Rekvizīti

Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ. Nr.: LV 90011524360

Rīgas domes Labklājības departaments

Baznīcas iela 19/23,Rīga , LV-1010

Luminor Bank AS

Kods: NDEALV2X

Konts: LV08NDEA0021500018010

Iestādes kods: 212

 

Rīgas Veselības Centrs