• RDLD - LV
  • DEPARTAMENTS
  • Video par 6.februārī Rīgas domes Labklājības departamenta organizēto apaļā galda diskusiju par starpinstitucionālās sadarbības uzlabošanu un informācijas apriti

Video par 6.februārī Rīgas domes Labklājības departamenta organizēto apaļā galda diskusiju par starpinstitucionālās sadarbības uzlabošanu un informācijas apriti08.02.2017 08:57

6. febrārī RD Labklājības departamenta aicināja bērnu tiesību aizsardzības jomā iesaistītās institūcijas un organizācijas uz apaļā galda diskusiju, lai aktualizētu jautājumu par Rīgas pašvaldībā pastāvošo starpinstitucionālo sadarbību un informācijas apriti starp iesaistītajām institūcijām darbā ar ģimenēm ar bērniem, kurās kompleksi risināmas sociālās problēmas un krīzes situācijas. Viens no tikšanās uzdevumiem bija ne tikai novērtēt līdzšinējo sadarbību, bet apzināt pastāvošās nepilnības un pārrunāt noteiktus pasākumus sadarbības turpmākai uzlabošanai gan pašvaldības tiesiskā regulējuma ietvaros, gan ikdienas praktiskā darbā. (Skatīties)

 

Rīgas Veselības Centrs