Aptauja par labu pārvaldību16.06.2017 10:19

Novērtē valsts un pašvaldības iestāžu darbu: http://ej.uz/labaparvaldiba

Aptauju veic Tiesībsargs. Aptauja ir anonīma, tās mērķis ir noskaidrot un apkopot labās prakses piemērus, kā arī lietas,
kas valsts un pašvaldību iestāžu darbā būtu uzlabojamas.

 

Rīgas Veselības Centrs