Uzrunā valsti, sagaidot Latvijas valsts 100gadi19.05.2017 12:45

1991.gada Barikāžu muzejā no šodienas,23.maija, un līdz pat septembra vidum ir atvērta Tautas Saimes grāmata. Iniciatīva veltīta valsts 100gadei un tautai ir unikāla iespēja pašai rakstīt grāmatu, ikvienam ir unikāla iespēja uzrunāt valsti. Ļoti personiski. Atceroties spilgtākos, emocionāli paliekošus pārdzīvojumus, piedzīvoto vēstures gaitā, samērojot to ar mūsu valsts gājumu. Vēlot nākamībai savus vārdus, domas, idejas. To visu ierakstot šās grāmatas lapās.
Latvijas valsts simtgadei veltītā „Tautas saimes grāmata” ir Rīgas Aktīvo senioru alianses iniciatīva un pienesums valsts 100 gadu jubilejai. Jebkurš Latvijas iedzīvotājs, neatkarīgi no vecumā, neatkarīgi no etniskās vai reliģiskās piederības, aicināts „Tautas saimes grāmatā” rakstīt savus iespaidus, pārdomas un redzējumu, savu vēstījumu un rosinājumu, ejot kopā ar Latviju. Šīs atmiņu dzirkstis: prieki un bēdas, pārdzīvotais, piedzīvotais, vilšanās un uzvara, neatkarīgas valsts izveidošana, uzticība valsts ideāliem, neatkarības atjaunošana - kopā veido mūsu tautas vēsturisko atmiņu, mūsu kopējās liecības par tautas noieto ceļu!
Grāmatas iecere ir radīt nevis vienkārši laimes vēlējumu apkopojumu, bet saglabāt nākamībai ko vairāk – lai tiem, kas lasīs grāmatu, pavērtos dažādu laikmetu ainas visu Latvijas 100 gadu garumā, lai atklātos dažādi dzīves stāsti, kas kā liecības raksturotu gan cilvēku gaitas Latvijā, gan mūsu kopējo ceļu arī globālajā kontekstā. Tādēļ, godātais grāmatas veidotāj, - pirms rakstīt grāmatā – vairāk jāieskatās savā atmiņā un tautas vēsturē, fotoalbumos...
Kopā līdz Valsts 100gadei Latvijas novadus apies visas 25 grāmatas un arhivēs valsts iedzīvotāju viedokļus, stāstus, fotomateriālus, zīmējumus vai citas radošas izpausmes.
Paredzēts, ka katrā novadā, tostarp Rīgā būs vismaz 5 grāmatas, katrā 500 lapas, lapu izmērs -24X34 cm; grāmatas iesietas linaudekla vākos (Latvijas lina krāsā) ar tumši sarkaniem burtiem (Latvijas karoga krāsā). Katras grāmatas svars – 6 kilogrami.
Pirms Valsts 100gades Grāmatas tiks nodotas Nacionālajai bibliotēkai.
Plašāka informācija pa tālruņiem: 67221487;20209935

 

Rīgas Veselības Centrs