"Māras centrs" neuzņem jaunus klientus04.02.2019 09:35

Informējam, ka Rīgas domes Labklājības departaments 2019.gada 21.janvārī saņēma biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” direktora Andra Bērziņa vēstuli Nr.DL-19-31-sd, kurā sniegta informācija, ka no 2019.gada 21.janvāra biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrā sievietēm un bērniem “Māras centrs” jauni klienti (ģimenes ar bērniem, grūtnieces, bez vecāku gādības palikuši bērni) vairs netiks uzņemti.

 

Rīgas Veselības Centrs