Rekvizīti

Rīgas domes Labklājības departaments

Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV–1010
Reģ.Nr.90000055224
NORDEA BANK AB Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
LV08NDEA0021500018010

 

Rīgas Veselības Centrs