• RDLD - LV
  • DEPARTAMENTS
  • No Swedbank internetbankas var nosūtīt konta pārskatu Rīgas Sociālajam dienestam

No Swedbank internetbankas var nosūtīt konta pārskatu Rīgas Sociālajam dienestam30.09.2016 09:58

Swedbank internetbankā ir ieviesta jauna iespēja klientiem, kuri ir Rīgas Sociālā dienesta klienti, – nosūtīt savu konta pārskatu, kas ir apstiprināts ar bankas e-Zīmogu, uz Rīgas Sociālā dienesta īpaši izveidotu e-pastu krātuvi. Turpmāk klientam, kuram ir internetbanka, nav nepieciešams Swedbank pieprasīt drukāta formāta izziņu par konta pārskatu un to nogādāt Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam. Ja līdz šim konta pārskatu par 3 iepriekšējiem mēnešiem klienti lūdza bankā izsniegt papīra formātā un iesniedza Rīgas Sociālajā dienestā personīgi, tad turpmāk būs iespēja izmantot vienkāršāku pārskata nosūtīšanas formu.
Klientam ieejot savā internetbankā tikai jāizvēlas konta pārskata periods un tālāk jāizvēlas Rīgas Sociālais dienests, kam tiks nosūtīts konta pārskats, pārējā informācijas aprite notiks automātiski un nosūtītais konta pārskats tiks saglabāts pašvaldības datu sistēmā un izmantots klientam vēršoties Rīgas Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības vai sociālajiem pakalpojumiem.
Atgādinām, ka klientam, kurš vēršas Rīgas Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības vai sociālajiem pakalpojumiem, kuru piešķiršanai nepieciešams izvērtēt materiālo situāciju, ir jāiesniedz bankas konta pārskats par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem. Rīgas sociālais dienests, pārliecinoties par klienta ienākumiem, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, pieņem lēmumu par klientam nepieciešamo sociālo palīdzību vai sociālajiem pakalpojumiem.
Swedbank šo projektu realizēja sadarbībā ar SIA ZZ Dats, kas piedāvā pašvaldībām Latvijā IT programmatūru darbam ar sociālās palīdzības administrēšanu (SOPA).
Paldies Swedbank par izrādīto iniciatīvu, un RD Labklājības departaments vieš cerību, ka Swedbank pozitīvais piemēram pievienosies arī pārējās bankas, tādējādi, klientiem padarot vienkāršāku dokumentu iesniegšanu Rīgas Sociālajā dienestā.

 

 

Rīgas Veselības Centrs