• palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās;
• atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes;
• atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• stundas tarifa likme 3.128 EUR stundā;
• mūsdienīgu darba vidi;
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 23.05.2019. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi "Aukļa amata pretendentu konkursam":
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Gunita Bramberga, tālr. 67037066; Gunta Pļaviņa, tālr. 67037667.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
• augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība (vēlams pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai sociālās aprūpes jomā);
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
• elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas;
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes;
• augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas.

Galvenie darba pienākumi:
• plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas;
• vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās;
• veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē;
• sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus;
• sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• stundas tarifa likme 3.549 EUR stundā;
• mūsdienīgu darba vidi;
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 23.05.2019. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi "Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursam":
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Gunita Bramberga, tālr. 67037066; Gunta Pļaviņa, tālr. 67037667.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” klientu ilgstošu, profesionālu un kvalitatīvu sociālo rehabilitāciju un diennakts sociālo aprūpi, struktūrvienības personāla darba organizēšanu un kontroli.

Prasības pretendentiem:
• akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (vēlams maģistra grāds);
• praktiskā darba pieredze sociālā darba jomā 3 gadi (vēlama struktūrvienības vadītāja pieredze vismaz 2 gadi);
• valsts valodas zināšanas C līmeņa 1 pakāpe;
• vēlamas krievu un angļu vai vācu valodas zināšanas;
• izpratne par klientu individuālās sociālās aprūpes plānošanu, organizēšanu, dokumentēšanu un kontroli;
• izpratne sociālo aprūpētāju un aprūpētāju darba plānošanā, darba grafiku un darba laika uzskaites tabulu sagatavošanā;
• izpratne par higiēnas preču, inventāra un materiālu izmantošanu;
• amata pienākumu izpildei nepieciešamo normatīvo aktu zināšanas, kā arī prasme normatīvos aktus pielietot praksē;
• lieliskas prasmes administrēt, plānot, organizēt un uzturēt procesus;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un citu darbinieku darbu;
• iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Outlook Express un Internet Explorer lietošana) un biroja tehniku;
• augsta saskarsmes kultūra, organizatora spējas un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• laba reputācija, atbildības sajūta un precizitāte darbā;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un padoto darbu;
• prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi.

Galvenie amata pienākumi:
• vadīt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas struktūrvienības darbu;
• piedalīties starpprofesionāļu komandas darbā, veikt klientu izvērtēšanu, organizēt sociālās aprūpes plānu sastādīšanu, kontrolēt to izpildi;
• organizēt, vadīt, kontrolēt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas personāla darbu – klientu brīvā laika organizēšanu, ikdienas higiēnas procedūru veikšanu, klientu veļas un apģērba maiņu, inkontinences līdzekļu racionālu izmantošanu, dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu, sekot līdzi sociālās aprūpes un socialās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitātes kontrolei, veikt klientu un viņu piederīgo aptauju;
• sastādīt plānotos darba grafikus, darba laika uzskaites tabeles, atvaļinājuma grafikus, struktūrvienības rīcības plānu, organizēt struktūrvienības darbinieku sanāksmes, nodrošināt darbinieku aizvietošanu slimības un atvaļinājuma laikā;
• organizēt nepieciešamās klientu aprūpes inventāra, iegādi un izsniegšanu un darbinieku darba apģērba iegādi un izsniegšanu.

Darba samaksa – 870 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Pretendentiem līdz 31.05.2019. plkst. 15.00 Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079; tālr 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja amata pretendentu konkursam” iesniegt:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV), norādot kur un kādā veidā iegūtas iepriekšminētās noteiktās prasmes;
• pieteikuma/motivācijas vēstule;
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Uzkopšanas un apkalpojošās nodaļas Apkopēja amata (profesijas kods 9112 01) pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” telpu uzkopšanu.

Prasības pretendentiem:
• vispārējā pamatizglītība;
• valsts valodas prasme I līmeņa A pakāpei;
• saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie amata pienākumi:
• uzkopt RSAC “Mežciems” telpas – kabinetus, klientu dzīvojamās telpas, koplietošanas un citas telpas;
• kontrolēt uzkopto telpu tīrību;
• veikt dažādus darbus, lai uzturētu tīrību un kārtību Centra telpās, lietojot kopšanas inventāru, t.sk., grīdas mazgājamo mašīnu; mazgāt grīdas, mazgā logus no iekšpuses un to rāmjus, palodzes; pulēt mēbeles; veikt sanitāro mezglu un citu telpu uzkopšanu saskaņā ar sanitāri higiēniskajam prasībām; iztukšo atkritumu tvertnes, slaucīt putekļus, kopt istabas augus, veikt ģenerāltīrīšanu.

Darba samaksa – 2.5925 EUR stundā

Pretendentiem līdz 31.05.2019. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Apkopēja/-as amata konkursam’’ uz nenoteiktu laiku:
• profesionālās dzīves aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas.

Papildus informāciju var iegūt pie Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas vadītājas, tālr. 67012049, 26324950, e-pasts: agnese.audrina@riga.lv.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: veikt sociālā darbinieka pienākumus.

Galvenie amata pienākumi:
- identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
- atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības;
- sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Mēs piedāvājam:
- mūsdienīgu darba vidi;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu atalgojumu no 750 līdz 803 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
- braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
- sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība(otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā);
- prasme pielietot normatīvos aktus;
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
- ļoti labas (C1) latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
- labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pretendentus dokumentus lūdzam iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010; fakss: 67105053, e-pasts: PKVS@riga.lv ar norādi „Sociālais darbinieks” amatam.
- motivētu pieteikumu,
- CV,
- izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

...........................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu trūkumā nonākušām personām;
 • novērtēt personas/ ģimenes sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • pieņemt un reģistrēt sociālās palīdzības pieprasītāja iesniegumus ;
 • veikt piešķirtās un saņemtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti;
 • sniegt precīzas un klientam saprotamas atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība;
 • izcila saskarsmes kultūra;
 • spēja strādāt stresa apstākļos;
 • prasmi rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
 • vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei;
 • prasme strādāt ar datoru;
 • precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:

 • profesionālo apmācību;
 • lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
 • stabilu darbu;
 • mūsdienīgu darba vidi;
 • sociālās garantijas;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • veselības polisi;
 • braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga – 715. 00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Darba vieta – Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu , pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

 

Rīgas Veselības Centrs