Pretkorupcijas pasākumu plāns 2015. – 2017.gadam

Rīgas domes Labklājības departamenta pretkorupcijas pasākumu plāns 2015.-2017. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2015. gadā (lasīt vairāk)

Aktualizēts Rīgas domes Labklājības departamenta pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2017. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016. gadā (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2017. gadā (lasīt vairāk)

Rīgas domes Labklājības departamenta pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas Sociālā dienesta pretkorupcijas pasākumu plāns 2015.-2017. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas Sociālā dienesta pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2015. gadā (lasīt vairāk no 1.-8. lpp un 9. - 16. lpp)

Aktualizēts Rīgas Sociālā dienesta pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2017. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas Sociālā dienesta pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016. gadā (lasīt vairāk )

Rīgas Sociālā dienesta pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas Sociālā dienesta pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2017.gadā (lasīt vairāk)

RSAC "Gaiļezers" pretkorupcijas pasākumu plāns 2015.-2017. gadam (lasīt vairāk)

RSAC "Gaiļezers" pretkorupcijas pasākumu plāna aizpilde 2015. gadā (lasīt vairāk)

Aktualizēts RSAC "Gaiļezers" pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2017. gadam (lasīt vairāk)

RSAC "Gaiļezers" pretkorupcijas pasākumu plāna aizpilde 2016. gadā (lasīt vairāk)

RSAC "Gaiļezers" pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. gadam (lasīt vairāk)

RSAC "Gaiļezers" pretkorupcijas pasākumu plāna aizpilde 2017. gadā (lasīt vairāk)

Rīgas patversme pretkorupcijas pasākumu plāns 2015.-2017. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas patversme pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2015. gadā (lasīt vairāk)

Aktualizēts Rīgas patversme pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2017. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas patversme pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016. gadā (lasīt vairāk)

Rīgas patversme pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas patversme pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2017. gadā (lasīt vairāk)

RSAC "Mežciems" pretkorupcijas pasākumu plāns 2015.-2017. gadam (lasīt vairāk)

RSAC "Mežciems" pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2015. gadā (lasīt vairāk)

Aktualizēts RSAC "Mežciems" pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2017. gadam (lasīt vairāk)

RSAC "Mežciems" pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016. gadā (lasīt vairāk)

RSAC "Mežciems" pretkorupcijas pasākumu plāns -2017. gadam (lasīt vairāk)

RSAC "Mežciems" pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2017. gadā (lasīt vairāk)

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pretkorupcijas pasākumu plāns 2015.-2017. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2015. gadā (lasīt vairāk)

Aktualizēts Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2017. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016. gadā (lasīt vairāk)

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. gadam (lasīt vairāk)

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2017. gadā (lasīt vairāk)

RSAC "Stella maris" pretkorupcijas pasākumu plāns 2015.-2017. gadam (lasīt vairāk)

RSAC "Stella maris" pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2015. gadā (lasīt vairāk)

Aktualizēts RSAC "Stella maris" pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2017. gadam (lasīt vairāk)

RSAC "Stella maris" pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016. gadā (lasīt vairāk)

RSAC "Stella maris" pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. gadam (lasīt vairāk)

RSAC "Stella maris" pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2017. gadā (lasīt vairāk)

 

 

Rīgas Veselības Centrs