• RDLD - LV
  • DEPARTAMENTS
  • Paplašināts sociālā pabalsta izglītības ieguves atbalstam saņēmēju loks

Paplašināts sociālā pabalsta izglītības ieguves atbalstam saņēmēju loks09.10.2018 11:56

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei (personai), kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 221 EUR katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 270 EUR mēnesī, ja ir ievēroti pārējie saistošo noteikumu nosacījumi.

Pabalstu piešķir:
 pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei,
 izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam apmērs ir 35,57 EUR katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu:
bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 2018. gada 31. oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā kur :
 jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 jāiesniedz rakstisks iesniegums;
 jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. Ārpus darba laika darbojas automātiskais atbildētājs. Darba dienās darba laikā informāciju var saņemt pa Rīgas Sociālā dienesta tālruni 67105048.

 

Rīgas Veselības Centrs