Publiskie iepirkumi

RD Labklājības departamenta iepirkumi publicēti Rīgas pašvaldības mājas lapas sadaļā Iepirkumi/Labklājības departaments/Iepirkumi (skatīt šeit)

Aktuālais Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns izvietots EIS.

Informācija piegādātājiem, kuri plāno iesniegt piedāvājumus Labklājības departamenta iepirkumos:
Piedāvājumus pasūtītājam iespējams iesniegt tikai elektroniski (Elektronisko iepirkumu sistēmā – EIS). Papīra formā piedāvājumus iesniegt nav iespējams.
Piegādātājam, lai iesniegtu piedāvājumu, ir jābūt reģistrētam EIS. Aicinām savlaicīgi veikt reģistrāciju (sīkāka informācija par reģistrāciju EIS pieejama šeit).

Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2018. gadam grozīts 15.11. (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2018. gadam grozīts 10.08. (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2018. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2017. gadam grozīts 30.08. (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2017. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2016. gadam (lasīt vairāk)

RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA CENU APTAUJA

Nr.p.k.

Publicēšanas datums

Nosaukums

Plašāka informācija

1.

22.05.2019.

„Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar demenci”

Lasīt vairāk

2.

12.06.2019.

"Agrīnās intervences programma bērniem ar garīgās attīstības un uzvedības traucējumiem un viņu ģimenēm"

Lasīt vairāk

 

Rīgas Veselības Centrs