Atbalstītie NVO projekti

Atbalsīto nevalstisko organizāciju saraksts no programmas "Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām" 2016. gadā

1.kārta – 15.marts
Nr.p.k. Iesniedzējs Pasākums/ Pakalpojums Piešķirtais finansējums EUR
1 Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība "VIGOR"  3 sociālās integrācijas pasākumi - "Vigoriāde - 9", pasākums un ekskursija "Iepazīsti Latviju, izjūti komandas darba garu un biedra atbalstu" un  "Gada noslēguma atskaite un Ziemassvētki". 1 500
2 Latvijas Dermatovenerologu asociācija 13.Baltijas Dermatovenerologu ārstu kongress Rīgā, 2016.g. 21.-23.jūnijā. 1 500
3 Biedrības senioru klubs "Rudens"  Pasākums "Seniori - ar mīlestību dzimtenei". 1 500
4 Latvijas Neredzīgo biedrība Pasākumam "Gaiša, gaiša uguns deg tumšajā kaktiņā". (faktiski Strazdumuižas kluba uzturēšanas izdevumiem - komunālie maksājumi EUR 740 un izmaksām, kas saistītas ar Lielās talkas īstenošanu EUR 750). 1 500
5 Biedrība "Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas Pensionāru biedrība"  Zemgales priekšpilsētas Pensionāru biedrības integrācijas pasākumi 2016.gadā. 1 500
6 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Invalīdu biedrība (RLIB) Biedrības darbībai 2016.gadā. 1 500
7 Biedrība Latvijas Multiplās sklerozes asociācija Rīgas Zemgales nodaļa Pasākums "Latgales burvība".  1 500
8 Biedrība Latvijas Multiplās sklerozes asociācija  Biedrības administratīvā darba veikšanai (telpu nomai 6 mēn.) 460
9 Dambretistu biedrība "Dāma" Atbalsts dambretistu biedrības "Dāma" pasākumiem un darbības nodrošināšanai. 798
10 Biedrība Latvijas Bērniem ar Kustību traucējumiem Sociālās integrācijas pasākums bērniem, jauniešiem ar invaliditāti - kustību  un garīgās veselības traucējumiem - "Mātes diena - 2016". 1 500
11 Biedrība "Latvijas teātra darbinieku savienība" Atbalsts Latvijas teātra darbinieku savienībai un vecbiedru sociālā rehabilitācija.  1 500
12 Latvijas Profesionālā Baleta asociācija Latvijas Profesionālā Baleta asociācijas senioru kopā saiešanas/Saieti. 1 500
13 Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienība "Aizvējš". Invalīdu apvienība "Aizvējš" 2016. 1 500
14 Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Pensionāru biedrība Pieredzes apmaiņa un atbalsts darbības nodrošināšanai. 1 500
15 Biedrība "Latvijas Nacionālo partizānu apvienība" Latvijas Nacionālo partizānu apvienības valdes pārvēlēsanas pasākums un atbalsts darbības nodrošināšanai 720
16 Latvijas Politiski represēto apvienību (LPRA) nodaļa "Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Politiski represēto biedrība" Sociālais atbalsts darbības nodrošināšanai un savstarpējā integrēsanas politiski represētajām personām. 1 500
17 Biedrība "Laimes loks" Rīgas pilsētas bērnu un senioru sadraudzības pasākumi 1 350.00
18 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Tautas veselības gadagrāmata 2017 1 500
19 Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija" Daiļamatniecības izstrādājumu salons "Saulgrieze" atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti 1 500
20 Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" Bezmaksas laikraksta pacientiem un viņu tuviniekiem "Pacienta balss" izveide, izdošana un izplatīšana 1 500
21 Biedrība "Latvijas Politiski represēto apvienība" Atbalsts darbības nodrošināšanai, Ikšķiles salidojuma noorganizēšanai un citiem biedrības biedru pasākumiem 1 500
22 Nodibinājums "Ilgtspējīgas attīstības fonds" Traumatisma profilakses programma pirmskolas vecuma bērnu un topošajiem vecākiem "Pirmais solis - drošs!" 1 494
23 Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība MOTUS VITA Tehnisko palīglīdzekļu centrs MOTUS VITA 1 500
24 Latvijas Audžuģimeņu biedrība Katram savs Everests II 1 470
25 Hroniski slimo bērnu draugu biedrība "SŪRĀBELE" "Jau vaļā ziemai vārti" 930.69
26 Tautas Palīdzības fonds Sociālās integrācijas pasākumi maznodrošinātajām ģimenēm ar bērniem un palīdzība organizācijas darbības nodrošināšanai 1 500
27 Politiski represēto biedrība "Kurzemes rajona Politiski represēto klubs" Dzīvesstāstu atmiņu krājums, piemiņas un svētku pasākumu organizēšana 2016.g. 1 500
28 Biedrība "Veselībai un attīstībai" Veselības veicināšanas semināri sievietēm grūtniecības periodā 1 363.66
29 Latvijas traumatologu ortopēdu asociācija 8. Ikgadējā Latvijas Traumatologu ortopēdu konference 1 303.55
30 Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte" Bērnu bruņinieku turnīrs "Rolanda kauss 2016" 1 500
31 Rīgas Politiski represēto biedrība Rīgas Politiski represēto biedrības darbības nodrošināšanai un pasākumiem 1 500
32 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas Pensionāru apvienība Vecie ļaudis, pastrādāsim un papriecāsimies! 1 500
33 Biedrība "Latvijas Senioru deju apvienība" Izglītojošais seminārs "Dejas sēdus" 1 500
34 Biedrība "Svētā Jāņa Palīdzība" Brauciens uz I starptautisko Mākslas Festivālu "Citādā māksla" Pleskavā, Krievijā 1 500
35 Latvijas Autisma apvienība, biedrība Radošo darbnīcu cikls "Vizuālā atbalsta materiālu darbnīcas pozitīvai uzvedībai bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem" 1 500
36 Biedrība "Saules zīmes" Psiholoģiskā atbalsta grupa cilvēkiem ar depresiju 1 300
37 Nodibinājums "Bīskapa Boļeslava Sloskāna garīgā un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas un saglabāšanas fonds" Kampaņa "Katram bērnam sava ģimene" - 2016 1 250
38 Biedrība "Ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem Saknes" Ģenētiski pārmantotu slimību pacientu atbalsta diena Rīgā 1 190
39 Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra" Starptautiskā konference "Kur esam un kurp dodamies? Uz ģimenes vajadzībām balstītu pakalpojumu attīstību" 1 318
40 Ģimenes attīstības un kultūras centrs ALISE Izbraukuma ekskursijas nepilnām ģimenēm ar bērniem 1 350
41 Biedrība "Rīgas Kurzemes rajona Pensionāru apvienība" Iegūstam paši un dalāmies ar citiem 1 500
42 Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) Rīgas pilsētas organizācija Paldies par iespēju! 1 500
2. kārta - 15. jūnijs
1 Senioru biedrība "Gudrības avots" "Aktīva dzīve senioriem" 1 400
2 Rīgas Pensionāru savienība "Uz vēju pilsētu Liepāju" 1 500
3 Biedrība "Latvijas un Krievijas sadarbības asociācija" Komunālo maksājumu un komunikācijas pakalpojumu apmaksa biedrības biroja telpām 1 500
4 Biedrība "Rīgas Sporta veterānu klubs" Atbalsts Rīgas Sporta veterānu klubam un to biedru veselīga dzīvesveida veicināšanai 1 500
5 Biedrība "Latvijas Fizioterapeitu asociācija" (LFA) Vispasaules fizioterapijas dienai veltītā Latvijas fizioterapeitu konference 1 500
6 Lielo ģimeņu centrs "Ģimenes atbalsts" Labdarības pasākums "Sveika, skola!" 1 368
7 Rīgas Latgales priekšpilsētas Politiski Represēto biedrība Biedrības 2016.gada darbības nodrošināšana 1 500
8 Atbalsta biedrība "Caur visām grūtībām kopā" "Ciemos pie straušiem", "Pūkains ceļojums", "Ziemassvētku pasaka" 1 130
9 Nodibinājums "Samāriešu fonds" Samāriešu fonda sociāli mazaizsargāto atbalsts 1 500
10 Biedrība "Rīgas Aktīvo Senioru Alianse" Lietuvas un Latvijas senioru sadraudzība 1 500
11 Biedrība "Speciālo palīglīdzekļu parks" Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana Rīgas iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucējumiem 1 500
12 "Alianse Latvija bez bāreņiem" Mentoru programma "Viena cerība" 1 499.50
13 Biedrība "DIA+LOGS", atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS Dziedam kopā 1280
14 Latvijas celiakijas biedrība "Dzīve bez glutēna" Informatīvo materiālu druka jauno ar celiakiju diagnosticēto bērnu un viņu vecāku izglītošanai 905.60
15 Biedrība Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība (LDĢB Apvienība) Konference "No ģimenei draudzīgas pašvaldības uz ģimenei draudzīgu valsti un ģimenei draudzīgu Eiropu" 1 500
16 Nodibinājums "Fonds Mammām un Tētiem" Žurnāls topošajiem un jaunajiem vecākiem "Mammām un Tētiem" 1 500
17 Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība "Redzi mani" "Redzi mani aktīvu" 1 152
18 Latvijas celiakijas pacientu atbalsta biedrība "Gluten - Free Experts" 80% Informatīvo bukletu izdošana "Palīdzi man draudzēties ar celiakiju" 672
    4. kārta - 15.novembris  
1 Kara dienesta un darba veterānu biedrība "Veterāns" Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas sarīkojums pensionāriem 720
2 Iļģuciema daudzbērnu ģimeņu biedrība "IB PĒRLE" Ģimenes Zaķis sveic daudzbērnu ģimenes Ziemassvētkos 1500
3 Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība "Redzi mani"  "Jestrie saulgrieži" 350
4 Latvijas Multiplās sklerozes asociācija "Kopā mēs varam" 1140
5 Biedrība "Dzīve bez glutēna" Ziemassvētku eglīte bērniem ar celiakiju, glutēna nepanesību vai alerģiju 590
6 Hroniski slimo bērnu draugu biedrība "SŪRĀBELE" "Lelles māca dzīves prasmi, maize - tikumu..." 569
7 Biedrība "Latvijas Nacionālo partizānu apvienība"  Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Ziemassvētku pasākums un atbalsts darbības nodrošināšanai 780
8 Nodibinājums "Palīdzēsim.lv" Sociāls projekts "Ziemassvētki zinātkāres centrā Zinoo" 1500
9 Bolderājas lielo ģimeņu biedrība "Astoņkājis" Pasākums "Pretī Ziemassvētkiem" 1075
10 Ģimenes attīstības un kultūras centrs ALISE Leļļu teātra izrādes apmeklējums nepilnām ģimenēm ar bērniem 150
11 Biedrība Contact Ziemassvētku pasākums bērniem ar autismu 1500 

Rīgas Veselības Centrs