Budžets

Ar Rīgas domes Labklājības departamenta 2017. gada budžetu var iepazīties Rīgas domes mājas lapā www.riga.lv sadaļā Budžets - Rīgas pilsētas pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām (3. pielikumā no 21. lpp.līdz 23. lpp).

 

Rīgas Veselības Centrs