RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu apstrādes nolūks: līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.

Personas datu saņēmēji: atlases konkursa komisija

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 2 gadus.
......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" izsludina Veselības aprūpes struktūrvienības medicīnas māsas amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: sniegt medicīnisko palīdzību klientiem uzraudzīt viņus, ārstēt, konsultēt, kam tas nepieciešams.

Prasības pretendentiem:
• vidējā medicīniskā izglītība;
• valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa I pakāpei;
• labas krievu valodas zināšanas;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie amata pienākumi:
• veikt nepieciešamās medicīniskās manipulācijas;
• veikt nozīmēto medikamentu ievadīšanu enterāli (iekšķīgi), dementajiem klientiem, parenterāli vai intravenozi;
• veikt precīzu asins paraugu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai, nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai;
• veikt brūču apdari, pārsiešanas un citas medicīniskās procedūras;
• veikt medikamentu izsniegšanu.

Darba samaksa – stundas tarifa likme EUR 3.8959

Pretendentiem līdz 01.10.2018. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”: Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079, tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv, ar norādi „Medicīnas māsas amata konkursam”:
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai personāla speciāliste Kristīne Kokoreviča, Veselības struktūrvienības vadītāja Guna Gerķe, tālr. 67181052.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Uzkopšanas un apkalpojošās struktūrvienības Veļas mazgātāja (nepilna slodze) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: organizēt un vadīt veļas mazgātāju darbu, veikt veļas pieņemšanu, mazgāšanu un nodošanu, kontrolēt nepieciešamo materiālu darbam, to izlietojumu.

Prasības pretendentiem:
• vispārējā pamatizglītība;
• valsts valodas prasme I līmeņa A pakāpei;
• labas krievu valodas zināšanas;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie amata pienākumi:
• organizēt un vadīt veļas mazgātāju darbu;
• veikt klientu veļas pieņemšanu mazgāšanai no saimniecības pārziņiem; šķirot netīro veļu pēc veļas tīrības pakāpes;
• veļu skalot, mazgāt ar veļas mazgājamiem līdzekļiem, centrēt, žāvēt un gludināt; tīro veļu locīt un izsniegt saimniecības pārziņiem;
• mazgāt darbinieku speciālos darba apģērbus un struktūrvienību izmantoto citu veļu (dvieļus, galdautus, salvetes, paklājus u.c.).

Darba samaksa - EUR 215.50

Pretendentiem līdz 01.10.2018. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079, tālr. 67181954, uzkopšanas un apkalpojošas struktūrvienības vadītāja tālr. 20619705, e-pasts: kristine.kokorevica@riga.lv vai mezciems@riga.lv ar norādi "Veļas mazgātāja amata konkursam" uz nenoteiktu laiku, 0.5 slodze:
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Uzkopšanas un apkalpojošās struktūrvienības Apkopēja amata pretendentu konkursu (1 slodze)

Amata mērķis: nodrošināt uzkopšanas un apkalpojošā personāla struktūrvienības darbu Rīgas sociālās aprūpes centrā "Mežciems".

Prasības pretendentiem:
• vispārējā pamatizglītība;
• valsts valodas prasme I līmeņa A pakāpei;
• labas krievu valodas zināšanas;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie amata pienākumi:
• uzkopt RSAC "Mežciems" telpas – kabinetus, klientu dzīvojamās telpas, koplietošanas un citas telpas;
• kontrolēt uzkopto telpu tīrību;
• veikt dažādus darbus, lai uzturētu tīrību un kārtību; apkopj telpas, lietojot kopšanas inventāru, t.sk., grīdas mazgājamo mašīnu; mazgā grīdas; mazgā logus no iekšpuses un to rāmjus, palodzes; pulē mēbeles; veic sanitāro mezglu un citu telpu uzkopšanu saskaņā ar sanitāri tehniskajām prasībām; iztukšo atkritumu tvertnes.

Darba samaksa – 2.2795 EUR stundā

Pretendentiem līdz 01.10.2018. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954, e-pasts: kristine.kokorevica@riga.lv vai mezciems@riga.lv ar norādi "Apkopējas amata konkursam" uz nenoteiktu laiku:
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas. Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Saimniecības struktūrvienības Automobiļa vadītāja (nepilna slodze) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: veikt mantu un cilvēku pārvadājumus, atbildēt par automobiļa tehnisko kartību un dokumentācijas kārtošanu.

Prasības pretendentiem:
• vidējā izglītība, autovadītāja apliecība;
• valsts valodas zināšanas atbilstoši A līmeņa I pakāpei;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pastāvība uzdevumu izpildē un prasme plānot un organizēt savu darbu.

Galvenie amata pienākumi:
• veikt mantu un cilvēku pārvadājumus;
• palīdzēt klientiem iekāpt un izkāpt no automobiļa;
• atbildēt par uzticēto automobili, degvielas, smērvielu, rezerves daļu iekārtu , agregātu saglabāšanu,, kuri nodoti automobiļa vadītājam darba vajadzībām;
• atbildēt par automobiļa tehnisko kārtību un dokumentācijas kārtošanu;
• veikt izbraukums pēc saimnieciskās struktūrvienības vadītāja un citu struktūrvienību vadītāju norādījumiem.

Darba samaksa – stundas tarifa likme 3.2947 EUR stundā

Pretendentiem līdz 01.10.2018. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr. 67181954, saimniecības struktūrvienības vadītājs tel.nr. 67181961 e-pasts: kristine.kokorevica@riga.lv vai mezciems@riga.lv ar norādi "Automobiļa vadītājs" uz noteiktu laiku:
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas. Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
• augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība (vēlams pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai sociālās aprūpes jomā);
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
• elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas;
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes;
• augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas.

Galvenie darba pienākumi:
• plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas;
• vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās;
• veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē;
• sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus;
• sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• mūsdienīgu darba vidi;
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 16.10.2018. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667, Gunita Bramberga tālr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aukļa amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
• vidējā speciālā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība;
• vēlama praktiskā darba pieredze;
• teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem;
• prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas;
• prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku.

Galvenie darba pienākumi:
• kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā;
• pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību;
• veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām;
• palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā;
• palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās;
• atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes;
• atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• mūsdienīgu darba vidi;
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 16.10.2018. plkst.17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aukļa amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667, Gunita Bramberga tālr. 67037066

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina kvalificēta strādnieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt iestādes ēku un teritorijas apsaimniekošanas darbu izpildi.

Prasības:
• vēlama vidējā speciālā izglītība;
• vēlama praktiskā darba pieredze 1 gads;
• valsts valodas zināšanas;
• prasme veikt dažādus sadzīves remontdarbus;
• autovadītāja tiesības;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie darba pienākumi:
• nodrošināt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra ēku un teritorijas apsaimniekošanas darbu izpildi;
• pēc vadītāja norādījumiem veikt dažāda veida remontdarbus (sadzīves, santehniskos, galdniecības u.tml.);
• kontrolēt ēku ārējo komunikāciju un bērnu rotaļu konstrukciju tehnisko stāvokli un, ja nepieciešams, likvidēt konstatētos defektus.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• mūsdienīgu darba vidi;
• darba alga – 480.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem līdz 16.10.2018. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Kvalificēta strādnieka amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Aigars Sviķis tālr. 29449112; Gunita Bramberga tālr. 67037066; Zane Sudrabiņa- Prauliņa tālr. 67037667.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: veikt sociālā darbinieka pienākumus.

Galvenie amata pienākumi:
- identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
- atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības;
- sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Mēs piedāvājam:
- mūsdienīgu darba vidi;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu atalgojumu;
- braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
- sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība(otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā);
- prasme pielietot normatīvos aktus;
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
- ļoti labas (C1) latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
- labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pretendentus dokumentus lūdzam iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010; fakss: 67105053, e-pasts: PKVS@riga.lv ar norādi „Sociālais darbinieks” amatam.
- motivētu pieteikumu,
- CV,
- izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

...........................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Saimniecības struktūrvienības vadītāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: vadīt, organizēt, kontrolēt saimniecības struktūrvienības darbu, nodrošināt saimnieciski-tehnisko darbību Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”.

Prasības pretendentiem:
• augstākā vai vidējā profesionālā izglītība;
• labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Word, Excel, Horizon u.c.) un citu biroja tehniku;
• brīvi pārvalda valsts valodu un krievu valodas zināšanas – vismaz sarunvalodas līmenī;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme komunicēt ar cilvēkiem;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme plānot un organizēt savu un citu darbinieku darbu.

Galvenie amata pienākumi:
• plānot un vadīt iestādes saimniecības darbu, plānot finanšu līdzekļus, sadarbojoties ar iestādes finansistiem un kontrolēt izdevumus savas kompetences ietvaros;
• nodrošināt iestādes materiāltehnisko un finanšu resursu racionālu izmantošanu un saņemto pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu;
• organizēt iestādes ēku uzturēšanas, kopšanas, remonta, apsardzes pakalpojumus un citus, saistībā ar ēku ikdienas funkcionēšanu saistītos jautājumus;
• nodrošināt iestādes ēku elektroapgādes, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību, to uzturēšanu tehniskā darba kārtībā, avāriju un bojājumu novēršanu, kontrolēt šo sistēmu izmantošanu;
• kontrolēt iestādes ēku fasādes stāvokli, apkopot veicamo saimniecisko darbu un sīko remontdarbu nepieciešamību, veikt cenu aptaujas, organizēt remontdarbu tāmju sagatavošanu;
• veikt iestādē esošā inventāra, mēbeļu, iekārtu tehniskā stāvokļa apsekošanu un organizēt nepieciešamos sīkos remontus;
• veikt esošā inventāra, mēbeļu, iekārtu un tehnikas uzglabāšanu, uzskaiti un sadali saskaņā ar Iestādē pieņemto kartību;
• veikt iepirkumus elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) atbilstoši LR normatīvajiem aktiem;
• organizēt iestādes lietošanā esošo transporta līdzekļu tehnisko apkopi un remontus, tehniskās apskates, apdrošināšanu un savlaicīgu riepu nomaiņu;
• kontrolēt iestādes transporta līdzekļu lietošanu, ceļazīmes un degvielas izlietojumu;
• sagatavot tehniskās specifikācijas, piedalīts iepirkumos struktūrvienības kompetences ietvaros;
• organizēt un atbildēt par iestādes personāla iepazīstināšanu ar ievadinstrukcijām, ugunsdrošības un darba drošības instrukcijām, atbildēt par darba un ugunsdrošību Iestādē.

Darba samaksa: 870 EUR.

Iesniedzamie dokumenti:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV), norādot kur un kādā veidā iegūtas iepriekšminētās noteiktās prasmes;
• pieteikuma/motivācijas vēstule;
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Pieteikumi iesniedzami personīgi, sūtāmi pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: kristine.kokorevica@riga.lv vai mezciems@riga.lv. Pa pastu sūtītie un personīgi iesniedzamie pieteikumi un dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi – “Finanšu un plānošanas struktūrvienības vadītāja amata konkursam” līdz 2018. gada 24. septembrim plkst. 15.00. Personīgi un pa pastu: Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīga, LV – 1079. Tālrunis informācijai: 67181954, 67181953.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" Saimniecības nodaļas speciālista (remontstrādnieka) amata pretendentu konkurss

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" telpas un infrastruktūru darbības kārtībā.

Prasības:
- vispārējā vidējā, vidējā speciālā vai augstākā izglītība;
- pieredze tehniska rakstura darbos, kā priekšrocība pretendentu atlasē tiks dota pretendentiem, kuriem ir pieredze elektroiekārtu apkalpošanā un to remontdarbu veikšanā;
- valsts valodas zināšanas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasmes organizēt savu darbu;
- labas komunikācijas prasmes (spēja sadarboties ar kolēģiem un klientiem).

Galvenie amata pienākumi:
- piedalīties visu veidu remontdarbu veikšanā, t.sk. veikt sīkos remontdarbus, santehnikas nomaiņu, lampu, slēdžu, rozešu nomaiņu, sīko mēbeļu remontus, klientu palīglīdzekļu remontus, durvju un logu regulēšanu, slēdzeņu nomaiņu, kā arī īslaicīga saimnieciska rakstura darbu (preču iekraušana/izkraušana, mēbeļu pārvietošana, teritorijas uzkopšana) izpildē Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” (turpmāk – Centrs) telpās un teritorijā, kas saistīti ar infrastruktūras uzturēšanu un apkalpošanu;
- periodiski, savas kompetences ietvaros veikt Centra telpu apsekošanu, sekot inventāra (mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma) tehniskajam stāvoklim;
- veikt profilaktiskos pasākumus Centrā konstatēto tehnisko bojājumu novēršanai;
- operatīvi novērst tehniskas avārijas situācijas Centrā.

Darba samaksa: 520.00 EUR (profesijas kods 7119 03).

Pretendentiem līdz 25.09.2018. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā "Gaiļezers": Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079, Fax:67547750 vai nosūtot uz e-pastu: solvita.smilga@riga.lv ar norādi "Saimniecības nodaļas speciālista amata pretendentu konkursam": 
- profesionālās dzīves aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai personāla atlases jautājumos 67817054 un ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem 67536998, 67817099.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: aprūpētāja amata pienākumu veikšana.

Prasības:
- vispārējā vidējā izglītība, arodizglītība, vēlama kvalifikācijas apliecība;
- valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei;
- labas komunikācijas prasmes un augsta saskarsmes kultūra;
- labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem un klientiem ar demenci.

Darbs saistīts ar mazkustīgo klientu aprūpi, palīdzēšanu ikdienas aktivitātēs (ģērbšanās, mazgāšanās), gultas veļas mainīšanu, kārtības uzturēšanu klientu dzīvojamās istabās, ēdienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugāmo klientu apsekošanu, kārtības un klusuma uzturēšanu atpūtas un nakts laikā.

Pretendentiem līdz 01.10.2018. plkst. 16.00 iesniegt RSAC „Stella maris”:
Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, e-pasts stella.maris@riga.lv ar norādi „aprūpētāja amatam”:
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Irita Intenberga, tālr. 67012672, 29396536; Daira Bogdanova, tālr. 67026214. Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" izsludina Finanšu un plānošanas struktūrvienības vadītāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: vadīt finanšu un plānošanas struktūrvienības darbu - plānot, vadīt un organizēt finanšu plānošanas, prognozēšanas un analīzes procesus, vadīt un organizēt finanšu dokumentu plūsmu Rīgas sociālās aprūpes centrā "Mežciems" (turpmāk – Centrs), saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, Rīgas domes un Centra noteikto kārtību.

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība grāmatvedībā vai ar ekonomiku un finansēm saistītā nozarē;
• profesionālā kvalifikācija un vismaz 3 gadu darba pieredze ar ekonomiku un finansēm saistītā jomā;
• brīvi pārvalda valsts valodu;
• labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer, grāmatvedības programmu Horizon) un biroja tehniku;
• pieredze valsts pārvaldes un/vai pašvaldības darba organizācijā;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un padoto darbu.

Galvenie amata pienākumi:
• Plānot, vadīt, koordinēt un kontrolēt RSAC “Mežciems” finanšu un plānošanas struktūrvienības darbu.
• Organizēt, pārraudzīt un vadīt RSAC “Mežciems” finanšu plānošanas, prognozēšanas un analīzes procesus.
• Vadīt RSAC “Mežciems” budžeta sastādīšanas procesu.
• Kontrolēt RSAC “Mežciems” budžeta izpildi – finanšu līdzekļu sadali un izlietojumu.
• Vadīt un organizēt RSAC “Mežciems” finanšu dokumentu plūsmu ar Labklājības departamentu (turpmāk tekstā – LD).
• Vadīt un organizēt RSAC “Mežciems” grāmatvedības dokumentu plūsmu ar Finanšu departamenta Grāmatvedības uzskaites pārvaldi (turpmāk tekstā – FD).
• Regulāri analizēt un sniegt RSAC „Mežciems” direktoram finansiālās un saimnieciskās darbības izvērtējumu.
• Kontrolēt piešķirto finanšu līdzekļu ekonomisku un pareizu izlietojumu paredzētajiem mērķiem.
• Klasificēt saņemtos apgādes dokumentus pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
• Kontrolēt budžeta tāmes izpildi ik mēnesi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai – no programmas HORIZON.
• Kontrolēt noliktavas nomenklatūru kustību programmā HORIZON.
• Reģistrēt, ievadīt Līgumu sistēmā saimnieciskos līgumus un kontrolēt līgumu izpildi.
• Ievadīt Centra klientu līgumus programmā HORIZON.
• Sagatavot klientu pensiju izmaksu sarakstu no programmas HORIZON.
• Iesniegt FD avansa norēķinu dokumentus.
• Kontrolēt debitoru un kreditoru uzskaiti.
• Kontrolēt iestādes transporta līdzekļiem paredzētā finansējuma izlietojumu.
• Sagatavot tehniskās specifikācijas, piedalīts iepirkumos struktūrvienības kompetences ietvaros.

Darba samaksa – 1080 EUR.

Pretendentiem/-ēm iesniedzamie dokumenti:
• pieteikuma/motivācijas vēstule;
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV), norādot kur un kādā veidā iegūtas iepriekšminētās noteiktās prasmes;
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
• valsts valodas zināšanu apliecinošs dokuments, ja izglītība nav iegūta valsts valodā;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Pieteikumi iesniedzami personīgi, sūtāmi pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: kristine.kokorevica@riga.lv vai mezciems@riga.lv. Pa pastu sūtītie un personīgi iesniedzamie pieteikumi un dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi – "Finanšu un plānošanas struktūrvienības vadītāja amata konkursam" līdz 2018.gada 21.septembrim plkst. 15.00.
Personīgi un pa pastu: Rīgas sociālās aprūpes centrā "Mežciems", Malienas ielā 3A, Rīga, LV – 1079. Tālrunis informācijai: 67181954, 67181953.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.

.......................................................................................................................................................

Biedrība „Latvijas Samariešu Apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „MĀRAS CENTRS” aicina darbā sociālo darbinieku

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs" darbojas kopš 2006. gada 10. jūlija. „Māras centrs" sniedz īslaicīgu sociālo, psiholoģisko un sociālpedagoģisko palīdzību krīzes situācijā nonākušiem bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem un sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem.

Galvenie darba pienākumi:
• uzņemt krīzes centrā klientu;
• nodrošināt atbalstu un palīdzību, izvērtējot katra klienta individuālās vajadzības un sociālo situāciju;
• vadīt darbu ar gadījumu krīzes centrā, sadarbojoties ar klienta ģimeni, speciālistiem un institūcijām;
• piedalīties starpinstitucionālās un starpprofesionāļu sadarbības sapulcēs;
• piesaistīt nepieciešamos resursus darbā ar klientu;
• pārstāvēt klienta intereses citās institūcijās;
• darbs ar dokumentāciju.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība specialitātē vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• pieredze darbā ar ģimenēm ar bērniem;
• prasmes ātri reaģēt stresa situācijās;
• teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• labas datorlietotāja iemaņas un prasme strādāt ar visa veida biroja tehniku.

Piedāvājam:
• radošu darbu Rīgā (Āgenskalnā) uz pilnu darba slodzi;
• stabilu atalgojumu;
• sakārtotu un atbilstošu darba vidi;
• atsaucīgu un zinošu darba kolektīvu;
• iespēju pilnveidot un attīstīt savas prasmes un zināšanas.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2018. gada 24. septembrim uz e-pastu: mcentrs@samariesi.lv.

Sīkāka informācija, zvanot pa tālr.67609260 vai rakstot uz e-pastu: mcentrs@samariesi.lv.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” veselības aprūpes nodaļa izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amata pretendentu konkursu (profesijas kods 2221 01)

Amata mērķis: nodrošināt RSAC „Stella maris” klientiem nepārtrauktu un kvalitatīvu veselības aprūpi.

Prasības:
- augstākā profesionālā izglītība (vēlams maģistra grāds); ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts;
- valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe;
- labas krievu valodas zināšanas;
- praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi;
- zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā;
- prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
- zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
- augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Piedāvājam:
- darbu uz nenoteiktu laiku;
- stabilu atalgojumu (880.00 EUR, pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
- apmācības, supervīzijas;
- atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz 24.09.2018. plkst. 16.00 iesniegt RSAC “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi „Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amatam”:
- motivētu pieteikumu;
- profesionālo aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikāta kopijas un informāciju par reģistru;
- atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. 67012698.
Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa izsludina sociālā rehabilitētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: sociālā rehabilitētāja amata pienākumu veikšana.

Prasības:
- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
- valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei;
- pārzināt sociālā darba, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes darba procesa norisi;
- pārzināt sociālās rehabilitācijas mērķus, uzdevumus, funkcijas un metodes.

Galvenie amata pienākumi:
- piedalīties klientu individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
- sekot klientu rehabilitācijas procesa norisei un veikt ierakstus aktivitātes klientu kartēs;
- motivēt klientu iesaistīšanos viņu sociālās rehabilitācijas procesā;
- organizēt un vadīt nodarbības klientu brīvā laika pavadīšanai Centrā, kā arī ārpus tās;
- organizēt un vadīt darba terapiju;
- veicināt klientu sociālo prasmju saglabāšanu un pilnveidi;
- attīstīt un uzlabot klientu sociālās un saskarsmes prasmes;
- veicināt un uzlabot klientu pašaprūpes iemaņu saglabāšanu.

Piedāvājam:
- darbu dinamiskā un profesionālā kolektīvā;
- stabilu atalgojumu 650 eiro apmērā (1.0 slodze);
- sociālās garantijas.

Pretendentiem līdz 24.09.2018. plkst. 16.00 iesniegt RSAC “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi „sociāla rehabilitētāja amatam”:
- motivētu pieteikumu; 
- profesionālo aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
- atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai:
Irita Intenberga, tālr. 67012672, 29396536; Daira Bogdanova, tālr. 67026214

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu trūkumā nonākušām personām;
 • novērtēt personas/ ģimenes sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • pieņemt un reģistrēt sociālās palīdzības pieprasītāja iesniegumus ;
 • veikt piešķirtās un saņemtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti;
 • sniegt precīzas un klientam saprotamas atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība;
 • izcila saskarsmes kultūra;
 • spēja strādāt stresa apstākļos;
 • prasmi rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
 • vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei;
 • prasme strādāt ar datoru;
 • precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:

 • profesionālo apmācību;
 • lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
 • stabilu darbu;
 • mūsdienīgu darba vidi;
 • sociālās garantijas;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • veselības polisi;
 • braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga – 715. 00 eur (pirms nodokļu nomaksas)
Darba vieta – Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu , pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

 

Rīgas Veselības Centrs