Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs ir īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura nodrošina mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam, krīzes situācijā nonākušiem bērniem, kā arī sniedz sociālu un informatīvu atbalstu sociālā riska grupu bērniem.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izveidots 2009. gada 1.decembrī.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centru veido 7 struktūrvienības nodrošinot mājas, aprūpi un audzināšanu 260 bērniem un jauniešiem.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā strādā 250 darbinieki. 25 no minētajiem darbiniekiem ir sociālā darba speciālisti un 158 sociālās aprūpes speciālisti. Pārējie darbinieki veic grāmatvedības, administratīvos, apsaimniekošanas un tehniskos darbus.

Misija
Nodrošināt bērnu un jauniešu vajadzībās balstītu profesionālu, godprātīgu un atbildīgu aprūpi un audzināšanu.

Vīzija
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs ir organizācija, kura nodrošina drošu, stabilu, bērna vajadzībās balstītu ģimenisku vidi astoņiem bērniem vienā dzīvoklī.
Profesionāli darbinieki atbildīgi un godprātīgi rūpējas un aizsargā bērnus un jauniešus, sniedzot viņiem atbalstu attiecībās ar savu bioloģisko ģimeni.
Darbinieki nodrošina bērniem un jauniešiem pozitīvas un motivējošas attiecības, lai viņi izaugtu par patstāvīgām un atbildīgām personībām.

Vērtības
Profesionalitāte, atbildība, godprātīgums.

 

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra nolikums (skatīt šeit)

 

Juridiskā adrese:
Rīga, Lubānas iela 17A, LV - 1019,
tālrunis 67012242, fax 67037298, e-pasts:bjc@riga.lv

 

Rīgas Veselības Centrs