• RDLD - LV
  • DEPARTAMENTS
  • Līdz 31. oktobrim Rīgas Sociālajā dienestā var iesniegt iesniegumu pabalstam izglītības ieguves atbalstam

Līdz 31. oktobrim Rīgas Sociālajā dienestā var iesniegt iesniegumu pabalstam izglītības ieguves atbalstam11.09.2018 09:00

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192.09 katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

Pabalstu piešķir:
 vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu;
 sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam apmērs ir 35,57 EUR katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu:
bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 2018. gada 31. oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā kur :
 jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 jāiesniedz rakstisks iesniegums;
 jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. Ārpus darba laika darbojas automātiskais atbildētājs. Darba dienās darba laikā informāciju var saņemt pa Rīgas Sociālā dienesta tālruni 67105048.

 

 

Rīgas Veselības Centrs