Rīgas domes Labklājības departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā iestāde Rīgas pilsētas pašvaldībai noteiktās kompetences ietvaros sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes pieejamības, veselības veicināšanas un profilakses, tostarp atkarību izplatības ierobežošanas un iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanas jautājumos.

Labklājības departamenta mērķis ir izveidot stabilu un atbildīgu sociālo sistēmu, kura sniedz materiālo nodrošinājumu minimālā līmenī, kā arī atbalstu sociālo problēmu risināšanā un personu sociālās funkcionēšanas spēju samazināšanās gadījumā, nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību un veselības veicināšanas pasākumus.

Labklājības departamenta darbības prioritātes ir noteiktas Rīgas pilsētas attīstības stratēģijā, Rīgas pilsētas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas attīstības stratēģijā, kā arī citos plānošanas dokumentos.

Labklājības departaments ir tieši pakļauts Rīgas domes priekšsēdētājam, tā darbību pārrauga Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja.

Labklājības departamenta funkcijas:
* sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas organizēšana Rīgas iedzīvotājiem;
* metodoloģiskā vadīšana un konsultatīvs atbalsts sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem;
* veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana;
* Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselības veicināšana un slimību profilakse;
* nodarbinātības jautājumu koordinācija Rīgas pašvaldībā;
* bērnu tiesību aizsardzība atbilstoši kompetencei;
* ģimeņu atbalsta sistēmas Rīgas pašvaldībā;
* finanšu vadības nodrošināšana Rīgas pašvaldībā sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, kā arī veselības jomā;
citu normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšana.

2017. gada sākumā Labklājības departamentā strādāja 65 speciālisti, viņu vidū 60 darbinieki ar augstāko izglītību,  no tiem 28 darbinieki ar maģistra un divi ar doktora grādu, 5 ar vidējo speciālo izglītību. 2017. gadā 2 darbinieki turpina izglītību doktorantūrā.

Atbilstoši Darba likuma 133. panta ceturtajai daļai, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 15.06.2016. rīkojumu Nr.342 ,,Par darbadienas parcelšanu 2017.gadā" un Rīgas domes priekšsēdētāja 04.11.2016. rīkojumu Nr,236-r ,,Par darbadienas parcelšanu 2017. gadā" - Pārcelt Rīgas domes Labklājības departamenta darba dienu no piektdienas, 05.05,2017., uz sestdienu, 13.05.2017.

Rīgas domes Labklājības departaments veic izziņas par pienākuma izpildes vērtību sagatavošana un izsniegšana pēc Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju pieprasījuma.Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)
Izziņa nepieciešama pie uzturlīguma noslēgšanas un pie īpašuma un ķīlas tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.
Pienākuma izpildes vērtība (euro) tiek noteikta ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes publicēto nabadzības riska slieksni par iepriekšējo gadu. Visiem Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem pienākuma izpildes vērtība ir noteikta vienāda.
Izziņai par pienākuma izpildes vērtību tiek noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta 2.daļas 4.punktu (informācija par fiziskas personas privāto dzīvi).Izziņas par pienākuma izpildes vērtību sagatavošana un izsniegšana pēc Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju pieprasījuma.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Lai sagatavotu izziņu par pienākuma izpildes vērtību ir nepieciešams sniegt informāciju par personu datiem, kuras slēdz uzturlīgumu (vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese).
Izziņa nepieciešama pie uzturlīguma noslēgšanas un pie īpašuma un ķīlas tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.
Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
E-Pasts - dl@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas domes Labklājības departamentu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
Klātiene - Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (2.stāvs 200.kab.)
Tālrunis - +371 67105178

 

Rīgas domes Labklājības departamenta amatpersonu pieņemšanas laiki

 

Nr.p.k. Amatpersona Pieņemšanas diena,
tālrunis
Pieņemšanas
laiks
Pieņemšanas vieta
1.

RD Labklājības departamenta direktore
Irēna Kondrāte

Pirmdiena, pēc iepriekšēja pieraksta,67105151 15.00 – 17.00 Baznīcas ielā 19/23,
3.stāvs 301.kab.
2. RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, direktora vietnieks
Mārtiņš Moors
Piektdiena, pēc iepriekšēja pieraksta, 67105178 09.30 – 11.30 Baznīcas ielā 19/23,
2.stāvs 201.kab.
3. RD Labklājības departamenta Veselības pārvaldes priekšniece, direktora vietniece
Inga Solovjova
Pirmdiena, pēc iepriekšēja pieraksta, 67105191 15.00 – 17.00 Baznīcas ielā 19/23,
2.stāvs 215.kab.

 

 

Rīgas Veselības Centrs