RSAC “Stella maris” sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Aprūpētāja amata pienākumu veikšana

Prasības:
- Vispārējā vidējā izglītība, arodizglītība, vēlama kvalifikācijas apliecība;
- Valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei;
- Labas komunikācijas prasmes un augsta saskarsmes kultūra;
- Labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem un klientiem ar demenci.

Darbs saistīts ar mazkustīgo klientu aprūpi, palīdzēšanu ikdienas aktivitātēs (ģērbšanās, mazgāšanās), gultas veļas mainīšanu, kārtības uzturēšanu klientu dzīvojamās istabās, ēdienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugāmo klientu apsekošanu, kārtības un klusuma uzturēšanu atpūtas un nakts laikā.

Pretendentiem līdz 30.04.2018. plkst. 16.00 iesniegt RSAC „Stella maris”:
Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, e-pasts stella.maris@riga.lv ar norādi „aprūpētāja amatam”:
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Irita Intenberga, tālr. 67012672, 29396536, Daira Bogdanova, tālr. 67026214
Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Sociālās aprūpes struktūrvienības Sociālā aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:
Identificēt klienta pašaprūpes spējas, sadarbībā ar sociālā darba specialistiem izstrādāt klienta
individuālo sociālās aprūpes programmu

Prasības pretendentiem:
•augstākā vai pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (kvalifikācija - sociālais aprūpētājs vai sociālais darbinieks/sociāli karitatīvais darbinieks);
•brīvi pārvaldīt valsts valodu;
•labas krievu valodas zināšanas;
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
•pārzināt sociālā darba, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesu norisi, pielietot sociālā darba prasmes un metodes;
•orientēties sociālajā likumdošanā;
•prasme risināt konfliktsituācijas;
•spēja veikt klientu funkcionālā stāvokļa novērtējumu, rezultātu dokumentēšanu un sociālās aprūpes procesa izvērtējumu;
•spēja sagatavot atskaites par aprūpes procesa nodrošināšanu;
•pielietot datoru un biroja tehniku dokumentu noformēšanā.

Galvenie amata pienākumi:
•plānot sociālās aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības;
•atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām noteikt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa vai atsevišķu pakalpojumu nepieciešamību;
•organizēt sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu;
•novērtēt, kā mainās klienta iespējas aprūpēt sevi, un attiecīgi mainīt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa apjomu un saturu;
•novērtēt klientu apmierinātību ar sociālās aprūpes pakalpojumiem;
•izstrādāt klientiem individuālos aprūpes plānus;
•sekot veļas tīrībai un higiēnas līdzekļu pareizai lietošanai;
•piedalīties starpprofesionāļu komandas darbā;
•informēt sociālā darba speciālistus, veselības aprūpes speciālistus par aprūpes aktualitātēm, klientu sociālajām un veselības problēmām.

Pretendentiem līdz 02.05.2018. plkst. 15.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079; tālr.67181954,
e-pasts: kristine.kokorevica@riga.lv ar norādi „Sociālā aprūpētāja amata konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinoša dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.....................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Veselības aprūpes struktūrvienības medicīnas māsas amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:
Sniegt medicīnisko palīdzību klientiem uzraudzīt viņus, ārstēt, konsultēt, kam tas
nepieciešams.

Prasības pretendentiem:
•Vidējā medicīniskā izglītība;
•Valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa I pakāpei;
•Labas krievu valodas zināšanas;
•Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•Pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie amata pienākumi:
•Veikt nepieciešamās medicīniskās manipulācijas.
•Veikt nozīmēto medikamentu ievadīšanu enterāli (iekšķīgi), dementajiem klientiem, parenterāli vai intravenozi.
•Veikt precīzu asins paraugu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai, nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai;
•Veikt brūču apdari, pārsiešanas un citas medicīniskās procedūras.
•Veikt medikamentu izsniegšanu.

Pretendentiem līdz 30.04.2018. plkst. 15.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”: Malienas ielā 3.A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954 e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Medicīnas māsas amata konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinoša dokumenta kopijas,
atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.
•Kontakttālrunis papildus informācijai personāla speciāliste Kristīne Kokoreviča, Veselības struktūrvienības vadītāja Guna Gerķe 67181052

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” Saimniecības nodaļas saimniecības pārziņa (uz noteiktu laiku) amata pretendentu konkurss

Amata mērķis: Nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” klientu kvalitatīvas aprūpes vajadzībām nepieciešamo inventāru un higiēnas preces, rūpēties par klientu un koplietošanas telpu uzturēšanu kārtībā.

Prasības:
-vispārējā vidējā, vidējā speciālā vai augstākā izglītība,
-valsts valodas prasmes atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam,
-svešvalodas (vēlams krievu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī,
-vēlama pieredze darbā, kas saistīts ar inventāra izsniegšanu,
-patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu,
-labas komunikācijas prasmes (spēja sadarboties ar kolēģiem un klientiem).

Galvenie amata pienākumi:
-organizēt saimniecisko darbu Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers” (turpmāk – Centrs) konkrēti ierādītajā darba vietā (stāvā, korpusā, nodaļā),
-nodrošināt netīrās un tīrās veļas uzskaiti, šķirošanu un sagādi,
-veikt veļas ratu dezinfekciju pirms tīrās veļas saņemšanas,
-veikt rakstisku pieprasījumu sagatavošanu atbilstoši nepieciešamībai,
-piedalīties Centra jauno klientu uzņemšanā, nodrošinot klientu personīgo mantu uzskaiti,
-veikt klientu veļas marķēšanu,
-sekot Centra klientu kustībai, nodrošināt aktuālu vizuālu informāciju par klientiem,
-sekot, lai klienti neveic darbības, kas ir pretrunā ar Centra klientu iekšējās kārtības noteikumiem,
-nodrošināt mazgājamo un dezinfekcijas līdzekļu telpu uzkopšanai izsniegšanu apkopējiem,
-nodrošināt materiālu un inventāra kustības uzskaiti un sagatavot pārskatus par to.

Pretendentiem līdz 26.04.2018. plkst.17:00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079, Fax:67547750, vai nosūtot uz e-pastu: iveta.pusmucane@riga.lv ar norādi “Saimniecības nodaļas saimniecības pārziņa amata (uz noteiktu laiku) pretendentu konkursam”:
-Profesionālās dzīves aprakstu (CV);
-Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai personāla atlases jautājumos 67818025 un ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem 67817099.

.....................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” Veselības aprūpes nodaļas masiera amata (0.5 slodze) pretendentu konkurss

Amata mērķis: Sniegt kvalitatīvu masāžas pakalpojumu Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” (turpmāk – Centrs) klientiem.

Prasības:
-profesionālā medicīniskā izglītība un specializācija masāžā;
-darba pieredze masiera amatā ne mazāk kā 1 gads;
-reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
-valsts valodas zināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
-patstāvība uzdevumu izpildē;
-prasme organizēt savu darbu;
-labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
-pielietot masāžas veidus un to izpildes tehniku atkarībā no klienta pašsajūtas un diagnozes, atbilstoši ārsta norādījumiem;
-novērtēt klienta veselības stāvokli pirms masāžas (paaugstināta temperatūra, galvas reiboņi, slikta pašsajūta);
-izvērtēt iepriekšējās masāžas rezultātus un noteikt masāžas laiku un kursa ilgumu;
-dokumentēt veikto masāžu;
-izskaidrot klientam masāžas iedarbības pamatprincipus un veicināt aktīvu un apzinātu līdzdalību atveseļošanās procesā.

Pretendentiem līdz 03.05.2018. plkst.15:00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079 vai nosūtot uz e-pastu: iveta.pusmucane@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas masiera amata (05.slodze) pretendentu konkursam”:
-Profesionālās dzīves aprakstu (CV);
-Izglītību apliecinošu dokumentu un sertifikāta kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai personāla atlases jautājumos 67817025.

......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” Veselības aprūpes nodaļas fizioterapeita amata uz noteiktu laiku pretendentu konkurss

Amata mērķis: Nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” (turpmāk – Centrs) klientu funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu, novērtēšanu un ārstēšanu, palīdzēt pacientam atgūt zaudēto funkciju, mazināt tās trūkumu vai to kompensēt.

Prasības:
-profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita profesionālā kvalifikācija;
-reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
-valsts valodas zināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
-patstāvība uzdevumu izpildē;
-prasme organizēt savu darbu;
-labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
-veikt Centra klientu funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu, novērtēšanu un ārstēšanu, palīdzēt pacientam atgūt zaudēto funkciju, mazināt tās trūkumu vai to kompensēt;
-novērtēt un veikt ikdienas fizioterapijas nodarbību uzskaiti Centra klientiem;
-konsultēt Centra klientus par vingrinājumu veikšanu patstāvīgi;
-noteikt īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, sastādīt programmu to īstenošanai;
-nodarbību laikā sekot Centra klientu veselības stāvoklim.

Pretendentiem līdz 03.05.2018. plkst.15:00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079 vai nosūtot uz e-pastu: iveta.pusmucane@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas fizioterapeita amata uz noteiktu laiku pretendentu konkursam”:
-Profesionālās dzīves aprakstu (CV);
-Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-Atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darbavietas vai CV norādīt personas, kas var sniegt rekomendējoša rakstura informāciju.

Kontakttālruņi papildus informācijai personāla atlases jautājumos 67817025.

.......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa izsludina sociālā rehabilitētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Sociālā rehabilitētāja amata pienākumu veikšana

Prasības:
- Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
- Valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei;
- Pārzināt sociālā darba, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes darba procesa norisi;
- Pārzināt sociālās rehabilitācijas mērķus, uzdevumus, funkcijas un metodes.

Galvenie amata pienākumi:
- Piedalīties klientu individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
- Sekot klientu rehabilitācijas procesa norisei un veikt ierakstus aktivitātes klientu kartēs;
- Motivēt klientu iesaistīšanos viņu sociālās rehabilitācijas procesā;
- Organizēt un vadīt nodarbības klientu brīvā laika pavadīšanai Centrā, kā arī ārpus tās;
- Organizēt un vadīt darba terapiju;
- Veicināt klientu sociālo prasmju saglabāšanu un pilnveidi;
- Attīstīt un uzlabot klientu sociālās un saskarsmes prasmes;
- Veicināt un uzlabot klientu pašaprūpes iemaņu saglabāšanu.

Piedāvājam:
- Darbu dinamiskā un profesionālā kolektīvā;
- Stabilu atalgojumu 650 eiro apmērā (1.0 slodze);
- Sociālās garantijas.

Pretendentiem līdz 30.04.2018. plkst. 16.00 iesniegt RSAC “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi „sociāla rehabilitētāja amatam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.
Kontakttālrunis papildus informācijai:
Irita Intenberga, tālr. 67012672; 29396536; Daira Bogdanova, tālr. 67026214
Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt sociālā darba ar klientu norisi Centra klientu dzīves kvalitātes uzlabošanai

Prasības:
-Profesionālā augstākā izglītība sociālajā vai karitatīvajā sociālajā darbā (Otrā līmeņa profesionālā izglītība), vēlams maģistra grāds;
-Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1 pakāpe;
-Labas krievu valodas zināšanas, – lasīt, runāt, vēlamas angļu/vācu valodas zināšanas.
-Iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Outlook Express un Internet Explorer lietošana) un biroja tehniku.
-Augsta saskarsmes kultūra, organizatora spējas un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
-Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.
-Prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi.
-Praktiskā darba pieredze sociālā darba jomā 3 gadi.

Darbs saistīts ar kvalitatīva sociālā darba pakalpojumu norises nodrošināšanu Centrā, kas paredz klientu dzīves kvalitātes uzlabošanu, organizējot starpprofesionālas komandas darbu, apkopojot klientu dokumentus un sniedzot konsultācijas.

Pretendentiem līdz 30.04.2018. plkst. 16.00 iesniegt RSAC “Stella maris”:
Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi „sociālā darbinieka amatam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.
Kontakttālrunis papildus informācijai: Irita Intenberga, tālr. 67012672, 29396536

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

 

.....................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
•augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība (vēlams pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai sociālās aprūpes jomā),
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī.
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas,

Galvenie darba pienākumi:
•plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas,
•vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās,
•veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē,
•sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus,
•sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 08.05.2018. plkst.17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667, Gunita Bramberga tālr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aukļa amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
•vidējā speciālā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība,
•vēlama praktiskā darba pieredze,
•teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem,
•prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas,
•prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku.

Galvenie darba pienākumi:
•kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā,
•pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību,
•veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām,
•palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā,
•palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās,
•atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes,
•atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 08.05.2018. plkst.17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aukļa amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667, Gunita Bramberga tālr.67037066

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

.................................................................................................................................................... 

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina kvalificēta strādnieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt iestādes ēku un teritorijas apsaimniekošanas darbu izpildi.

Prasības:
•vēlama vidējā speciālā izglītība,
•vēlama praktiskā darba pieredze 1 gads,
•valsts valodas zināšanas,
•prasme veikt dažādus sadzīves remontdarbus,
•autovadītāja tiesības,
•patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie darba pienākumi:
•nodrošināt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra ēku un teritorijas apsaimniekošanas darbu izpildi,
•pēc vadītāja norādījumiem veikt dažāda veida remontdarbus (sadzīves, santehniskos, galdniecības u.tml.),
•kontrolēt ēku ārējo komunikāciju un bērnu rotaļu konstrukciju tehnisko stāvokli un, ja nepieciešams, likvidēt konstatētos defektus.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•darba alga – 480.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem līdz 08.05.2018. plkst.18.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Kvalificēta strādnieka amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Aigars Sviķis 29449112; Gunita Bramberga 67037066; Zane Sudrabiņa- Prauliņa tālr. 67037667.

.....................................................................................................................................................

 

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt Krīzes centrā ievietoto bērnu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
•otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
•prasme pielietot normatīvos dokumentus,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
•labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
•uzņemt jaunos bērnu Krīzes centrā, nodrošinot tiesisku pamatu bērna uzturēšanās nepieciešamībai Krīzes centrā,
•identificēt Krīzes centrā ievietotā bērna sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma gaitu,
•noteikt palīdzības formas bērnam krīzes situācijās,
•identificēt sociālo resursu sistēmas un palīdzošo profesionāļu komandu,
•organizēt katram bērnam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
•iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu personas un sociālo lietu,
•kārtot ar bērnu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
•pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 27.04.2018. plkst.16.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667, Gunita Bramberga tālr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

.................................................................................................................................................. 

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina apkopēja amata pretendentu konkursu (0,5 slodze)

Amata mērķis: Nodrošināt ierādītajās telpās tīrību un kārtību.

Prasības:
•vidējā izglītība,
•valsts valodas zināšanas,
•patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie darba pienākumi:
•plānot, organizēt un veikt telpu uzkopšanas un dezinficēšanas darbus saskaņā ar sanitārām normām,
•ikdienā uzturēt tīrību un kārtību koplietošanas sanitārajās telpās, rūpēties, lai to iekārtas būtu lietošanas kārtībā,
•veikt savlaicīgu papīrgrozu iztukšošanu un telpaugu laistīšanu.

Pretendentiem līdz 27.04.2018. plkst.16.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Apkopēja amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•lūdzam CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667, Gunita Bramberga 67037066.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Veikt sociālā darbinieka pienākumus

Galvenie amata pienākumi:
- Identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
- Atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- Sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- Informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- Organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- Apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības;
- Sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Mēs piedāvājam:
-mūsdienīgu darba vidi;
-lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
-stabilu atalgojumu;
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
-sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu;
-apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības pretendentiem:
- Augstākā (otrā līmeņa profesionālā) vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
- Prasme pielietot normatīvos aktus;
- Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules;
- Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- Labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
-Labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pretendentus dokumentus lūdzam iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010; fax: 67105053, e-pasts: PKVS@riga.lv  ar norādi „Sociālais darbinieks” amatam.
-motivētu pieteikumu,
-CV,
-izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.
Kontakttālrunis papildus informācijai: Inga Bērziņa, tālr. 67105695, Una Vingre tālr. 67037958.

Pielikums

...........................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā ergoterapeitu

Galvenie darba pienākumi:
1. Informēt klientus par viņu tiesībām saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, t.sk., sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem un par šo tiesību realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu saņemšanā.
2.Apsekot klientu dzīves vietā.
3.Sadarbībā ar klientu novērtēt klienta fizisko un garīgo veselības stāvokli, klienta personību un psiholoģiskās īpatnības, identificēt klienta pašaprūpes spējas un to trūkumu.
4.Novērtēt tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību un klienta mājokļa pielāgošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5.Traumu un balsta-kustību aparāta slimību profilaksei konsultēt klientus par ergonomikas principu ievērošanu darbā, sadzīves procesā, veicot pašaprūpi vai cita cilvēka aprūpi.
6.Pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu veikt ergoterapeita slēdziena vai izziņas sagatavošanu par Dienesta klienta funkcionālām spējām un/vai fiziskās vides izvērtēšanas rezultātiem u.c.

Prasības:
Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ergoterapijā.
Brīvi pārvalda valsts valodu;
Vēlamas labas krievu valodas zināšanas;
Prasme orientēties likumdošanā;
Teicamas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
Augsta saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei.

Mēs piedāvājam:
-profesionālo apmācību;
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- sociālās garantijas.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga-803 eur
Darba vieta - Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā „Āgenskalns”.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

.......................................................................................................................................................

 

Rīgas Veselības Centrs