Aktualitātes

Rīgas Sociālais dienests iesajstījies ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotos pilotprojektos

Rīgas sociālais dienests no 02.09.2019. ir iesaistījies ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotos pilotprojektos:

  •    par metodikas izstrādi sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem;
  •    par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām.

Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Plašāka informācija par projektu ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.lm.gov.lv/text/3137

 

 

 

Rīgas Veselības Centrs