Publiskie iepirkumi

RD Labklājības departamenta iepirkumi publicēti Rīgas pašvaldības majas lapas sadaļā Iepirkumi/Labklājības departaments/Iepirkumi (skatīt šeit)

Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2018. gadam grozīts 15.11. (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2018. gadam grozīts 10.08. (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2018. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2017. gadam grozīts 30.08. (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2017. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2016. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2015. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2014. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2013. gadam (lasīt vairāk)

 

Rīgas Sociālā dienesta cenu aptaujas

 

Nr.p.k.

Publicēšanas datums

Nosaukums

Plašāka informācija

1.

07.12.2018.

„Aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums"

Lasīt vairāk

2.

10.12.2018.

"Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem psiholoģiskā konsultēšana"

Lasīt vairāk

3.

10.12.2018.

"Sociālās rehabilitācijas un apmācības pakalpojums bērniem ar kustību traucējumiem"

Lasīt vairāk

4.

11.12.2018.

"Narkologa konsultācijas"

Lasīt vairāk

5. 

11.12.2018.

"Nodarbinātības atbalsta pakalpojums personām ar invaliditāti, Rīgas Sociālā dienesta klientiem 2019.gadā"

Lasīt vairāk

6.

12.12.2018.

"Pilngadīgu personu t.sk. ar bezdarba problēmām psiholoģiskā konsultēšana"

Lasīt vairāk

7.

12.12.2018.

"Ģimeņu un bērnu psiholoģiskā izpēte un atzinuma sniegšana vardarbības gadījumā"

Lasīt vairāk

8.

12.12.2018.

"Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļu klientu - bērnu un pilngadīgu personu (vecāku, aizbildņu) sociālpsiholoģiskā konsultēšana ģimenēm ar bērniem"

Lasīt vairāk

 

Rīgas Veselības Centrs