• RDLD - LV
  • DEPARTAMENTS
  • Gadskārtējās sociālā darba speciālistu konferences “Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes” prezentācijas un novērtēšanas anketa

Gadskārtējās sociālā darba speciālistu konferences “Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes” prezentācijas un novērtēšanas anketa03.06.2019 13:37

NOVĒRTĒŠANAS ANKETA

Lūdzam Jūs sniegt konferences satura un organizācijas novērtējumu! Jūsu atbildes un komentāri mums ir svarīgi, lai uzlabotu mūsu darbu Jūsu labā. Aptaujas anketa ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti apkopotā veidā. Anketas aizpildīšana prasīs ne vairāk kā 10 minūtes Jūsu laika. Lai aizpildītu, SPIED ŠEIT.

KONFERENCES PREZENTĀCIJAS

„Rīgas pašvaldības sociālās sistēmas attīstība 2018. – 2019. gadā”
Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, departamenta direktora vietnieks

„Labklājības ministrijas aktualitātes sociālā darba nozarē”
Ilze Skrodele – Dubrovska, LR Labklājības ministrijas Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktore

„Atbalstītā lemtspēja: iespējas un ierobežojumi”
Ieva Leimane – Veldmeijere, resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” direktore

„Video vizīte kā jaunums sociālajā aprūpē dzīvesvietā”
Ivanda Titova, SIA „Mājas aprūpe” valdes locekle

„Vecāku gaidas no sociālajiem darbiniekiem”
Līga Bērziņa, biedrības „Latvijas Autisma apvienība” priekšsēdētāja

„Inovācija pakalpojumu nodrošināšanā – individuālās sociālās rehabilitācijas programmas patstāvīgas dzīves uzsākšanai personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem”
Māris Grāvis, biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs

„Kultūra kā integrācija sabiedrībā personām ar garīga rakstura traucējumiem”
Melānija Grundšteina – Gruzdiņa, biedrības „Svētā Jāņa palīdzība” direktore

„Pētījums par jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem”
Juris Osis, Rīgas domes Labklājības departamenta Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļas vadītājs un Dace Samete, Rīgas domes Labklājības departamenta Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļas galvenais speciālists – eksperts

„HIV infekcija – apdraudoša aktualitāte Latvijā. Ārstēšanās pieejamības veicināšana sociāli atstumtajām riska grupām”
Ruta Kaupe, biedrības „DIA+LOGS” valdes priekšsēdētāja

„Sociālais darbinieks – „divu kungu kalps””
Rita Rindža, Rīgas 1. slimnīcas Hronisku slimnieku īslaicīgās aprūpes nodaļas vadītāja, sociālais darbinieks, veselības zinātņu maģistrs

 

Rīgas Veselības Centrs