RSAC “Stella maris” izsludina veselības aprūpes nodaļas fizioterapeita amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt klientu vispārējā fiziskā stāvokļa saglabāšanu un/vai uzlabošanu, slimību un traumu profilaksi fizioterapijas ietvaros. Nodrošināt funkcionālās rehabilitācijas sniegšanu pēc traumām, akūtu un hronisku slimību periodā, izmantojot funkcionālos palīglīdzekļus. Balstoties uz klientu funkcionālo veselības stāvokli, izstrādāt rekomendācijas klientiem, sociālās un veselības aprūpes personālam.

Prasības:
•fizioterapeits ar 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību;
•vismaz 1gada praktiskā darba pieredze fizioterapeita darbā;
•vēlama pieredze darbā ar veciem cilvēkiem un personām ar invaliditāti;
•patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
•augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta;
•krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Darbs saistīts ar RSAC ”Stella maris” klientiem, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas vecuma personām un citām personām, kuras ir iesaistītas klientu aprūpes un rehabilitācijas procesos.

Fizioterapeitam piedāvājam: pilnas slodzes darba laiku, atalgojumu 780 EUR mēnesī, atsevišķu fizioterapeita kabinetu, atsaucīgus un laipnus kolēģus.

Pretendentiem līdz 29.09.2017. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centra “Stella maris” Rīgā, Birzes ielā 54, LV-1016 vai nosūtot uz e-pastu: stella.maris@riga.lv ar norādi „Fizioterapeita amata konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personu, pie kuras vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Veselības aprūpes nodaļas vadītāja, vecākā medicīnas māsa Ilze Andersone, 67026203

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina automobiļa vadītāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt struktūrvienības bērnu, darbinieku un materiālo vērtību nogādāšanu noteiktās vietās.

Prasības:
•vidējā izglītība;
•B un D kategorijas autovadītāja tiesības;
•valsts valodas zināšanas;
•patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie darba pienākumi:
•nodrošināt struktūrvienības bērnu, darbinieku un materiālo vērtību nogādāšanu noteiktās vietās atbilstoši maršrutam;
•patstāvīgi plānot maršrutus;
•palīdzēt autotransporta iekraušanas - izkraušanas darbos;
•nepieciešamības gadījumā veikt darba pienākumus ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās.

Pretendentiem līdz 20.09.2017. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Automobiļa vadītāja amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, vadītāja apliecības kopija,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Gunita Bramberga 67037066, Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667.

......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” Saimniecības nodaļas speciālista amata pretendentu konkurss

Amata mērķis: Nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” telpas un infrastruktūru darbības kārtībā.

Prasības:
-vispārējā vidējā, vidējā speciālā vai augstākā izglītība,
-pieredze tehniska rakstura darbos, kā priekšrocība pretendentu atlasē tiks dota pretendentiem, kuriem ir pieredze elektroiekārtu apkalpošanā un to remontdarbu veikšanā,
-valsts valodas zināšanas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam,
-svešvalodas (krievu) zināšanas sarunvalodas līmenī,
-patstāvība uzdevumu izpildē un prasmes organizēt savu darbu,
-labas komunikācijas prasmes (spēja sadarboties ar kolēģiem un klientiem).

Galvenie amata pienākumi:
-piedalīties visu veidu remontdarbu veikšanā, t.sk. veikt sīkos remontdarbus, santehnikas nomaiņu, lampu, slēdžu, rozešu nomaiņu, sīko mēbeļu remontus, klientu palīglīdzekļu remontus, durvju un logu regulēšanu, slēdzeņu nomaiņu, kā arī īslaicīga saimnieciska rakstura darbu (preču iekraušana/izkraušana, mēbeļu pārvietošana, teritorijas uzkopšana) izpildē Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” (turpmāk – Centrs) telpās un teritorijā, kas saistīti ar infrastruktūras uzturēšanu un apkalpošanu,
-periodiski, savas kompetences ietvaros veikt Centra telpu apsekošanu, sekot inventāra (mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma) tehniskajam stāvoklim,
-veikt profilaktiskos pasākumus Centrā konstatēto tehnisko bojājumu novēršanai,
-operatīvi novērst tehniskas avārijas situācijas Centrā.

Pretendentiem līdz 01.09.2017. plkst.16:00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079, Fax:67547750, vai nosūtot uz e-pastu: solvita.smilga@riga.lv ar norādi “Saimniecības nodaļas speciālista amata pretendentu konkursam”:
-Profesionālās dzīves aprakstu (CV);
-Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-Atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, kas var sniegt rekomendējoša rakstura informāciju.
Kontakttālruņi papildus informācijai personāla atlases jautājumos 67817054 un ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem 67536998.

........................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests meklē papildinājumu savā komandā un aicina pievienoties savam kolektīvam 
KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS SPECIĀLISTU

Galvenie darba pienākumi:
-nodrošināt Dienesta kvalitātes vadības sistēmas procesu izveidi, ieviešanu un uzturēšanu, procesu aprakstu aktualizēšanu un jaunu procesu aprakstu izstrādi;
-sadarbībā ar Dienesta vadību organizēt KVS iekšējos auditus, pasākumus, apmācības u.c.
aktivitātes;
-nodrošināt klientu prasību apzināšanu Dienestā;
-veicināt visu līmeņu Dienesta darbinieku izpratni par KVS jautājumiem un motivēt Dienesta darbiniekus KVS pilnveidošanai;
-pārraudzīt Dienesta darbības organizēšanu, resursus, dokumentāciju un citus faktorus, atbilstoši KVS noteiktajiem principiem;
-nodrošināt Dienesta kvalitātes politikas realizēšanu;
-nodrošināt komunikāciju par kvalitātes jautājumiem visā Dienestā;
-iepazīstināt darbiniekus ar spēkā esošiem Dienesta iekšējiem reglamentējošiem aktiem;
-vadīt Dienesta realizēto procesu dokumentēšanu, nodrošināt regulāru tās aktualizēšanu;
-sagatavot un uzturēt informatīvo materiālu izvietošanai uz informatīvajiem stendiem.

Prasības kandidātiem:
Izglītība – augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība kvalitātes vadības jomā
- prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
- profesionālās zināšanas par kvalitātes vadību atbilstoši ISO 9001:2008 standarta „Kvalitātes pārvaldības sistēmas ” pamatprincipiem, standarta prasībām, to ieviešanu, atbilstošo dokumentāciju, iekšējiem un ārējiem auditiem, to veikšanu, kā arī spēja šīs zināšanas lietot praksē;
- Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku;
- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros;
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un pārskatus;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā;
-augsta saskarsmes kultūra un teicamas lietišķās komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam:
- profesionālo apmācību;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu darbu;
- sociālās garantijas.

Darba laiks - pilna slodze
Darba vieta - Rīgas Sociālā dienests, Baznīcas iela 19/23.
Darba alga- EUR 850.00

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv līdz 29. augustam.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu!

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aukļa amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
•vidējā speciālā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība,
•vēlama praktiskā darba pieredze,
•teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem,
•prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas,
•prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku.

Galvenie darba pienākumi:
•kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā,
•pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību,
•veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām,
•palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā,
•palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās,
•atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes,
•atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 31.08.2017. plkst.17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aukļa amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667, Gunita Bramberga tālr.67037066

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
•augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība (vēlams pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai sociālās aprūpes jomā),
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī.
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas,

Galvenie darba pienākumi:
•plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas,
•vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās,
•veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē,
•sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus,
•sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 31.08.2017. plkst.17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667, Gunita Bramberga tālr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt iestādes bērnu un jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu un jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
•otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
•prasme pielietot normatīvos dokumentus,
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
•vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
•labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
•organizēt katram bērnam un jaunietim nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
•iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu un jauniešu personas lietu,
•kārtot ar bērnu un jauniešu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
•sadarboties ar citiem darbiniekiem, vadīt un pārraudzīt komandas darbu ar mērķi nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu vajadzībām,
•pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu vai jaunieti un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 31.08.2017. plkst.17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:
motivētu pieteikumu,
profesionālo aprakstu (CV),
izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667, Gunita Bramberga tālr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

......................................................................................................................................................

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas Sociālo pakalpojumu sektora ģimenēm un bērniem galvenā speciālista amata pretendentu konkursu
(uz noteiktu laiku)

Amata mērķis: Nodrošināt Rīgas domes noteiktās sociālās politikas īstenošanu sociālo pakalpojumu jomā ģimenēm un bērniem Rīgas pilsētas pašvaldībā

Prasības:
•Augstākā akadēmiskā/profesionālā izglītība sociālajā darbā (priekšroka tiks dota kandidātiem ar maģistra grādu);
•Praktiskā darba pieredze sociālajā sistēmā 2-3 gadi;
•Teicamas politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu zināšanas sociālajā jomā, t.sk. sociālo pakalpojumu un bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī prasme normatīvos tiesību aktus pielietot praksē;
•Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un pārskatus, kā arī vēlama pieredze tiesību aktu un metodiku izstrādē;
•Teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmatūru un biroja tehniku;
•Brīvi pārvalda valsts valodu;
•Krievu, angļu vai vācu valodas zināšanas – runāt, lasīt;
•Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
•Spēja sistemātiski domāt un piedāvāt inovatīvus risinājumus;
•Zināšanas par bērnu vecumposmiem;
•Augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un teicamas komunikācijas spējas;
•Vēlama pieredze uzdevumu izpildes pārraudzībā.

Galvenie amata pienākumi:
•Metodoloģiski vadīt dienas centrus un dienas aprūpes centrus, ģimenes asistenta pakalpojumu ģimenēm ar bērniem, sociālā darba pakalpojumu ārstniecības iestādēs bērniem, Rīgas Sociālā dienesta sociālo darbinieku darba ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, līgumorganizācijas, kuras sniedz sociālos pakalpojumus bērniem, ar funkcionāliem traucējumiem un nodrošināt sociālo pakalpojumu ģimenēm un bērniem kvalitātes kontroli;
•Piedalīties vienotas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanā Rīgas pilsētā, kā arī sadarbības veicināšanā starp institūcijām;
•Sagatavot normatīvo dokumentu projektus un metodiskos ieteikumus, kā arī pārraudzīt to praktisku realizāciju pēc apstiprināšanas;
•Izvērtēt un sniegt priekšlikumus par dažādu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, nepieciešamību pēc pakalpojumiem, pakalpojumu kvalitāti, kā arī sekmēt jaunu pakalpojumu attīstību;
•Sadarbībā ar citām valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām apkopot un analizēt informāciju par sociālajiem pakalpojumiem;
•Pārstāvēt Rīgas pilsētas pašvaldības savas pārraugāmās jomas ietvaros.

Pretendentiem līdz 28.08.2017. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas domes Labklājības departamentā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010; Fax: 67105199, e-pasts: dl@riga.lv ar norādi „Galvenā speciālista amata konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo dzīves aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67106181

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” veselības aprūpes nodaļa izsludina medicīnas māsas amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus Centra klientu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Prasības:
-Vidējā vai augstākā profesionālā izglītība, Ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts.;
-Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe;
-Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi;
-Zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā;
-Prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
-Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
-Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
-Zināšanas par dezinfekcijas, higiēnas līdzekļiem.

Darbs saistīts ar kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu norises nodrošināšanu Centrā, kas paredz klientu dzīves kvalitātes uzlabošanu, pastāvīgi veicot ārsta nozīmētās ordinācijas, ārstnieciskās manipulācijas, dokumentējot katrā veselības aprūpes posmā padarīto darbu, nodrošinot informācijas pieejamību aprūpē iesaistītajam personālam.

Piedāvājam:
-darbu uz nenoteiktu laiku;
-sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanu;
-stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
-apmācības, supervīzijas;
-atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus;
-apmaksātu papildatvaļinājumu;
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas sabiedriskajā transportā.

Pretendentiem līdz 29.08.2017. plkst. 16.00 iesniegt RSAC “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi „medicīnas māsas amatam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikāta kopijas un informāciju par reģistru,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.
Kontakttālrunis papildus informācijai: Veselības aprūpes nodaļas vadītāja Ilze Andersone, tālr. 67026203.

Sazināsimies ar atbilstošākajiem pretendentiem.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Veikt sociālā darbinieka pienākumus

Galvenie amata pienākumi:
- Identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
- Atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- Sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- Informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- Organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- Apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības;
- Sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Mēs piedāvājam:
-mūsdienīgu darba vidi;
-lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
-stabilu atalgojumu;
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
-sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu;
-apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības pretendentiem:
- Augstākā (otrā līmeņa profesionālā) vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
- Prasme pielietot normatīvos aktus;
- Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules;
- Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- Labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
-Labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pretendentus dokumentus lūdzam iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010; fax: 67105053, e-pasts: PKVS@riga.lv  ar norādi „Sociālais darbinieks” amatam.
-motivētu pieteikumu,
-CV,
-izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.
Kontakttālrunis papildus informācijai: Inga Bērziņa, tālr. 67105695, Una Vingre tālr. 67037958.

Pielikums

...........................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā ergoterapeitu

Galvenie darba pienākumi:
1. Informēt klientus par viņu tiesībām saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, t.sk., sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem un par šo tiesību realizācijas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem sociālo pakalpojumu saņemšanā.
2.Apsekot klientu dzīves vietā.
3.Sadarbībā ar klientu novērtēt klienta fizisko un garīgo veselības stāvokli, klienta personību un psiholoģiskās īpatnības, identificēt klienta pašaprūpes spējas un to trūkumu.
4.Novērtēt tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību un klienta mājokļa pielāgošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5.Traumu un balsta-kustību aparāta slimību profilaksei konsultēt klientus par ergonomikas principu ievērošanu darbā, sadzīves procesā, veicot pašaprūpi vai cita cilvēka aprūpi.
6.Pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu veikt ergoterapeita slēdziena vai izziņas sagatavošanu par Dienesta klienta funkcionālām spējām un/vai fiziskās vides izvērtēšanas rezultātiem u.c.

Prasības:
Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ergoterapijā.
Brīvi pārvalda valsts valodu;
Vēlamas labas krievu valodas zināšanas;
Prasme orientēties likumdošanā;
Teicamas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
Augsta saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei.

Mēs piedāvājam:
-profesionālo apmācību;
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- sociālās garantijas.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga-803 eur
Darba vieta - Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā „Avoti”.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

.......................................................................................................................................................

 

Rīgas Veselības Centrs