Bezmaksas informācija

Juridiskās palīdzības administrācija Pils laukumā 4, Rīgā. Bezmaksas tālrunis uzziņām: 80001801, jpa@jpa.gov.lv,mājas lapa:www.jpa.gov.lv
Personām ir tiesības uz valsts nodrošināto (bezmaksas) juridisko palīdzību civillietās, ja:
1)tām ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
2)tās pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ);
3)tās atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.
Valsts nodrošina ārpustiesas juridisko palīdzību - juridiskās konsultācijas, procesuālo dokumentu sastādīšanu un pārstāvību tiesā.
Juridiskās palīdzības saņemšanai personai ir jāaizpilda iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam veidlapa, kurai jāpievieno klāt dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus un jāiesniedz Juridiskās palīdzības administrācijas apmeklētāju pieņemšanas centrā (Pils laukumā 4, Rīgā) vai jāsūta pa pastu.
Iesnieguma veidlapas un arī konsultācijas par iesnieguma aizpildīšanu un tam pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijas apmeklētāju pieņemšanas centrā, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, kā arī pašvaldības sociālajos dienestos.
Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdien – no 13.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no 9.00 līdz 14.00, piektdien – no 8.00 līdz 12.00, pirmssvētku dienās no 9.00 līdz 13.00, pirmssvētku piektdienās no 8.00-12.00.

.......................................................................................................................................................

Ja pārkāptas cilvēktiesības, Tiesībsarga birojā juridiskās konsultācijas bez maksas var saņemt, rakstot uz e-pasta adresi: tiesibsargs@tiesibsargs.lv vai personiski, iepriekš piesakoties pa tālruni 67686768. Mājas lapa: http://www.tiesibsargs.lv/ 

.......................................................................................................................................................

116111 - Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa darba laiks visu diennakti. Ikvienam bērnam un pusaudzim ir iespēja saņmet atbalstu un palīdzību, lai sekmētu savu emocionālo un fizisko labsajūtu. Mājas lapa : http://www.bti.gov.lv/lat/uzticibas_talrunis/

.......................................................................................................................................................

Nacionālās veselības dienesta konsultācijas par veselības aprūpes pakalpojumiem pa bezmaksas informatīvo tālruni - 80001234. Mājas lapa: http://www.vmnvd.gov.lv/
Zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni, iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt:
* kādus ārstnieciskos pakalpojumus apmaksā valsts;
* kārtību, kādā var saņemt valsts apmaksātos ārstnieciskos pakalpojumus;
* informāciju par pacienta iemaksām un no pacientu iemaksām atbrīvotajām kategorijām;
* kā arī gūt atbildes uz citiem interesējošiem jautājumiem par veselības aprūpi.

........................................................................................................................................................

Bezmaksas tālrunis cietušajiem 116006. Zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni aicināts ikviens, kurš saskāries ar noziegumu personīgi, ģimenē, draugu lokā. Katru dienu no pulksten 7.00 – 22.00 tevi uzklausīs, atbalstīs, informēs par tavām tiesībām un sniegs informāciju par citām cietušo atbalsta organizācijām un iestādēm. Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 darbību nodrošinās krīžu un konsultāciju centrs SKALBES speciālisti (lasīt vairāk). 
Ja esi kļuvis par nozieguma upuri vai ko tādu piedzīvojis tavs tuvinieks, neklusē un zvani uz atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem. Atbalstu saņemsi arī gadījumos, ja esi kaut kādā veidā iesaistīts noziegumā, taču pats saviem spēkiem nespēj atrisināt radušos problēmu, bet ļoti vēlies saņemt palīdzību, vai arī esi bijis kāda negadījuma, nozieguma aculiecinieks. Iespējams, pārdomu rezultātā tev vienkārši nepieciešama psiholoģiska palīdzība. Kāds cilvēks, ar kuru parunāt, lai saprastu, kā rīkoties, dzīvot tālāk. Zvanot uz bezmaksas palīdzības tālruni 116006, saņemsi profesionālu palīdzību un padomu, kā rīkoties, lai izkāptu no šīs situācijas.
Atceries bezmaksas palīdzības tālruņus!
*Noziegumos cietušajiem 116006.
*Policija 110.
*Vienotais ārkārtas palīdzības dienests 112.
*Neatliekamā medicīniskā palīdzība 113.

........................................................................................................................................................

Rīgas izpilddirekciju tālruņi:
Pārdaugavas - 67012283 
Ziemeļu - 67026602
Austrumu - 67013500, mājas lapa: http://www.rigasaustrumi.lv/

........................................................................................................................................................

Rīgas domes bezmaksas informatīvais tālrunis Apmeklētāju pieņemšanas centrā 80000800

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes informatīvais tālrunis 80000850

Rīgas domes diennakts tālrunis 67026101

Pilsētas satiksmes vadības centra informatīvais diennakts bezmaksas tālrunis 80003600

........................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības uzturēto publiskā interneta pieejas punkti:
iedzīvotājiem un ikvienam interesantam ir pieejams bezmaksas internets norādītajos objektos – to darba laikā. Lietotājiem ir iespēja lietot Latvijas pasta e-paraksta viedkartes Publiskā interneta pieejas punktā, lai nosūtītu elektroniski parakstītus dokumentus vai lietot e-pakalpojumus www.eriga.lv.
E-kiosku atrašanās vietas Rīgā:
Rīgas pašvaldības SIA "Kurzemes namu apsaimniekotāji - Mārtiņa iela 7
Rīgas Sociālais dienests - Vidrižu iela 3
Rīgas pašvaldības SIA "Purvciema nami" - D.Brantkalna iela 21
Rīgas pašvaldības SIA "Mežciema namsaimnieks" - S.Eizenšteina iela 59
Rīgas patversme - Maskavas iela 208
Rīgas Sociālais dienests - Baldones iela 2
Rīgas Sociālais dienests - Aglonas iela 35/3
Rīgas dome - Rātslaukums 1
Apmeklētāju pieņemšanas centrs "Vienas pieturas aģentūra" - Kungu iela 7/9
Rīgas Austrumu izpilddirekcija - Daugavpils iela 31
Rīgas pašvaldības SIA "Avotu nami" - Avotu iela 35a
Rīgas Sociālais dienests - Salnas iela 2
Rīgas pašvaldības SIA "Sarkandaugava" - Aptiekas iela 8
Rīgas Sociālais dienests - Rēznas iela 10/2
Rīgas Centrālā bibliotēka, filiālbibliotēka "Pārdaugava" - Dzirciema iela 26
Rīgas domes Finanšu departaments, Rīgas Sociālais dienests - Brīvības iela 266
Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrs - Rātslaukums 6
Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Dzemdību nams" Miera iela 45
Rīgas pašvaldības SIA "Vecmilgrāvis" - Baltāsbaznīcas iela 52
Rīgas 1. slimnīca Bruņinieku 5
Kongresu nams - Kr. Valdemāra iela 5
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija, Rīgas Sociālais dienests - Ed.Smiļģa iela 46

........................................................................................................................................................

Ja dzīvo Rīgā un Tev nav datora ar interneta pieslēgumu, ieej Eiropas Savienības mājā Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, bibliotekās vai apmeklē bezmaksas e-kioskus tur ir pieejams bezmaksas internets (lasīt vairāk)!

........................................................................................................................................................

 

Maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju mājdzīvnieku sterilizācija vai eitanāzija

Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, kuriem ir piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss, ir iespēja bez maksas sterilizēt savus kaķus un suņus (ne vairāk kā 2 dzīvniekus).
Lai saņemtu šo pakalpojumu iedzīvotājs sazinās ar jebkuru no šajā pakalpojuma aprakstā norādītājām veterinārajām klīnikām un vienojas par laiku, kurā veterinārā klīnika veiks dzīvnieka sterilizāciju. Ierodoties ar dzīvnieku klīnikā, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un Rīgas sociāla dienesta izsniegta izziņa par atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusam.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Personu apliecinošs dokuments.
Izziņa no Rīgas domes Rīgas sociāla dienesta par atbilstību maznodrošinātā vai trūcīgā statusam.
Dzīvnieka pase, ja tāda ir.

Pakalpojums saņemams pēc iepriekšēja pieraksta veterinārajā klīnikā. Pakalpojuma sniedzēji (lasīt vairāk).  

 

 

Rīgas Veselības Centrs