Vai tu zini jautrāku un interesantāku brīvā laika pavadīšanas veidu par galda spēlēm?
Jā? Tad atnāc mums par to pastāstīt!
Nē? Tad nāc uz Galda spēļu lasītavu!

Dienas centrs bērniem un jauniešiem “Čiekurs” sadarbībā ar dienas centru pilngadīgām personām “Kastanis” īsteno projektu “Senioru un jauniešu sadraudzība”. Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Projekta mērķis ir veicināt starppaaudžu sadraudzību un komunikāciju Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas kopienā un nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas kā bērniem un jauniešiem, tā arī senioriem.
Projekta ietvaros ir paredzēts katru otro ceturtdienu skolas vecuma jauniešiem tikties kopā ar senioriem un kopīgi spēlēt aizraujošas galda spēles. Nāc pats un ņem līdzi draugus!

.........................................................................................................................................................................

Aicinām pieteikties Rīgas Sociālajā dienestā pabalstam izglītības ieguves atbalstam!

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei (personai), kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 221 EUR katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 270 EUR mēnesī, ja ir ievēroti pārējie saistošo noteikumu nosacījumi.

Pabalstu piešķir:
* pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei,
* izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

Pabalsta apmērs EUR 50.00 eiro katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu:
bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 31.oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kur:
* jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
* jāiesniedz rakstisks iesniegums;
* jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Papildus informācijas saņemšanai vai neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 (P,O,T,C no plkst. 9.00 – 17.00 un Pt no 9.00 – 16.00). Pēc darba laika darbojas automātiskais atbildētājs.
Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis darba dienās darba laikā 67105048.
Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapas sadaļās.

.......................................................................................................................................................

 

Rīgas Veselības Centrs