Informācija trauksmes cēlējiem

2019. gada 1. maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums (turpmāk – Likums). Likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiktu celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju aizsardzību.

Trauksmes cēlējs ir ikviena fiziska persona, kura, pildot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu.

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu.

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:
• amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu:
• korupciju;
• krāpšanu;
• publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
• izvairīšanos no nodokļu samaksas;
• sabiedrības veselības apdraudējumu, pārtikas drošības apdraudējumu, būvniecības drošības apdraudējumu, vides drošības apdraudējumu, darba drošības apdraudējumu, sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
• cilvēktiesību pārkāpumu;
• pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
• pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
• konkurences tiesību pārkāpumu.

Par trauksmes ziņojumu nav uzskatāms anonīms ziņojums.

Trauksmes cēlēju kontaktpersona Rīgas domes Labklājības departamentā (turpmāk - Departaments) ir Finanšu nodaļas vadītāja vietniece Benita Brūdere.

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana:
Papīra formā:
Izmantojot pastkasti "Trauksmes cēlēju ziņojumiem", kas atrodas Departamenta 3. stāvā pie 314. kabineta.
Elektroniski – nosūtot uz Departamenta īpaši izveidoto e-pastu trauksmes cēlēju ziņojumiem ldtrauksme@riga.lv.
Mutiski/klātienē. Ziņojumu var sniegt kontaktpersonai mutiski un iesniegt klātienē. Ja ziņojumu sniedz mutiski, pēc tā izklāstīšanas kontaktpersona ziņojumu pieraksta.
E-pasta saturam un pastkastei var piekļūt tikai Departamenta kontaktpersona Benita Brūdere.
Trauksmes celšanai izmantot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, to var lejupielādēt ŠEIT.

Visplašāko informāciju par trauksmes celšanu atradīsiet trauksmes celšanas mājas lapā.

 

Rīgas Veselības Centrs