Līgumorganizācijas, kuras sniedz DC pakalpojumu pilngadīgām personām

Organziācija Adrese Kontaktpersona, e-pasts Tālrunis

Biedrības „Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija „Aspazija”” dienas centrs „Aspazija”.

•Sniedz dienas centra pakalpojumu pilngadīgām personām - sievietēm  ar  invaliditāti

Pērnavas ielā 54-15, Rīgā

Vadītāja Ilze Laine
e-pasts: aspazija@aspazija.lv
http://aspazija.lv/sakums

29478248

Biedrības „Rīgas aktīvo senioru alianse” dienas centrs „RASA”.

•Sniedz dienas centra pakalpojumu pilngadīgām personām – senioriem

Šarlotes ielā 1b, Rīgā

Vadītāja: Terezija Mackare
e-pasts:biedriba.rasa@inbox.lv
www.biedribarasa.lv/dienas-centrs-rasa/

29579879

Nodibinājuma „Latvijas Evanģēliski Luteriskās baznīcas Diakonijas centrs”   dienas centrs „Paaudzes”.

•Sniedz daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošināts dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem no sociālā riska ģimenēm un dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām

Ūnijas ielā 49, Rīgā

Vadītāja: Rita Eglīte 
e-pasts: paaudzes@diakonija.lv
www.diakonija.lv 

26596746

Biedrības „Latvijas Neredzīgo biedrība”  dienas centrs „Strazdumuižas Dienas centrs”.

•Sniedz dienas centra pakalpojumu personām ar redzes funkcionāliem traucējumiem

Braila ielā 5, Rīgā

Vadītājs: Pēteris Locāns
e-pasts: peterisolocans.64@inbox.lv
www.lnbrc.lv 

67532542;

29350236

Nodibinājuma „Latvijas Evanģēliski Luteriskās baznīcas Diakonijas centrs”  dienas centrs „Mēs”.

•Sniedz  daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošināts dienas centra pakalpojumu pilngadīgām personām un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanai pilngadīgiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, jaunajiem vecākiem, bezdarbniekiem u.c. pilngadīgām personām

Imantas 8.līnijā 1 k-3-1A, Rīgā

Vadītāja: Vineta Fišere
e-pasts: mes@diakonija.lv

www.diakonija.lv

26688762

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LNS Rehabilitācijas centrs” dienas centrs „Rītausma” 

•Sniedz dienas centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar dzirdes invaliditāti (20 personām dienā)

Kandavas ielā 27, Rīgā

Gunta Birnīte
e-pasts: gunta.birnite@inbox.lv 

http://rc.lns.lv/

26322910

Biedrība “Svētā Ģimenes Māja” dienas centrs „Svētās Ģimenes Māja”.


•Sniedz daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra pakalpojumu kura ietvaros tiek nodrošināts atbalsts un izglītošana ģimenēm ar mērķi - stiprināt ģimeniskās vērtības, veicināt ģimeņu stabilitāti, mazināt ģimeņu šķiršanās risku un bērnu nokļūšanas ārpusģimenes aprūpē riskus

Klostera iela 5 un 7, Rīga

Vadītāja Inese Švekle
e-pasts: gimenesmaja@gmail.com

http://svgimenesmaja.lv/

29446400

Rīgas Sociālā dienesta pirktie pakalpojumi programmā "Sociālpsiholoģiskie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem"

Lai saņemtu minētos pakalpojumus persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā
1. Institūcijas, kurā tiek nodrošinātas klātienes sociālpsiholoģiskās individuālās un grupu konsultācijas

Nodibinājums "Centrs Dardedze"

  • Mazo bērnu vecāku informatīvi izglītojošās atbalsta grupas Pārdaugavā;
  • Bērnu emocionālās audzināšanas grupas vecākiem Pārdaugavā
Cieceres iela 3a, Rīga, LV-1002 Valdes locekle Laila Balode 67600685; 67600686

Biedrība "Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija"

  • Agrīnas korekcijas programma bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem
Tērbates iela 42/44-1, Rīga, lV-1010 Valdes locekle Ineta Kursiete 67565526

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atbalsta un izaugsmes centrs "Droša skola""

  • Grupas vecākiem - bērnu emocionālā audzināšana
Stabu iela 33-25, Rīga, LV-1011 Valdes priekšsēdētāja Gunita Kleinberga 26319987

 

2. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, un funkcionāliem traucējumiem
       

Biedrība rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās"

  • Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.
Lēdmanes iela 2, Rīga, LV-1039 Valdes priekšsēdētāja Andra Greitāne 67553196

Biedrība "Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem"

  • Bērniem ar kustību traucējumiem
Varžu iela 3, Rīga, LV-1035 Valdes priekšsēdētāja vietniece Ilze Kenne 29460606

Rīgas 3.speciālā pamatskola Dienas aprūpes centrs "Torņakalna rūķi"

  • Bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem ierobežojumiem
Telts iela 2a, Rīga, LV-1079 Vadītāja Ligita Grafcova 25938164

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

        •Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem „Atelpas brīdis” (līdz 45 dienām gadā).

  • īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem
Gaiļezers, Juglas iela 20, Rīga, LV-1079 Kontaktpersona Natālija Riba  25601978 

Nodibinājums “Sociālo pakalpjumu aģentūra”  

Brīvības iela 82 , Rīga LV -1001 Kontaktpersona Zane Kronberga   29104918

VSAC "Rīga" filiāle "Pļavnieki" un filiāle "Rīga"

http://www.vsacriga.lv

 

Zebiekstes iela 3 un
Kapseļu iela 31/18

gundega.bolsteina@vsacriga.gov.lv
Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja 
Gundega Bolšteina
 22031014

 

Dienas aprūpes centrs ir institūcija, kas Rīgas pilsētas pašvaldības bērniem dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju un sociālo iemaņu attīstību, izglītošanu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Rīgas Sociālā dienesta pirktie Dienas aprūpes un Atbalsta centru pakalpojumi bērniem Rīgā

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

3. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem un viņu ģimenēm.

SIA "Bērnu oāze" Konsultatīvais dienas centrs "Torņakalns"

Biešu iela 6, Rīga, LV-1004 Koordinatore Sarma Bergmane 67892882
Nodibinājums "LELB Diakonijas centrs" Atbalsta centrs Bērniem un ģimenēm "Roku rokā" Līksnas ielā 13, Rīga, LV-1003 Vadītāja Ilze Nagle 67241965

Nodibinājums "LELB Diakonijas centrs" atbalsta centrs bērniem un ģimenēm  "Sirdsgaisma"

Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004 Vadītājs Ināra Pučuka  67704831
Reliģiskā organizācija "Pestīšanas armija" Dienas aprūpes centrs "Patvērums" Bruņinieku iela 10a, Rīga, LV-1001 Vadītāja Baiba Priedīte-Strode 67310037
Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts" Dienas aprūpes centrs "Stropiņš" Slokas iela 161, Rīga, LV-1067 Vadītāja Margarita Bernāne

67415214

27592183

„LELB Diakonijas centrs” Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs „Paaudzes” Ūnijas iela 49, Rīga, LV-1039   Vadītāja Iveta Elberte  

26596746

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PILNGADĪGĀM PERSONĀM AR DEMENCI

Dienas aprūpes centrs personām ar demenci dienas laikā sniedz sociālu un psihosociālu atbalstu, īsteno personu ar demenci integrāciju un rehabilitāciju sociālajā vidē, aktualizē sabiedrībā personu ar demenci problēmu risināšanu, kā arī nodrošina personu institucionālai aprūpei alternatīvu aprūpes veidu

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

DIENAS APRŪPES CENTRI PERSONĀM AR DEMENCI
Rīgas pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi personām ar demenci

Biedrības "Svētā Jāņa Palīdzība" - dienas aprūpes centrs personām ar demenci "OZOLAINE"

www.svjp.lv

vietu skaits - 25

Zandartu ielā 2A (Vecmīlgrāvis), Rīga,
LV - 1015

Vadītājs:
Māris Sirmulis
Sociālā darbiniece:
Ruta Veisa
 

26039913
67202113

SIA "Bērnu oāze" - Dienas aprūpes centrs "Oāze"

 

vietu skaits - 20 Biešu ielā 6, Rīgā, LV - 1004 Atbildīgā persona
Baiba Tizika
67892880; 67892883

Biedrība "Dzintarkrasta serviss" - Dienas aprūpes centrs "Liepa"

www.pansionatsliepa.lv

vietu skaits - 20 Valentīna ielā 16, Rīgā, LV - 1046

Engelena Krūmiņa

29433233

Biedrība “Dienas aprūpes centrs “AGATE”” 

www.dacagate.lv

vietu skaits-5 Skolas ielā 21, Rīga, LV-1010

Inese Jurina

29240963

 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PILNGADĪGĀM PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem ir institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

DIENAS APRŪPES CENTRI PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

 

Rīgas pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem
Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" - Dienas aprūpes centrs "Cerību māja"
www.rupjuberns.lv
vietu skaits - 24 Rēzeknes ielā 2a, Rīgā, LV - 1073 Atbildīgā persona
Dace Bondere
67241209
Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" - Dienas aprūpes centrs "Cerību ligzda"
www.rupjuberns.lv
vietu skaits - 48 Balvu ielā 11, Rīgā, LV - 1003 Atbildīgā persona Sandra Miķelsone 67112725
Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" - Dienas aprūpes centrs "Cerību tilts"
www.rupjuberns.lv
vietu skaits - 24 Ieriķu ielā 2b, Rīgā, LV - 1084 Atbildīgā persona Gundega Tumpele 67562191
Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" - Dienas aprūpes centrs "Mēness māja"
www.rupjuberns.lv
vietu skaits - 15 Putnu ielā 6, Rīgā, LV - 1058 Atbildīgā persona Sanita Laurena 67607557
SIA "SARC "Saule"" - Dienas aprūpes centrs "Saule"
www.saule-rb.lv
vietu skaits - 62 Ventspils ielā 29, Rīgā, LV - 1002 Atbildīgā persona Irina Rulle 67617609
SIA "SARC "Saule"" - Dienas aprūpes centrs "Saule" Ezera filiāle
www.saule-rb.lv
vietu skaits - 14 Ezera ielā 21, Rīgā, LV - 1034 Atbildīgā persona Irina Rulle 67617609
Nodibinājums "Fonds KOPĀ" - Dienas aprūpes centrs "KOPĀ" vietu skaits - 15 Raunas ielā 64, Rīgā, LV - 1039 Atbildīgā persona Karīna Kaktiņa 67840295
Biedrība "Gaismas stars" - Dienas aprūpes centrs "Gaismas stars"
www.gaismasstars.lv
vietu skaits - 25 Pērnavas ielā 62, Rīgā, LV - 1009 Atbildīgā persona Brigita Siliņa 67272873
Biedrība "Svētā Jāņa palīdzība" - Dienas aprūpes centrs "Saulessvece" vietu skaits - 20 Cēsu iela 8, Rīgā, LV - 1-13 Atbildīgā persona Melānija Grundšteina-Gruzdiņa 67339265; 67339190

Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
www.lkndz.lv

Ikmēneša nodarbību kalendārs

vietu skaits - 16 Imantas 8. līnijā 1 k-3, Rīgā, LV - 1083 Kontaktpersona:
Inga Šķestere
26176901
Biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" - Dienas aprūpes centrs "Cerību skola"
www.rupjuberns.lv
vietu skaits - 12 Ludzas ielā 43, Rīgā, LV - 1003 Ieva Krusta 67144194

 

 

Rīgas Veselības Centrs