No Swedbank internetbankas var nosūtīt konta pārskatu Rīgas Sociālajam dienestam30.09.2016 09:58

Swedbank internetbankā ir ieviesta jauna iespēja klientiem, kuri ir Rīgas Sociālā dienesta klienti, – nosūtīt savu konta pārskatu, kas ir apstiprināts ar bankas e-Zīmogu, uz Rīgas Sociālā dienesta īpaši izveidotu e-pastu krātuvi.

 

Rīgas Veselības Centrs