Darbinieki

Rīgas domes Labklājības departaments Baznīcas ielā 19/23, LV 1010, e-pasts dl@riga.lv darbiniekiem: vards.uzvards@riga.lv

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis Kabinets
Direktore Irēna Kondrāte 67105150 301

Iedzīvotāju informēšanas nodaļa. Bezmaksas informatīvais tālrunis - 80005055

Nodaļas vadītāja Lita Brice 67105925
mob. tālr. 26385691
311
Galvenais speciālists Linda Veržbicka 67105925 311
Galvenais speciālists Aina Žubeviča 67105196 306
Galvenais speciālists Alvīna Geida 67105989 306

Personāla un kvalitātes vadības nodaļa

Nodaļas vadītāja Liene Baumane 67105190 303
Kvalitātes vadītāja Iveta Grauduma 67105626 303
Direktora palīgs Eva Kārlsone 67105151 300
Galvenā speciāliste Maija Goča 67105178 200
Galvenais lietvedības speciālists Kristīne Ločmele-Manevska 67105152 305

Juridiskā nodaļa

Nodaļas vadītājs Laura Kalniņa 67181398 304
Galvenā juriste nodaļas vadītājas vietniece Maija Smeltere 67037427 308
Galvenā juriste tiesvedības jomā Valentīna Vanaga 67105154 307
Galvenā speciāliste-eksperte Saimone Pavlova 67105197 308

Iekšējā audita nodaļa

Nodaļas vadītāja Lilita Lejiete 67105920 314
Auditore - eksperte Gundega Klauža 67105090 314

Tehniskā nodaļa

Nodaļas vadītāja Irēna Anaškēviča 67105171 108
Nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Krasts 67105168 9
Saimniecības pārzinis Guntis Linters 67026349 209
Autovadītājs Jānis Skuja 67026349 209

Finanšu nodaļa

Nodaļas vadītāja Daina Nereta 67105153 310
Nodaļas vadītāja vietniece Benita Brūdere 67105159 313
Galvenā speciāliste-eksperte Anita Zīda 67105163 309
Galvenā finanšu speciāliste Santa Nevarževska 67105923 313
Galvenā speciāliste-eksperte Kristīne Stahanova 67105161 309
Projektu koordinācijas sektors
Galvenais speciālists, projektu vadītājs Andris Izinkēvičs 67105166 312
Galvenais speciālists Diāna Grencmane 67105164 312
Galvenais speciālists Aija Vecenāne 67037114 312

Veselības pārvalde

Pārvaldes priekšniece, departamenta direktora vietniece Inga Solovjova 67105191 215

Veselības aprūpes pieejamības uzraudzības nodaļa

Nodaļas vadītāja Gunta Grīsle 67105173 214
Galvenā speciāliste-eksperte Sanija Ruduka 67012575 214

Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļa

Nodaļas vadītāja, pārvaldes priekšnieka vietniece Vivita Ķīkule 67105174 217
Galvenā speciāliste-eksperte Rūta Ligere 67105845 218
Projektu vadītāja Diāna Koerna 67181859 216
Galvenā speciāliste Līga Priedīte 67105193 213
Galvenā speciāliste-eksperte Anna Auziņa 67181860 213
Galvenā speciāliste Alise Dūdiņa 67105414 213
Galvenā speciāliste Inita Zaltāne 67105873 218
Galvenā speciāliste-eksperte Inese Upelniece 67037318 216

Apmācību un informācijas sektors

Sektora vadītāja, nodaļas vadītāja vietniece Ieva Grietēna 67037319 213
Galvenais speciālists Roberts Šļivka 67012080 213
Galvenā speciāliste Gunta Purvēna 67105680 216

Sociālā pārvalde

Pārvaldes priekšnieks-departamenta direktora vietnieks Mārtiņš Moors 67105177 201

Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļa

Nodaļas vadītāja, pārvaldes priekšnieka vietniece Ruta Klimkāne 67105209 210

Sociālo pakalpojumu sektors ģimenēm un bērniem

Sektora vadītāja Agnese Igaune 67105181 206
Galvenā speciāliste-eksperte Sandra Rancāne 67105155 206
Galvenā speciāliste Inga Ešenvalde 67105281 207
Galvenā speciāliste Līga Sarkanbārde 67105156 207

Sociālo pakalpojumu sektors pilngadīgām personām

Sektora vadītāja, nodaļas vadītājas vietniece Velga Rudzīte 67105186 212
Galvenā speciāliste Ilona Dzene 67105179 212
Galvenais speciālists - eksperts Aldis Strapcāns 67105373 211
Galvenā speciāliste Zenta Čevere 67105188 211
Galvenā speciāliste Taiga Kantāne 67105180 211
Galvenais speciālists Edgars Kainaizis 67105169 205
Galvenais speciālists Raimonds Smagars 67105141 205
Galvenā speciāliste Līga Birnbauma 67105175 205

Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa

Nodaļas vadītāja  Baiba Skuja 67105182 203
Nodaļas vadītājas vietniece Antuāna Kalvišķe 67105183 204
Galvenā speciāliste Valda Apšeniece 67105208 208
Galvenā speciāliste Liliāna Silava 67105184 204
Galvenā speciāliste-eksperte Laima Līduma 67012087 208

Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļa

Nodaļas vadītājs Juris Osis 67105283 202
Galvenā speciāliste-eksperte Skarleta Kalniņa 67181373 202
Galvenā speciāliste-eksperte Dace Samete 67105423 107
Galvenais speciālists - eksperts Maksims Zolovs 67105429 107

Projekts "Proti un Dari"

Projekta vadītāja Gunta Grīnhofa 67012022 7

Projekts "Mēs par veselīgu Rīgu"

Projekta vadītāja Nikola Tilgale-Platace 67181396 109
Projekta koordinators Ilona Segliņa 67037314 109
Projekta koordinators Katerina Žiga 67181312 109
Projekta finansists Astra Ozola 67012943 109

 

Rīgas Veselības Centrs