Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” Veselības aprūpes nodaļas fizioterapeita amata (0.7 slodze) uz noteiktu laiku pretendentu konkurss

Amata mērķis: Nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” (turpmāk – Centrs) klientu funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu, novērtēšanu un ārstēšanu, palīdzēt pacientam atgūt zaudēto funkciju, mazināt tās trūkumu vai to kompensēt.  

Prasības:
-profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita profesionālā kvalifikācija;
-reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
-valsts valodas zināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
-patstāvība uzdevumu izpildē;
-prasme organizēt savu darbu;
-labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
-veikt Centra klientu funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu, novērtēšanu un ārstēšanu, palīdzēt pacientam atgūt zaudēto funkciju, mazināt tās trūkumu vai to kompensēt;
-novērtēt un veikt ikdienas fizioterapijas nodarbību uzskaiti Centra klientiem;
-konsultēt Centra klientus par vingrinājumu veikšanu patstāvīgi;
-noteikt īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, sastādīt programmu to īstenošanai;
-nodarbību laikā sekot Centra klientu veselības stāvoklim.

Pretendentiem līdz 11.07.2017. plkst.16.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079, Fax:67547750, vai nosūtot uz e-pastu: iveta.pusmucane@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas fizioterapeita amata (0.7 slodze) uz noteiktu laiku pretendentu konkursam”:
-Profesionālās dzīves aprakstu (CV);
-Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-Atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, kas var sniegt rekomendējoša rakstura informāciju.

Kontakttālruņi papildus informācijai personāla atlases jautājumos 67817025; 67817054 un ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem 67817043.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” izsludina veselības aprūpes nodaļas fizioterapeita amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt klientu vispārējā fiziskā stāvokļa saglabāšanu un/vai uzlabošanu, slimību un traumu profilaksi fizioterapijas ietvaros. Nodrošināt funkcionālās rehabilitācijas sniegšanu pēc traumām, akūtu un hronisku slimību periodā, izmantojot funkcionālos palīglīdzekļus. Balstoties uz klientu funkcionālo veselības stāvokli, izstrādāt rekomendācijas klientiem, sociālās un veselības aprūpes personālam.

Prasības:
•fizioterapeits ar 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību;
•vismaz 1gada praktiskā darba pieredze fizioterapeita darbā;
•vēlama pieredze darbā ar veciem cilvēkiem un personām ar invaliditāti;
•patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
•augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta;
•krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Darbs saistīts ar RSAC ”Stella maris” klientiem, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem, pansijas vecuma personām un citām personām, kuras ir iesaistītas klientu aprūpes un rehabilitācijas procesos.

Fizioterapeitam piedāvājam: pilnas slodzes darba laiku (kā pašnodarbinātai personai), atalgojumu 780 EUR mēnesī, atsevišķu fizioterapeita kabinetu, atsaucīgus un laipnus kolēģus.

Pretendentiem līdz 24.07.2017. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centra “Stella maris” Rīgā, Birzes ielā 54, LV-1016 vai nosūtot uz e-pastu: stella.maris@riga.lv ar norādi „Fizioterapeita amata konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personu, pie kuras vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Veselības aprūpes nodaļas vadītāja, vecākā medicīnas māsa Ilze Andersone, 67026203

........................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” veselības aprūpes nodaļa izsludina medicīnas māsas amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus Centra klientu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Prasības:
-Vidējā vai augstākā profesionālā izglītība, Ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts.;
-Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe;
-Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi;
-Zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā;
-Prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
-Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
-Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
-Zināšanas par dezinfekcijas, higiēnas līdzekļiem.

Darbs saistīts ar kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu norises nodrošināšanu Centrā, kas paredz klientu dzīves kvalitātes uzlabošanu, pastāvīgi veicot ārsta nozīmētās ordinācijas, ārstnieciskās manipulācijas, dokumentējot katrā veselības aprūpes posmā padarīto darbu, nodrošinot informācijas pieejamību aprūpē iesaistītajam personālam.

Piedāvājam:
-darbu uz nenoteiktu laiku;
-sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanu;
-stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
-apmācības, supervīzijas;
-atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus;
-apmaksātu papildatvaļinājumu;
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā.

Pretendentiem līdz 24.07.2017. plkst. 16.00 iesniegt RSAC “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi „medicīnas māsas amatam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikāta kopijas un informāciju par reģistru,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.
Kontakttālrunis papildus informācijai: Veselības aprūpes nodaļas vadītāja Ilze Andersone, tālr. 67026203.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

........................................................................................................................................................

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas Sociālo pakalpojumu sektora ģimenēm un bērniem galvenā speciālista amata pretendentu konkursu (uz noteiktu laiku)

Amata mērķis:

Nodrošināt Rīgas domes noteiktās sociālās politikas īstenošanu sociālo pakalpojumu jomā ģimenēm un bērniem Rīgas pilsētas pašvaldībā

Prasības:

-Augstākā akadēmiskā/profesionālā izglītība sociālajā darbā (priekšroka tiks dota kandidātiem ar maģistra grādu);

-Praktiskā darba pieredze sociālajā jomā vismaz 2-3 gadi;

-Teicamas politikas plānošanas dokumentu un normatīvo tiesību aktu zināšanas sociālajā jomā, t.sk. sociālo pakalpojumu un bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī prasmes normatīvos tiesību aktus pielietot praksē;

-Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un pārskatus, kā arī vēlama pieredze tiesība aktu un metodiku izstrādē;

-Teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmatūru un biroja tehniku;

-Brīvi pārvalda valsts valodu;

-Krievu, angļu vai vācu valodas zināšanas – runāt, lasīt;

-Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;

-Spēja sistemātiski domāt un piedāvāt inovatīvus risinājumus;

-Zināšanas par bērnu vecumposmiem;

-Augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un teicamas komunikācijas spējas;

-Vēlama pieredze uzdevumu izpildes pārraudzībā.

Galvenie amata pienākumi:

-Metodoloģiski vadīt dienas centrus un dienas aprūpes centrus, ģimenes asistenta pakalpojumu ģimenēm ar bērniem, sociālā darba pakalpojumu ārstniecības iestādēs bērniem, Rīgas Sociālā dienesta sociālo darbinieku darba ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, līgumorganizācijas, kuras sniedz sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un nodrošināt sociālo pakalpojumu ģimenēm un bērniem kvalitātes kontroli;

-Piedalīties vienotas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanā Rīgas pilsētā, kā arī sadarbības veicināšanā starp institūcijām;

-Sagatavot normatīvo dokumentu projektus un metodiskos ieteikumus, kā arī pārraudzīt to praktisku realizāciju pēc apstiprināšanas;

-Izvērtēt un sniegt priekšlikumus par dažādu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, nepieciešamību pēc pakalpojumiem, pakalpojumu kvalitāti, kā arī sekmēt jaunu pakalpojumu attīstību;

-Sadarbībā ar citām valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī nevalstiskām organizācijām apkopot un analizēt informāciju par sociālajiem pakalpojumiem;

-Pārstāvēt Rīgas pilsētas pašvaldības savas pārraugāmās jomas ietvaros.

Pretendentiem līdz 30.06.2017. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas domes Labklājības departamentā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010; e-pasts: dl@riga.lv ar norādi „Sociālo pakalpojumu sektora ģimenēm un bērniem galvenā speciālista amata konkursam”:

-motivētu pieteikumu, profesionālo aprakstu (CV), izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,

-atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67105181

.......................................................................................................................................................

 

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas Sociālo pakalpojumu sektora ģimenēm un bērniem galvenā speciālista  amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:

Nodrošināt Rīgas domes noteiktās sociālās politikas īstenošanu sociālo pakalpojumu jomā ģimenēm un bērniem Rīgas pilsētas pašvaldībā

Prasības:

-Augstākā akadēmiskā/profesionālā izglītība sociālajā darbā (priekšroka tiks dota kandidātiem ar maģistra grādu);

-Praktiskā darba pieredze sociālajā jomā vismaz 2-3 gadi;

-Teicamas politikas plānošanas dokumentu un normatīvo tiesību aktu zināšanas sociālajā jomā, t.sk. sociālo pakalpojumu un bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī prasmes normatīvos tiesību aktus pielietot praksē;

-Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un pārskatus, kā arī vēlama pieredze tiesību aktu un metodiku izstrādē;

-Teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmatūru un biroja tehniku;

-Brīvi pārvalda valsts valodu;

-Krievu, angļu vai vācu valodas zināšanas – runāt, lasīt;

-Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;

-Spēja sistemātiski domāt un piedāvāt inovatīvus risinājumus;

-Zināšanas par bērnu vecumposmiem;

-Augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un teicamas komunikācijas spējas;

-Vēlama pieredze uzdevumu izpildes pārraudzībā.

Galvenie amata pienākumi:

-Metodoloģiski vadīt krīzes centrus, īslaicīgās uzturēšanas mītnes, krīzes tālruni, krīzes intervences pakalpojumu un nodrošināt sociālo pakalpojumu ģimenēm un bērniem kvalitātes kontroli;

-Piedalīties vienotas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanā Rīgas pilsētā, kā arī sadarbības veicināšanā starp institūcijām;

-Sagatavot normatīvo dokumentu projektus un metodiskos ieteikumus, kā arī pārraudzīt to praktisku realizāciju pēc apstiprināšanas;

-Izvērtēt un sniegt priekšlikumus par dažādu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, nepieciešamību pēc pakalpojumiem, pakalpojumu kvalitāti, kā arī sekmēt jaunu pakalpojumu attīstību;

-Sadarbībā ar citām valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī nevalstiskām organizācijām apkopot un analizēt informāciju par sociālajiem pakalpojumiem;

-Pārstāvēt Rīgas pilsētas pašvaldību savas pārraugāmās jomas ietvaros.

Pretendentiem līdz 30.06.2017. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas domes Labklājības departamentā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010; e-pasts: dl@riga.lv ar norādi „Sociālo pakalpojumu sektora ģimenēm un bērniem galvenā speciālista amata konkursam”:

-motivētu pieteikumu, profesionālo aprakstu (CV), izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,

-atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67105181

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Veikt sociālā darbinieka pienākumus

Galvenie amata pienākumi:
- Identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
- Atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- Sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- Informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- Organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- Apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības;
- Sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Mēs piedāvājam:
-mūsdienīgu darba vidi;
-lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
-stabilu atalgojumu;
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
-sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu;
-apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības pretendentiem:
- Augstākā (otrā līmeņa profesionālā) vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
- Prasme pielietot normatīvos aktus;
- Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules;
- Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- Labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
-Labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pretendentus dokumentus lūdzam iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010; fax: 67105053, e-pasts: PKVS@riga.lv  ar norādi „Sociālais darbinieks” amatam.
-motivētu pieteikumu,
-CV,
-izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.
Kontakttālrunis papildus informācijai: Inga Bērziņa, tālr. 67105695, Una Vingre tālr. 67037958.

Pielikums

...........................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā ergoterapeitu

Galvenie darba pienākumi:
1. Informēt klientus par viņu tiesībām saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, t.sk., sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem un par šo tiesību realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu saņemšanā.
2.Apsekot klientu dzīves vietā.
3.Sadarbībā ar klientu novērtēt klienta fizisko un garīgo veselības stāvokli, klienta personību un psiholoģiskās īpatnības, identificēt klienta pašaprūpes spējas un to trūkumu.
4.Novērtēt tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību un klienta mājokļa pielāgošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5.Traumu un balsta-kustību aparāta slimību profilaksei konsultēt klientus par ergonomikas principu ievērošanu darbā, sadzīves procesā, veicot pašaprūpi vai cita cilvēka aprūpi.
6.Pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu veikt ergoterapeita slēdziena vai izziņas sagatavošanu par Dienesta klienta funkcionālām spējām un/vai fiziskās vides izvērtēšanas rezultātiem u.c.

Prasības:
Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ergoterapijā.
Brīvi pārvalda valsts valodu;
Vēlamas labas krievu valodas zināšanas;
Prasme orientēties likumdošanā;
Teicamas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
Augsta saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei.

Mēs piedāvājam:
-profesionālo apmācību;
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- sociālās garantijas.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga-803 eur
Darba vieta - Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā „Avoti”.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” saimniecības nodaļa izsludina Apkopēja (uz noteiktu laiku) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Apkopēja amata pienākumu veikšana

Prasības:
- Vispārējā vidējā izglītība.
- Valsts valodas zināšanas atbilstoši 1. (zemākajai) pakāpei;
- Labas komunikācijas prasmes un augsta saskarsmes kultūra;
- Prast veikt uzkopšanas darbības;
- Prast lietot darbam izsniegto inventāru un iekārtas;
- Zināšanas par dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļiem un to pielietošanu.

Darbs saistīts ar kārtības un tīrības uzturēšanu, telpu apkopšanu ar rokām vai putekļu sūcēju, grīdu, durvju, sienu un griestu mazgāšanu, putekļu slaucīšanu, sadzīves atkritumu savākšanu un šķirošanu, konteineru iznešanu, atkritumu tvertņu mazgāšanu un dezinficēšanu, dušu, tualetes telpu un klozetes, izlietnes tīrīšanu, virsmu apstrādāšanu ar dezinfekcijas līdzekļiem.

Pretendentiem līdz 7.07.2017. plkst. 16.00 iesniegt RSAC „Stella maris”:
Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, e-pasts:stella.maris@riga.lv ar norādi „apkopēja amatam”:
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Sandra Slava, tālr. 67012615

........................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Aprūpētāja amata pienākumu veikšana

Prasības:
-Vispārējā vidējā izglītība, arodizglītība, vēlama kvalifikācijas apliecība;
-Valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei;
-Labas komunikācijas prasmes un augsta saskarsmes kultūra;
-Labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem un klientiem ar demenci.

Darbs saistīts ar mazkustīgo klientu aprūpi, palīdzēšanu ikdienas aktivitātēs (ģērbšanās, mazgāšanās), gultas veļas mainīšanu, kārtības uzturēšanu klientu dzīvojamās istabās, ēdienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugāmo klientu apsekošanu, kārtības un klusuma uzturēšanu atpūtas un nakts laikā.

Mēs piedāvājam:
-Atalgojumu atbilstoši ieguldītajam darbam un laikam;
-sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanu;
-pilnas slodzes darba laiku;
-darbam nepieciešamās apmācības;
-atsaucīgu kolēģu un vadības atbalstu;
-apmaksātu papildatvaļinājumu;
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā.

Pretendentiem līdz 7.07.2017. plkst. 16.00 iesniegt RSAC „Stella maris”:
Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi „aprūpētāja amatam”:
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Irita Intenberga, tālr. 67012672

.......................................................................................................................................................

 

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
•augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība (vēlams pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai sociālās aprūpes jomā),
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī.
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas,

Galvenie darba pienākumi:
•plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas,
•vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās,
•veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē,
•sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus,
•sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 29.06.2017. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Gunita Bramberga 67037066, Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

.....................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aukļa amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
•vidējā speciālā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība,
•vēlama praktiskā darba pieredze,
•teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem,
•prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas,
•prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku.

Galvenie darba pienākumi:
•kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā,
•pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību,
•veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām,
•palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā,
•palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās,
•atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes,
•atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 29.06.2017. plkst.17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aukļa amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Gunita Bramberga 67037066, Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

......................................................................................................................................................

 

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina
vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt iestādes bērnu un jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu un jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās.
Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
• prasme pielietot normatīvos dokumentus,
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
• vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).
Galvenie darba pienākumi:
• organizēt katram bērnam un jaunietim nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
• iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu un jauniešu personas lietu,
• kārtot ar bērnu un jauniešu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
• sadarboties ar citiem darbiniekiem, vadīt un pārraudzīt komandas darbu ar mērķi nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu vajadzībām,
• pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu vai jaunieti un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.
Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
• mūsdienīgu darba vidi,
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 29.06.2017. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu,
• profesionālo aprakstu (CV),
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Gunita Bramberga 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

........................................................................................................................................................

 

Rīgas Veselības Centrs